Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Δημόσιοι υπάλληλοι με καταθέσεις... εκατομμυρίων ευρώ

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί ήταν φουσκωμένοι με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, ύστερα από ελέγχους των επιθεωρητών του ΣΔΟΕ.

Από την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, όπως αναφέρει το news247.gr οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης εντόπισαν το αστρονομικό ποσό των 8 εκατ. ευρώ στους οικογενειακούς λογαριασμούς δικαστικής υπάλληλου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης υπάλληλος δασαρχείου Αιγαίου είχε καταθέσεις ύψους 1 εκατ. Ευρώ, ενω προϊστάμενος πολεοδομίας δυτικής Ελλάδας είχε σε καταθέσεις 600.000 ευρώ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Νικολόπουλος: ΟΧΙ λύσεις στο γόνατο για τις συντάξεις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για τις Επικουρικές Συντάξεις και τις περικοπές 13ου και 14ου και κατώτατου μισθού καθώς και τις Σ.Σ.Ε. που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκος Νικολόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις των συντακτών του Εργατικού Ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων είπε:

«Επιβεβαιώσαμε την αναγκαιότητα να υλοποιηθεί η απόφαση που ομόφωνα πήραμε στις 5 Ιανουαρίου για τις Επικουρικές Συντάξεις.

Επιμείναμε ότι χωρίς μελέτη σκοπιμότητας και χωρίς οικονομικά στοιχεία, δεν μπορεί κανένας να δίνει ή να αποδέχεται λύσεις στο γόνατο για τις συντάξεις.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Σε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης

Απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας από την Παρασκευή αποφάσισαν ομόφωνα στη γενική τους συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο ΕΚΘ, οι εργαζόμενοι της κοινοπραξίας που εκτελεί τα έργα στο μετρό Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης των ανέργων του ΟΑΕΔ από την 1η Φεβρουαρίου

Αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας των ανέργων με τον ΟΑΕΔ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους καθιερώνεται από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου του 2012.
Ειδικότερα:
- Η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων απλοποιείται καθώς απαιτείται μόνον επίδειξη δικαιολογητικών.
- Η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων ανεργίας γίνεται στο εξής ανά τρίμηνο για όλες τις κατηγορίες ανέργων. Αυτό σημαίνει βελτίωση της εξυπηρέτησης για τον επιδοτούμενο άνεργο που όφειλε να εμφανίζεται στις υπηρεσίες μία φορά το μήνα για να εξασφαλίσει την είσπραξη του επιδόματος. Στο εξής με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ θα κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί. Έτσι ένας άνεργος με αναγνωρισμένο δικαίωμα επιδότησης για 12 μήνες θα προσέλθει στις υπηρεσίες συνολικά 5 φορές το διάστημα αυτό (η πρώτη για την υποβολή της αίτησης) έναντι 13 εμφανίσεων που θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς.
- Παράλληλα, η καταβολή των πληρωμών (επιδόματα και παροχές) αυτοματοποιείται για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πολίτης.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού οι εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες ανασχεδιάζονται ως εξής:
Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο
Η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του Οργανισμού γίνεται μόνον με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου όπου διαμένει.
Για εγγραφή ατόμου που κάνει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας προβλέπεται επίσης αυτοπρόσωπη προσέλευση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του.
Ο άνεργος για την εγγραφή του, επιδεικνύει στην υπηρεσία αλλά στο εξής δεν καταθέτει:
- Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει καταθέσει - Ε1, ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
- Για την βεβαίωση του τόπου διαμονής του, αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας στο όνομά του ή στο όνομα μέλους της οικογενείας του με την οποία διαμένει, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
- Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Άδεια διαμονής ή εργασίας εάν είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων
Το δελτίο ανεργίας όσων ανέργων δεν λαμβάνουν επίδομα ισχύει για ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή τους και στη συνέχεια για τρεις μήνες από κάθε τελευταία ανανέωση. Ο άνεργος ανανεώνει το δελτίο ανεργίας μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Ο άνεργος διαγράφεται από τα Μητρώα του ΟΑΕΔ εφόσον συντρέξει λόγος διαγραφής του, όπως για παράδειγμα αν βρει απασχόληση, κάτι που υποχρεούται να κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή εφόσον δεν προβεί έγκαιρα σε ανανέωση του δελτίου ανεργίας του. Από την υποχρέωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας απαλλάσσονται τα εγγεγραμμένα μη επιδοτούμενα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Κατοχύρωση επιδότησης και περιοδικές εμφανίσεις στον ΟΑΕΔ επιδοτούμενων ανέργων
Για τον επιδοτούμενο άνεργο η ισχύς του δελτίου ανεργίας ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα της επιδότησής του. Το δικαίωμα της επιδότησης αναγνωρίζεται με εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. Όμως στο εξής, για να κατοχυρώσει τη ροή της επιδότησής του ο άνεργος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε δεσμευτικά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης). Ειδικότερα:
- Αρχικά, ο άνεργος προσέρχεται αυτοπροσώπως και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης. Λαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για το πότε μπορεί να παραλάβει τη σχετική απόφαση επιδότησης, κάτι που γίνεται και πάλι από τον ίδιο υποχρεωτικά στην Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε την αίτησή του.
- Όταν προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση, ο άνεργος ενημερώνεται για τις ακριβείς ημερομηνίες, στις οποίες οφείλει να προσέρχεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή ΚΠΑ2 του Οργανισμού και να δηλώνει την παρουσία του. Οι ημερομηνίες των χρονικών διαστημάτων μέσα στα οποία οφείλει να εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του, αναγράφονται σε ειδικό σημείο στην εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας που παραλαμβάνει ο επιδοτούμενος άνεργος (ο οποίος υπογράφει στο σημείο της αίτησης όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες αυτές).
Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.
Εάν υπάρξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά, εντός 8 εργάσιμων ημερών και πάντως πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σε διαφορετική περίπτωση εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες, ακολουθεί η διακοπή της επιδότησης χωρίς τη δυνατότητα συνέχισής της και ο καταλογισμός χρέους.
Αυτοπρόσωπη εμφάνιση και καταβολή επιδότησης
Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του επιδοτούμενου ανέργου στο ΚΠΑ2 στα καθορισμένα διαστήματα είναι πλέον υποχρεωτική για να κατοχυρώσει το δικαίωμα επιδότησης και για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών του επιδόματος. Κι αυτό γιατί με βάση τις αυτοπρόσωπες εμφανίσεις ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου καθορίζονται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο οι καταβολές επιδόματος ανεργίας στους επιδοτούμενους.
Η διαδικασία ενημέρωσης του ΟΠΣ και πίστωσης των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή). Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται αυτοματοποιημένα, με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των επιδοτούμενων, με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Εθνικής Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η εμφάνιση των ανέργων στα ΚΠΑ2 εκτός των διαστημάτων που έχουν ορισθεί δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Μόνο με την εμφάνισή τους στα καθορισμένα διαστήματα, για τα οποία θα έχουν ενημερωθεί με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης, οι επιδοτούμενοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών τους.

