Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για μειωμένη σύνταξη

Έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, δικαιώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλισμένη γυναίκα που προσέφυγε στην ανεξάρτητη αρχή επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρνήθηκε να... προσμετρήσει τον χρόνο επιδοτούμενης, από τον ΟΑΕΔ, ανεργίας, για τη συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση μειωμένης σύνταξης.

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου κι έδωσε νέες οδηγίες προς όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης με τις οποίες συνυπολογίζεται πλέον ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, λόγω γήρατος.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι το ΙΚΑ, βασιζόμενο σε εγκύκλιο του 1993, έκρινε ότι οι ημέρες επιδότησης της ανεργίας συνυπολογίζονται στον χρόνο ασφάλισης μόνο για συμπλήρωση των γενικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, σε περίπτωση χορήγησης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος. Αντιθέτως, το ΙΚΑ δεν συνυπολογίζει τον χρόνο αυτόν στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή δεν τον συμπεριλαμβάνει στα 100 ημερομίσθια που απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

Η ανεξάρτητη αρχή, απ' την πλευρά της, επισήμανε στη διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένης της μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης, ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη θεμελίωση σύνταξης λόγω γήρατος σε κάθε περίπτωση. Και κατά συνέπεια ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας προσμετράται τόσο στον συνολικό χρόνο ασφάλισης όσο και στον χρόνο των 100 ημερών εργασίας ανά έτος κατά την τελευταία πενταετία.
pelop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...