Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Μειώνονται οι συντάξεις των γυναικών με 4.500 ημέρες ασφάλισης

Στο ποσοστό μείωσης σύνταξης γυναικών που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης και τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, βάσει του άρθρου...
40, ν. 3996/2011, αναφέρεται έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εστάλη ως απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν.

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του ποσοστού της μείωσης της σύνταξης, για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης, λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης των απαιτούμενων ορίων ηλικίας μειωμένης και πλήρους συνταξιοδότησης, διευκρινίζονται τα εξής:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 13, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115), για τις «παλαιές» ασφαλισμένες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (δηλαδή, υπαγόμενες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, μέχρι και την 31.12.1992), οι οποίες συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 4.500, κατ’ ελάχιστον, ημερών ασφάλισης, προβλέπεται σταδιακή προσαύξηση του ισχύοντος, μέχρι 31.12.2010, ορίου ηλικίας των 55 και 60 ετών, προκειμένου για τη λήψη, αντίστοιχα, μειωμένης και πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, αρχής γενομένης από την 01.01.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση (κατά το έτος 2015), των 60 και 65 ετών, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της σταδιακής αυτής προσαύξησης, προβλέπεται, ειδικότερα, ότι οι ασφαλισμένες θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση, αντίστοιχα, των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος της συμπλήρωσης του 55ου ή του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...