Προγράμματα δήμων απορροφούν έως 120.000 άνεργους

Την έναρξη του προγράμματος αυτεπιστασίας που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στα δημοτικά έργα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, καθώς εκτιμάται ότι σ΄αυτό θα άπασχοληθούν από 100.000 ως 120.000 άτομα, σε μια περίοδο που η ανεργία πλήττει σημαντικά την ελληνική περιφέρεια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Εξιχνιάστηκε απάτη 200.000 ευρώ σε βάρος του ΙΚΑ

Απάτη μέσω διαδικτύου, σε βάρος του ΙΚΑ, με ψευδείς αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις απασχόλησης εργαζομένων, σε εικονικά ή πραγματικά κατασκευαστικά έργα, εξιχνιάστηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οργανωμένη σπείρα, που αποτελούνταν από πέντε άτομα ελληνικής υπηκοότητας, (τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα) είχαν υποβάλλει το έτος 2011 στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, στις πόλεις της Λαμίας, της Κέρκυρας και της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, μέσω διαδικτύου, τις δηλώσεις, προκειμένου αφενός να αποκομίζουν τα ένσημα ασφάλισης, αφετέρου να λαμβάνουν μέρος από τα δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Ποιες ειναι οι δουλειές που επιβιώνουν της κρίσης

Μπορεί να διανύουμε την χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, να χάνουμε τις δουλειές μας και τα βλέπουμε όλα μαύρα. Υπάρχουν όμως κάποια επαγγέλματα που αντιστέκονται στην κρίση και σύμφωνα με έρευνα που έκανε το site careerbuilder, οι επαγγελματικοί κλάδοι που θα επιβιώσουν παγκοσμίως είναι: 

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! Το ΠΑΜΕ "πολιόρκησε" το "Χίλτον" και την "Τρόϊκα" - Πεθαίνει ο.. καπιταλισμός!

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ άρχισε! Το ΠΑΜΕ "πολιόρκησε" το "Χίλτον" και δεν άφησε την "Τρόϊκα" να βγει από αυτό - Πεθαίνει ο.. καπιταλισμός και ανησύχησαν οι .. Εισαγγελείς!

Η πολιτική φαρσοκωμωδία  που παίζει το ΠΑΜΕ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις κορυφαίες στιγμές της!

Διαβάστε:

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Βοήθημα τοκετού και σε άγαμες κόρες ασφαλισμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σε ισχύ έθεσε από την 1η Ιανουαρίου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο θα λαμβάνουν πλέον βοήθημα τοκετού και οι άγαμες κόρες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων στο ασφαλιστικό ταμείο, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η χορήγησή του.

Ασφαλισμένος διαμαρτυρήθηκε στην ανεξάρτητη αρχή, επειδή η άγαμη ανήλικη κόρη του, ασφαλισμένη, ως μέλος οικογενείας, δεν έλαβε βοήθημα τοκετού, καθώς το αίτημα του πατέρα απορρίφθηκε, όπως και η ένσταση, με την αιτιολογία ότι η χορήγηση του βοηθήματος τοκετού προβλέπεται μόνο για συζύγους και όχι για τα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που ασφαλίζονται στο ίδρυμα ως μέλη οικογένειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι το βοήθημα τοκετού παρέχεται αντί μαιευτικής περίθαλψης, που αποτελεί είδος ιατρικής περίθαλψης, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι όσοι ασφαλίζονται ως μέλη οικογένειας χωρίς εξαίρεση.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΑΡ - Χατζησωκράτης: Να σεβαστούν την υπογραφή τους στις Συλ. Συμβάσεις

Δηλώσεις του υπεύθυνου για θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της ΔΗΜΑΡ, Δημήτρη Χατζησωκράτη για το PSI και το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης

Για το PSI και το Eurogroup

Η ηγεσία της ΕΕ, που έχει επιβάλει τη λύση του PSI+, έχει τελικά και τη μείζονα ευθύνη να οδηγήσει σε οριστική συμφωνία με τους πιστωτές με όρους που θα καθιστούν βιώσιμο το χρέος της χώρας μας.

Για τη συλλογική σύμβαση εργασίας

Η Εθνική Σύμβαση είναι απολύτως προσδιορισμένη: Αφορά κατώτατους μισθούς, ωριμάνσεις τους, 13-14 μισθό, ετήσιες αυξήσεις. Είναι κατοχυρωμένη με αγώνες εκατονταετίας, με διεθνείς συμβάσεις. Την υπογραφή τους οι κοινωνικοί ανταγωνιστές οφείλουν να τη σεβαστούν. Κάθε άλλη μεθόδευση και προπάντων Πράξη Ν. Περιεχομένου για κατάργησή της θα αποτελεί όνειδος.

"Πογκρόμ απολύσεων" φοβούνται οι εργαζομένοι σε Eurobank και Alpha

Part of The main building complex of the Alpha...
Image via Wikipedia
Την έγκρισή της στη συγχώνευση των Eurobank και Alpha έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας πως με τη συνένωση των δύο τραπεζών δεν δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για περιορισμό του ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τοπίο.

Οι εργαζόμενοι και στις δύο τράπεζες ανησυχούν και πιστεύουν ότι με τη συγχώνευση θα αρχίσει "πογκρόμ απολύσεων"  και κανείς , μέχρι σήμερα, δεν έχει δηλώσει ευθέως ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Ν. Νικολόπουλος:: «Εργόσημο: Τα μέτρα αποδίδουν, όταν δεν υστερούν σε…αποτελέσματα»

Με βάση συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου για το «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», προβλέπεται η καταβολή της αμοιβής με την έκδοση ειδικού εργόσημου, από 12 Σεπτεμβρίου 2011, υπό τύπο επιταγής για το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ.

Μάλιστα, σχετικά με το εν λόγω θέμα ο Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Νίκος Νικολόπουλος σε κοινή του ερώτηση με τους Βουλευτές της ΝΔ, Θεόδωρο Καράογλου και Αναστάσιο Καριπίδη προς τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Κουτρουμάνη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «Επειδή το ανωτέρω μέτρο έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί ότι επιστρατεύεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, η Νέα Δημοκρατία με υπευθυνότητα επέλεξε να το υπερψηφίσει, να παρακολουθήσει στη συνέχεια τις προδιαγραφές του, την εφαρμογή του και τελικώς να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του.»

Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολόπουλος και οι δυο ακόμα συνάδελφοι του της ΝΔ, αναφέρθηκαν και στις σχετικές κατηγορίες των εργαζομένων που προβλέπεται η καταβολή της αμοιβής τους με την έκδοση ειδικού εργόσημου, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, κηπουρικές εργασίες και μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες. Επιπλέον, για όσους παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, αναλαμβάνουν την φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών, υποστηρίζουν με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας ηλικιωμένα άτομα και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, συμμετέχουν σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχουν αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος), περιποιούνται ή εξασφαλίζουν τη νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και τέλος, εκείνων που βοηθούν τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΝΔ, Νίκος Νικολόπουλος, ζήτησε από τον κ. Κουτρουμάνη να γίνουν το συντομότερο δυνατόν γνωστά τα μετρήσιμα αποτελέσματα στην πάταξη της εκτεταμένης ανασφάλιστης εργασίας και κατ’ επέκταση της εισφοροδιαφυγής σε κάθε μία ξεχωριστά από τις προαναφερόμενες ασφαλιστέες εργασίες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταλαμβάνονται από την πολυδιαφημιζόμενη και πολυαναμενόμενη ρύθμιση του εργοσήμου.

Παράλληλα, τόσο ο κ. Νικολόπουλος, όσο και ο Θεόδωρος Καράογλου με τον Αναστάσιο Καριπίδη στην ερώτηση την οποία κατέθεσαν από κοινού προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απαίτησαν στο να δοθεί μια απάντηση σαφής και στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά, χωρίς να περιστρέφεται ως συνήθως γύρω από το πολυειπωμένο και ασαφέστατο πλαίσιο διαλόγου που χρησιμοποιεί ο κ. Κουτρουμάνης και αφορά χαρακτηριστικά στα εξής: «τα έσοδα που θα αποφέρει η εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, καθώς δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των προσώπων που απασχολούνται χωρίς ασφάλιση ούτε και η συχνότητα με την οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αλλά πάντως, ήδη έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δέχονται ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων για την προμήθεια και χρήση του ειδικού εργοσήμου»

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Απεργία διαρκείας στην Αριάδνη ΑΕΒΕ

Εμείς οι εργαζόμενοι στην Αριάδνη ΑΕΒΕ αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε απεργιακό αγώνα ενάντια στα σχέδια της εργοδοσίας να επιβάλλει- χωρίς τη θέληση μας- εκ περιτροπής εργασία σε όλους από 2 έως και 3 μέρες τη βδομάδα με μισθό από 250 έως 350 € το μήνα.
Εδώ και μήνες η διοίκηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας αναγκάσει να παραιτηθούμε χωρίς να αποζημιωθούμε μιας και οι περισσότεροι από εμάς εργάζονται πολλά χρόνια στην επιχείρηση. Έχει ήδη κάνει πάνω από 12 απολύσεις, έχει μειώσει τους μισθούς με τις άδειες άνευ αποδοχών που μας επέβαλλε.
Δεν θα ανεχτούμε περισσότερα!
Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη!
Διαλέγουμε το δρόμο του αγώνα. Όπως οι Χαλυβουργοί, οι εργαζόμενοι στο Alter που απεργούν πάνω από δυο μήνες, και τόσοι άλλοι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα.
Πραγματοποιήσαμε επαναλαμβανόμενες 4ωρες στάσεις εργασίας με σχεδόν καθολική συμμετοχή όλων των συναδέλφων.  Προχωράμε  μαζί με το σωματείο μας την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από Δευτέρα 16 Γενάρη ενώ την Τρίτη 17 Γενάρη πραγματοποιήσαμε συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας με την επιχείρηση και συμμετείχαμε  το απόγευμα της ίδιας μέρας στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το σωματείο μας και το ΠΑΜΕ.
Διεκδικούμε:
-Να μην εφαρμοστεί η απόφαση της επιχείρησης για εκ περιτροπής εργασία.
-Να μην εφαρμοστούν ελαστικές σχέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους. Καμία αλλαγή συμβάσεων.
-Να μην υπογραφούν ατομικές συμβάσεις εργασίας.
-Δουλειά για όλους με δικαιώματα και όχι ανεργία. 
Καλούμε τους συναδέλφους που εργάζονται στην θυγατρική επιχείρηση Αριάδνη ΑΕ να ενώσουν τις φωνές τους με τις δικές μας. Να μην δεχτούν τις άδειες άνευ αποδοχών που προσπαθούν να τους επιβάλλουν. Τα συμφέροντα μας είναι κοινά.
Με απόφαση της σημερινής μας Γενικής Συνέλευσης στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους εργαζόμενους της Ελληνικής Χαλυβουργίας και στους εργαζόμενους του Alter αλλά και σε κάθε εργαζόμενο που αντιστέκεται στα σχέδια της εργοδοσίας.
Το πιο δυνατό μας όπλο: η ενότητα των εργαζομένων και η ταξική αλληλεγγύη.
Οι εργαζόμενοι στην Αριάδνη ΑΕΒΕ, Ηράκλειο Κρήτης

ΔΗΣΥ: Καμία σχέση με τη δημοκρατία οι πρακτικές του ΠΑΜΕ


Η πρακτική του ΠΑΜΕ ως μετωπική οργάνωση του ΚΚΕ να εμποδίσει το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Συμμαχία για την κατάληψη των γραφείων της ΓΣΕΒΕΕ από μέλη του ΠΑΜΕ και τη ματαίωση της συνάντηση της ΓΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς.

«Την ώρα που το ΚΚΕ προχωρεί σε απολύσεις εργαζομένων στις δικές του επιχειρήσεις, με τις ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής και ανάλογες ακραίες δράσεις, το μόνο που καταφέρνει είναι να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, να διώχνει παραγωγικές μονάδες από τη χώρα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενοι», υποστηρίζει το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

Αγανακτισμένοι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας

Πολύωρη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στην είσοδο των γραφείων του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στη Λ.Συγγρού.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Ήπειρος: Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με τον ίδιο τρόπο!

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, αποκάλυψε ο μικρότερος αδερφός του θύματος...

Oικογένεια στην Ηγουμενίτσα σημαδεύτηκε με έναν τραγικό τρόπο από την μοίρα.  Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο σημείο, στην επιχείρηση ζωοτροφών, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Tους σκότωσε ο εκφορτωτής.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΕΔΩ

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Kι όμως! Ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος του κόσμου είναι Έλληνας!

Ο 54χρονος Παναγιώτης Καρκατσούλης ανακηρύχθηκε ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος του κόσμου. Είναι ανώτατος υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών. Έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει εργαστεί για την ΕΕ αλλά και για τον ΟOΣΑ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Nομών Λάρισας και Μαγνησίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων (15 Δ.Ε. Διανομέων και 20 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης) πλήρους απασχόλησης, (χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στις Μονάδες Ταχ. Έργου των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας.
 H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

WSJ: Οι Έλληνες αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό

MarketWatch
Image by insidetwit via Flickr
Αφιέρωμα στο "αυστραλιανό όνειρο" των Ελλήνων έχει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία κάνει εκτενή αναφορά στο κύμα μετανάστευσης των συμπολιτών μας.

Στο κείμενο που υπογράφει και το συνεργαζόμενο της ειδησεογραφικό πρακτορείο Marketwatch αναφέρεται πως το ενδιαφέρον των Ελλήνων για μετανάστευση και εργασία στην Ωκεανία έχει αυξηθεί κατά 20% .

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Αυγενάκης - ΔΗΣΥ: Έκτακτες κοινωνικές ενισχύσεις, με χαρακτήρα δανείου στους άνεργους

"Αγγίζουν το ένα εκατομμύριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες τουλάχιστον μέχρι το 2015. Η κυβέρνηση όμως, όχι μόνο μένει ασυγκίνητη στο δράμα χιλιάδων οικογενειών αλλά φροντίζει να τους φέρει στο όριο της ανέχειας με ολοένα και περισσότερα δυσβάστακτα μέτρα".

Αυτά αναφέρονται σε ανακοίνωση του Λευτέρη Αυγενάκη, Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, για την ανεργία και τονίζονται τα εξής:

"Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει ήδη προτείνει μέτρα για την ανακούφιση των ανέργων, αλλά και για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Έκτακτες κοινωνικές ενισχύσεις, με χαρακτήρα δανείου, που θα επιδοτείται μεν από το κράτος, αλλά θα έχει χαμηλό δημοσιονομικό κόστος.

Παράλληλα, στο εναλλακτικό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που πρότεινε η Δημοκρατική Συμμαχία, προτείνονται μέτρα υπέρ των ανέργων ετήσιου ύψους 150 εκ. ευρώ, που, που θα προέλθουν από την δραστική μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, που επιβαρύνουν, λόγω του εφάπαξ, άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το κράτος πρέπει άμεσα να επανακτήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, προτού μετατραπεί η Ελλάδα σε μία χώρα εξαθλίωσης, χωρίς καμία ελπίδα για τους πολίτες της".

Χατζησωκράτης - ΔΗΜΑΡ: Λάθος οι εμμονές της τρόικας για συνεχείς ανατροπές των εργασιακών σχέσεων και μειώσεις των μισθών

Δήλωση του υπεύθυνου για θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρη Χατζησωκράτη, για μειώσεις μισθών και ανατροπή των εργασιακών σχέσεων
 

"Η αναγκαία ανάκτηση με ταχύτατους ρυθμούς της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι δραματικό λάθος να αναζητείται στις εμμονές της τρόικας για συνεχείς ανατροπές των εργασιακών σχέσεων και μειώσεις των μισθών, αντί να αντιμετωπίζονται αποφασιστικά και με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές η γραφειοκρατία και η διαφθορά, οι ολιγοπωλιακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, η τεχνολογική υστέρηση και η έλλειψη καινοτομίας".

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ζευγάρι υπαλλήλων που βρέθηκε εκτός δημοσίου


Ο σύζυγος απολύθηκε αυτοδικαίως σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4024/2011, ενώ λίγες μέρες πριν με τον ίδιο νόμο αλλά με άλλη διάταξή του τέθηκε σε εφεδρεία η γυναίκα του με αποτέλεσμα το ζευγάρι να έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να σπουδάσουν το παιδί τους, και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις του στεγαστικού δανείου που έχουν πάρει.
Αυτό αναφέρει ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων στην προσφυγή του στη Δικαιοσύνη (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), ενώ παράλληλα ζήτησαν και έγινε δεκτό το αίτημά τους οι υποθέσεις τους να εξετασθούν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με διαδικασία «εξπρές» (πρότυπη δίκη).
Ειδικότερα, ο σύζυγος ήταν μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α' του Επιμελητηρίου. Όμως, στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του προέδρου του Επιμελητηρίου απολύθηκε αυτοδικαίως σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.).

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Κουτρουμάνης: «Όχι» σε περαιτέρω μείωση των κύριων συντάξεων

Δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις στις κύριες συντάξεις, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, σημειώνοντας ότι η σύνταξη στην Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό ή το κύριο εισόδημα του 75% περίπου των ηλικιωμένων και πως η μεσοσταθμική μείωση στις συντάξεις κατά 10% τα τελευταία χρόνια είχε αρνητικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων.

Μιλώντας από το βήμα σεμιναρίου σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης και τα εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης, ο κ. Κουτρουμάνης υποστήριξε ότι «αναζητούμε εναλλακτικές πηγές και τρόπους χρηματοδότησης των ταμείων για να αυξηθούν τα έσοδα και να διασφαλίσουμε τις συντάξεις».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

«Ταβάνι» τα 1500 ευρώ για 13ο και 14ο μισθό

Με σχέδιο επιβολής «πλαφόν» 1500 ευρώ για την καταβολή ολόκληρου του 13ου και 14ου μισθού με παράλληλη διατήρηση των κατώτερων αμοιβών στα σημερινά επίπεδα φτάνει η τρόικα στην Αθήνα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

Η Επιθεώρηση Εργασίας στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» - Απεργία στο “Κέρδος” - 4ωρη στάση στη “Ναυτεμπορική” - Απεργία στην ΕΡΤ

 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη
Τα νέα από το μέτωπο των media  είναι δραματικά : Η Επιθεώρηση Εργασίας πήγε στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», απεργία σήμερα στο “Κέρδος”, νέα 48ωρη στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και 4ωρη στάση στη “Ναυτεμπορική” ενώ όλοι οι κλάδοι ετοιμάζονται για 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη.

Συνέλευση στο  «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, και ΕΤΗΠΤΑ καλούν όλους τους εργαζόμενους στην εφ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», σε συνέλευση στο χώρο εργασίας τους, τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012 στις 18.30. Στην πρόσκλησή μας αυτή κανείς εργαζόμενος δεν θα πρέπει να λείψει. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι να αντιταχθούμε στα σχέδια της εργοδοσίας για περαιτέρω μείωση των αποδοχών και υπογραφή μειωτικών ατομικών συμβάσεων. Η άρνησή μας στις αντεργατικές και παράνομες επιλογές της εργοδοσίας -τις οποίες κατέγραψε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) – είναι καθήκον όλων μας.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΑΡ-Τσούκαλης: Ο εφιάλτης της ανεργίας προκαλεί ανθρωπιστική κρίση

Δήλωση του βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Νίκου Τσούκαλη, για το θέμα της ανεργίας και των μέτρων: 

«Οι αντικοινωνικές, αναποτελεσματικές και αντιαναπτυξιακές πολιτικές της κυβέρνησης και η περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων επιτείνουν τον εφιάλτη της ανεργίας και προκαλούν στην κοινωνία μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση».

Σύλληψη υπαλλήλου της ΔΕΗ με φακελάκι...

Στον εισαγγελέα Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα ένας 39χρονος υπάλληλος της ΔΕΗ, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, ζητούσε χρήματα από 41χρονη υπήκοο Λευκορωσίας, προκειμένου να μη βεβαιώσει παράβαση στο μετρητή του ρεύματος.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Παρατείνονται οι προσφορές της WIND για τους Δικαιούχους ΟΑΕΔ

Οι ειδικές προσφορές της WIND για τους δικαιούχους ΟΑΕΔ παρατείνονται ως και 31/3/2012. Οι προσφορές αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες της WIND (κινητή, σταθερή και Internet) και ισχύουν για 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους. Αναλυτικά είναι:
Σταθερή & Internet
§                 Νέες συνδέσεις φορητότητας και αριθμοδότησης
§                 20% έκπτωση στα προγράμματα Double Play Μ και L & Telephony M & L
Συνδέσεις WIND To All
§                 Νέοι και υπάρχοντες συνδρομητές
§                 Με WIND To All 25 + 60’ δωρεάν χρόνος ομιλίας
WIND Καρτοκινητή
§                 120’ δωρεάν χρόνος ομιλίας προς όλα τα σταθερά κάθε μήνα
Διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων WIND σε όλη την Ελλάδα και αποκλειστικά για τους κατόχους της κάρτας του ΟΑΕΔ.

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΑΡ: Ρευστότητα στην αγορά για να χτυπηθεί η ανεργία

Δήλωση του υπεύθυνου για θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρη Χατζησωκράτη, για τα ποσοστά ανεργίας
«Το φάσμα του ενός εκατομμυρίου ανέργων είναι μπροστά μας, αν δεν έχει ξεπεραστεί.

Όσο απουσιάζουν οι αναπτυξιακές πολιτικές και όσο δεν διοχετεύεται ρευστότητα στην αγορά, όλα τα κυβερνητικά μέτρα θα είναι αναποτελεσματικά, θα οξύνουν το πρόβλημα και, στην καλύτερη περίπτωση, θα ανακυκλώνουν απλώς τους ανέργους».

Περισσότερες από 1.500 καταγγελίες για μη καταβολή δώρου

Περισσότερες από 1.500 καταγγελίες δέχθηκαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, τα Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων και η τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων του 2011.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν συνολικά 1.545 καταγγελίες συνολικού ποσού οφειλής 2.361.944 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν 763 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 10.750 εργαζομένους

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Κουβέλης: "Η κατάργηση ρυθμίσεων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πρέπει να αποκρουστεί"

"Η κατάργηση ρυθμίσεων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πρέπει να αποκρουστεί".

Αυτό τονίζεται σε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και επισημαίνεται:

"Θα οδηγήσει σε διάλυση της μισθωτής εργασίας και σε περαιτέρω αποσάθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ένα τέτοιο μέτρο, πέρα από τις βαρύτατες συνέπειες για τους εργαζόμενους, δεν υπηρετεί ούτε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ούτε τη λειτουργία της οικονομίας.

Η Εθνική Συλλογική Σύμβαση εργασίας, έκφραση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεν υπόκειται ούτε σε εντολές της τροϊκας ούτε σε νομοθετικές επεμβάσεις".

Alapis: Σχεδιάζει να θέσει σε διαθεσιμότητα μέρος από το προσωπικό της

Μέρος από το προσωπικό της προτίθεται να θέσει σε διαθεσιμότητα η εισηγμένη εταιρεία Alapis ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας, προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της αγοράς φαρμάκου, στην οποία σημειώνεται περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας και με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου.

Τα παραπάνω επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου ότι έχει θέσει σε διαθεσιμότητα το σύνολο του προσωπικού της.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη καλέσει το σύνολο των εργαζομένων της σε διαβούλευση για την ειδικότερη μορφή, την έκταση και το περιεχόμενο που θα λάβει το σκοπούμενο σύστημα διαθεσιμότητας.

Η τρόικα αντί να τα βάλει με τους κομματικούς στρατούς ψάχνει κι αυτή τα εύκολα θύματα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Ελληνικά: Ο Θόδωρος Σκυλακάκης είναι ανεξάρτητ...
Image via Wikipedia
Ο υπεύθυνος του Τομέα Οικονομίας και Οικονομικών της Δημοκρατικής Συμμαχίας, ευρωβουλευτής, Θόδωρος Σκυλακάκης, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι ακατανόητη η εμμονή της τρόικα στην οριζόντια μείωση των μισθών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ούτε φοροδιαφεύγουν, ούτε έχουν άδηλα έσοδα από πλάγιες συναλλαγές, ούτε προκλητικές πρόωρες συντάξεις, ενώ πληρώνουν τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές και απολαμβάνουν χαμηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες. Επιπροσθέτως 500.000 χιλιάδες έχουν ήδη βρεθεί στην ανεργία, ενώ οι μισθοί τους μειώνονται καθημερινά με ειδικές συμφωνίες που γίνονται με τις επιχειρήσεις. Όσο για τους νεοπροσλαμβανόμενους, οι περισσότεροι συμφώνα με τα στοιχεία των επιθεωρητών εργασίας βρίσκουν δουλειά με μειωμένα ωράρια και μισθούς κάτω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα για τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι οι μισθοί των εργαζομένων του αλλά η συνέχιση των κρατικών ελλειμμάτων που τον στραγγαλίζει με διπλάσια επιτόκια δανεισμού σε σύγκριση με την Ευρώπη, απόλυτη έλλειψη ρευστότητας, υπερφορολόγηση και έλλειψη εμπιστοσύνης που κλείνει τις ξένες αγορές ακόμα και σε ανταγωνιστικές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η τρόικα καλά θα κάνει λοιπόν να ασχοληθεί επιτέλους αποτελεσματικά με τους κρατικοδίαιτους προστατευόμενους των δύο μεγάλων κομμάτων. Και ας εξηγήσει στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα πως μετά από 20 μήνες παραμένουν ανέγγιχτες (και χρηματοδοτούμενες -με δική της ευθύνη- με ευρωπαϊκά χρήματα), οι ψεύτικες αναπηρικές συντάξεις, οργιάζουν οι προκλητικές πρόωρες συνταξιοδοτήσεις προνομιούχων ομάδων στα 50 και στα 55 κ.λπ. και δεν έχει γίνει ούτε μια σοβαρή αποκρατικοποίηση. Ας εξηγήσει γιατί αντί να τα βάλει με τους κομματικούς στρατούς των δύο κομμάτων ψάχνει κι αυτή τα εύκολα θύματα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.»

ΔΗΜΑΡ: Προετοιμάζεται ακύρωση των συλλογικών συμβάσεων

Δήλωση του υπεύθυνου για θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρη Χατζησωκράτη, για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

"Οι κυβερνητικές επιλογές, κάτω από την ιδεολογική εμμονή της τρόικας, έκαναν το 2011 έτος της επικράτησης των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

Με τα σενάρια τρόμου για τους μισθούς, κατώτατα ημερομίσθια και δώρα, προετοιμάζουν ένα 2012 ορόσημο στην μεταπολεμική ιστορία μας για την ακύρωση των συλλογικών συμβάσεων".

ΣΗΜΕΡΑ η δίκη των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων προγραμματίζει για τις 8:30 το πρωί της Τρίτης η ΓΕΝΟΠ με αφορμή τη δίκη των συνδικαλιστών της που είχαν συλληφθεί στις 24 Νοεμβρίου.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Θεσαλλονίκη: Πρόγραμμα επιδότησης πρόσληψης απολυμένων

Την ερχόμενη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου ξεκινά, πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση απασχόλησης σε επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους από τους 680 απολυμένους επιχειρήσεων οι οποίες δέχθηκαν τις συνέπειες της κρίσης που πλήττει τον κλάδο τους και την περιοχή.

Στόχος του προγράμματος είναι οι άνεργοι των επιχειρήσεων «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Προσφυγή των εργαζομένων κατά της αίτησης πτώχευσης της Diana

Αποφασισμένοι να επιχειρήσουν να προσβάλουν την αίτηση πτώχευσης, που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η χαρτοβιομηχανία Diana, δηλώνουν οι εργαζόμενοι, υποστηρίζοντας ότι η αίτηση δεν έχει αντικείμενο. Κατά τους ίδιους, η εταιρεία του ομίλου Ζερίτη, με πάνω από 31 χρόνια λειτουργίας, είναι υγιής και βιώσιμη, ενώ μόνο η κινητή της περιουσία (εξοπλισμός εργοστασίου Ξάνθης) αποτιμάται σε 60 εκατ. ευρώ.

  Για τις 19 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να συζητηθεί η αίτηση πτώχευσης της εταιρείας, οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Πρωτοδικείο Ξάνθης, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Νικολαΐδης, μέλος τού Σωματείου τους. Κατά τον ίδιο, την ίδια ημέρα, οι εργαζόμενοι (σ.σ. οι οποίοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα εδώ και μήνες) θα επιχειρήσουν να προσβάλουν την αίτηση πτώχευσης, μέσω των νομικών συμβούλων τους. 


Προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΑΠΟ σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δόκιμων Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, ενώ για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

Επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος. Εξαιρούνται οι εθελοντές πυροσβέστες, το ανώτατο όριο ηλικίας των οποίων αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους, όχι όμως πέραν του 31ου έτους για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και του 33ου για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον μία αντιπυρική περίοδο έχουν προσαύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας, όχι όμως πέραν του 31ου έτους για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και του 33ου για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για Κυβερνήτες και Μηχανικούς το ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται στο 31ο έτος.

Εξάλλου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ.

Η επιλογή των επιτυχόντων γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ενώ έξτρα μόρια λαμβάνουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών (100 και 200 μόρια αντίστοιχα), όσοι έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' ή Ε' κατηγορίας (100 μόρια) και μοτοσικλέτας (50 μόρια), ενώ για κάθε πλήρες εξάμηνο προϋπηρεσίας ως επαγγελματίες οδηγοί (με άδεια Γ' κατηγορίας) οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν 100 μόρια.

Πεντακόσια μόρια μπορούν να λάβουν όσοι υποψήφιοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, ενώ 300 επιπλέον μόρια προσφέρει η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου.

Ειδική πριμοδότηση λαμβάνουν όσοι γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα (100 μόρια για την άριστη και 50 για την πολύ καλή γνώση), ενώ 50 μόρια προσαύξηση έχουν εκείνοι που διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ. Τέλος, από 50 μόρια λαμβάνουν οι εθελοντές ή οι εποχικοί πυροσβέστες που εργάστηκαν για μία αντιπυρική περίοδο, προσαυξημένα κατά 30 μόρια για κάθε επιπλέον έτος εργασίας.

Η κατανομή των θέσεων στις οκτώ κατηγορίες έχει ως εξής:

A Οι 75 θέσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, οι 15 θέσεις αντιστοιχούν σε πτυχιούχους Νομικής Σχολής, οι 10 θέσεις σε πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών, οι 10 θέσεις σε αποφοίτους ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών, οι 10 θέσεις σε πτυχιούχους Πληροφορικής, οι 10 θέσεις σε αποφοίτους ΤΕΙ Πληροφορικής, οι 5 θέσεις σε πτυχιούχους Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους, οι 5 θέσεις σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, οι 5 θέσεις σε πτυχιούχους Δασολόγους και 5 θέσεις σε αποφοίτους ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Οι 203 θέσεις αφορούν κατόχους τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Τις 375 θέσεις θα καταλάβουν κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, με επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας «Γ» και άνω.

Οι 12 θέσεις αντιστοιχούν σε Πλοηγούς Κυβερνήτες, κατόχους τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, ή αποφοίτους Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του υπουργείου Ανάπτυξης ή πτυχιούχους Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), με τουλάχιστον ένα έτος συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος.

Οι 20 θέσεις αντιστοιχούν σε Πλοηγούς Μηχανικούς, κατόχους τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, ή αποφοίτους Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή πτυχιούχους Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), με τουλάχιστον ένα έτος συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής.

Τις 15 θέσεις καταλαμβάνουν Ηλεκτρονικοί, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β' κύκλου ΤΕΕ του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ) αντίστοιχα.

Οι 10 θέσεις (μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου) και 5 θέσεις (αμαξωμάτων) αφορούν κατόχους πτυχίου Β' κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου των πρώην ΤΕΛ ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (μηχανικός αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, που έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου τους.

10 θέσεις Μουσικών, τις οποίες θα διεκδικήσουν κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και διπλώματος ή πτυχίου μουσικού μπάντας Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος (όσοι έχουν δίπλωμα προτάσσονται αυτών που έχουν πτυχίο). Οι θέσεις αφορούν εκτελεστές πέντε μουσικών οργάνων και συγκεκριμένα κλαρίνου, τρομπέτας, σαξοφώνου, τούμπας και τρομπονιού.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 16 Ιανουαρίου σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων

Λάρισα: Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων 96

Αθήνα: Πεζοπόρο τμήμα 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Λεωφόρος Γ. Γεννηματά έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου (Μαγούλα Αττικής)

Θεσσαλονίκη: Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46

Κομοτηνή: Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εντός βιομηχανικής περιοχής)

Κοζάνη: Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3

Ιωάννινα: Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18

Πάτρα: Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3

Τρίπολη: Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη και Αγίου Αθανασίου

Λαμία: Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, οδός Νέτσου 4

Ερμούπολη: Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη και Παπάγου

Μυτιλήνη: Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου, οδός 1o χλμ Μυτιλήνης-Θερμής περιοχή Καρα-Τεπέ

Ηράκλειο Κρήτης: Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου 5

Κέρκυρα: Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, οδός Π. Ζαφειροπούλου και Μαρασλή

Π.Υ. Χίου: οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18

Π.Υ. Σάμου: Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2

Π.Υ. Λήμνου: οδός Λ. Δημοκρατίας 48

Π.Υ. Ρόδου: οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44

Π.Υ. Κω: οδός Ολυμπίας 3 Λάμπη

Π.Υ. Ζακύνθου: οδός Αεροδρομίου

Π.Υ. Αργοστολίου: οδός Ιγγλέση και Θεμιστοκλέους

Π.Υ. Λευκάδας: περιοχή Μεγάλη Βρύση

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012

Ναι στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου και στο νοικοκύρεμα των μισθών, όχι στις άκριτες και ισοπεδωτικές περικοπές

Με άρθρο – παρέμβαση που δημοσιεύτηκε χθες, ο βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, καταθέτει τις προτάσεις του για τη σωστή εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, με τρόπο που δεν θα καταρρακώνει τις αποδοχές αλλά και την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ στηλιτεύει την προχειρότητα, αλλά και την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας που η απερχόμενη κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα της εργασιακής εφεδρείας.

«Δύο δημόσιοι υπάλληλοι, με τα ίδια προσόντα, την ίδια προϋπηρεσία και την ίδια θέση, αμείβονταν διαφορετικά με ένα και μοναδικό κριτήριο: Εργάζονταν σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Το αποτέλεσμα, μισθολογική και κοινωνική ανισότητα, αλλά και άλογη σπατάλη δημοσίου χρήματος. Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα των διακρίσεων που επικρατούσαν μέχρι σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες, όπου πολλές φορές διακρίνονταν από πελατειακές σχέσεις και κομματικές ταυτότητες. Το νοικοκύρεμα στο χώρο των αμοιβών στο δημόσιο τομέα είναι πλέον δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει. Έπρεπε να είχε αλλάξει ήδη, εδώ και δεκαετίες, ώστε να μπει επιτέλους τέλος στον υδροκεφαλισμό του κράτους, που έπνιγε τη δημιουργικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη, βάσει ικανοτήτων και προσόντων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάγκη δεν συνεπάγεται αυτονόητα την άκριτη και ισοπεδωτική μείωση όλων των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων προς τα κάτω. Δεν συνεπάγεται επίσης ότι για όλα τα δεινά του δημοσίου φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως συχνά διατυπώνουν κυβερνητικά στελέχη, και ότι συνεπώς πρέπει να τους κόψουμε τους μισθούς για να «σωθεί» το κράτος. Οι μισθοί, ως ανελαστική δαπάνη, δεν είναι οι βασικοί παραγωγείς των ελλειμμάτων του κοστοβόρου κράτους.

Το νέο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου χρειάζεται επομένως προσεκτική μελέτη και λεπτομερή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να διακρίνεται από κοινωνική ευαισθησία και σύγχρονη αντίληψη, επιδοτώντας όχι μόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογιστούν οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, ώστε το δημόσιο να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του πολίτη άμεσα και αποτελεσματικά.

Μελέτες για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο καταρρίπτουν το «μύθο» περί υψηλής συνολικής μισθολογικής δαπάνης. Η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι υψηλόμισθοι και κακώς αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως τέτοιοι. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι το συνολικό μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλό έναντι άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το νοικοκύρεμα της μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσοχή. Η μείωση του μισθολογικού κόστους δεν σημαίνει ισοπέδωση μισθών και επιδομάτων των υπαλλήλων, που ήδη βιώνουν μια μείωση του εισοδήματός του έως και της τάξης του 25%.

Απεναντίας, σημαίνει ότι πρέπει να εξορθολογιστεί και να καθοριστεί συγκεκριμένη επιδοματική πολιτική, η οποία θα σέβεται τα προσόντα, την οικογενειακή κατάσταση, αλλά και την παραγωγικότητα. Το ενιαίο μισθολόγιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι δεν μπορεί ισοπεδωτικά να εξισώνεται ο καθηγητής πανεπιστημίου με τον διοικητικό υπάλληλο αρχείου ενός Υπουργείου ή γενικότερα οι εκπαιδευτικοί που μεταλαμπαδεύουν γνώση στα παιδιά μας να αποτελούν από τους πιο χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους. Οφείλουμε λοιπόν να εξετάζουμε και το αντικείμενο εργασίας μαζί με το προσφερόμενο έργο.

Ο δημόσιος τομέας οφείλει να είναι παραγωγικός και ελκυστικός για ανθρώπους με γνώσεις και προσόντα και όχι «εργασιακό καταφύγιο», ανεξαρτήτου απόδοσης. Πρέπει να παρέχει αντικειμενικά κίνητρα ανέλιξης και επομένως κίνητρα απόδοσης και παραγωγικότητας σε ανθρώπους με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Αντίστοιχη ισοπεδωτική λογική έχει και το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, εμπνεύσεως ΝΔ του κ. Σαμαρά και εκτελέσεως ΠΑΣΟΚ του κ. Παπανδρέου, και ακριβώς επειδή δεν λαμβάνονται υπόψη τα αναγκαία κριτήρια, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Σε κάθε περίπτωση, τα οριζόντια, μη αξιολογικά κριτήρια, ισοπεδωτικά μέτρα δεν εξυπηρετούν τη δημόσια διοίκηση και υποβαθμίζουν περαιτέρω τη λειτουργία της. Δεν μειώνουν τις δαπάνες και τα ελλείμματα, που συνεχίζουν να καλύπτονται από την άδικη υπερφορολόγηση του ιδιωτικού τομέα.

Η Δημοκρατική Συμμαχία ζητά επανασχεδιασμό του μέτρου από μηδενική βάση, με την ταυτόχρονη υιοθέτηση ενός μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, όπου ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών θα επιστρέψει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνία των πολιτών.»

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012

Απώλεια 4.000 θέσεων εργασίας στα Media μέσα σε δύο χρόνια!

Μόνο στις εισηγμένες εταιρείες ΜΜΕ οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί κατά 1.500 τουλάχιστον, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται το ALTER, και η «Ελευθεροτυπία», που ανεβάζουν το συνολικό αριθμό σε 3.000.
Αν σε αυτούς προστεθούν και οι συμβασιούχοι της ΕΡΤ (900 άτομα από το 2010 ως το τέλος Ιανουαρίου εκπαραθυρώνονται), 130 της Απογευματινής και 100 του «Επενδυτή» – για να αναφέρουμε μόνο τα «χοντρά» παραδείγματα- ο αριθμός των θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί μέσα σε δύο χρόνια φτάνει τις 4.100.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο

Η Κύπρος κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία στην ΕΕ, από το Νοέμβριο του 2010 ως το Νοέμβριο του 2011 από 6% σε 9,1%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat.

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται στην Κύπρο για το μήνα Νοέμβριο βρίσκεται ακόμη κάτω από το μέσο όρο ανεργίας στην ΕΕ που είναι 9,8%.

Η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχει σημειώσει επίσης άνοδο στην Κύπρο, από το Σεπτέμβριο του 2010 που καταγραφόταν στα 15,3% ως το Σεπτέμβριο του 2011 που ήταν 23,1%.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012

Σχεδόν 3000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Ήπειρο

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο εργασίας τα αποτελέσματα της κατ’ αρχήν αξιολόγησης για τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στην Ήπειρο.Εκτιμάται ότι οι τελικές αποφάσεις ένταξης μπορεί να είναι έτοιμες μέσα στο επόμενο δίμηνο και να ξεκινήσει η διαδικασία για την πρόσληψη ανέργων.Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας δημιουργεί θέσεις για πέντε κατηγορίες ανέργων:Μακροχρόνια άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι έως 30 ετών, επιστήμονες και βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και να λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ.Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.Στην Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκαν 2986 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, τόσο σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και σε κοινωνικούς φορείς.

Απόλυση τρίτεκνης μητέρας από τα σούπερ - μάρκετ "Αρβανιτίδης" στα Γιάννενα

Σε απόλυση τρίτεκνης μητέρας αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες, προχώρησε η εργοδοσία των. Η εργοδοσία που οφείλει και το μισθό Δεκεμβρίου, πέταξε στο δρόμο την εργαζόμενη μητέρα αφού πρώτα την απέσπασε το τελευταίο εξάμηνο στο κατάστημα στα Γιάννενα από το κατάστημα του Μετσόβου όπου εργαζόταν και κατοικούσε, αναγκάζοντας την εργαζόμενη να πηγαινοέρχεται καθημερινά δεκάδες χιλιόμετρα και να φορτώνεται επιπλέον με τα έξοδα μεταφοράς.

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

Ξενοδόχοι στην Κρήτη ζητούν απολύσεις και μειώσεις μισθών!

Εργασιακός "μεσαίωνας" προβλέπεται για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους στην ανατολική Κρήτη μετά την αιφνιδιαστική καταγγελία της διμερούς σύμβασης που είχε υπογραφεί το 2010 μεταξύ των Συλλόγων Ξενοδόχων Ηρακλείου και Λασιθίου και των Σωματείων των Εργαζόμενων στον κλάδο του Τουρισμού - Επισιτισμού.
H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Η ΔΗΜΑΡ αρωγός στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενστόλων

"Η Δημοκρατική Αριστερά όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν εμπράκτως, θα σταθεί αρωγός στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενστόλων και στους αγώνες τους για περαιτέρω εκδημοκρατισμό και καλύτερες συνθήκες εργασίας".

Αυτό τονίζεται σε δήλωση του υπεύθυνου του Τομέα Ενστόλων της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βασίλη Μαστρογιάννη , για το ενιαίο μισθολόγιο Ενστόλων και επισημαινεται:

"Οι διεργασίες και οι προτάσεις για τα ειδικά μισθολόγια του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των Ενστόλων, βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται σύντομα να κατατεθούν για συζήτηση στη Βουλή.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΔΗΜΑΡ: Καταστροφικό το ενδεχόμενο κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων

"Η τυχόν κατάργηση των ρυθμίσεων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα οδηγήσει σε αποσάθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και σε περαιτέρω υποβάθμιση της μισθωτής εργασίας"

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς για το ενδεχόμενο κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων και επισημαίνεται:

"Η κυβέρνηση οφείλει να αποκρούσει τις αξιώσεις της τρόικας ως επικίνδυνες για την κοινωνία.
Ένα τέτοιο μέτρο, πέρα από τις βαρύτατες συνέπειες για τους εργαζόμενους, δεν υπηρετεί και την προοπτική ανάπτυξης της χώρας".
 

Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ κατά της εφεδρείας

Πλειάδα συνταγματικών διατάξεων, διεθνών αλλά και ευρωπαϊκών κανόνων, παραβιάζει η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο τομέα, επισημαίνουν η ΑΔΕΔΥ και η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις προσφυγές τους που κατέθεσαν σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012

Σύσκεψη με Σαμαρά για τις επικουρικές συντάξεις

Σε σύσκεψη με τους Τομεάρχες του κόμματος, υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά, συμμετείχε το πρωί της Τετάρτης ο Τομεάρχης Εργασίας της Ν.Δ., βουλευτής Αχαΐας, Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Αντικείμενο της συνάντησης, οι επικουρικές συντάξεις και η πρόθεση του αρμοδίου υπουργού για μείωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικολόπουλος υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως δεν είναι δυνατό να συνεχίζονται οι οριζόντιες περικοπές που εκτός του κοινωνικού κόστους, έχουν αποδειχθεί και αναποτελεσματικές.


Ο Αχαιός πολιτικός επεσήμανε πως ο ουσιαστικός εξορθολογισμός του επικουρικού συστήματος ασφάλισης προϋποθέτει συνολική μελέτη του ασφαλιστικού συστήματος με συνυπολογισμό των επιπτώσεων του «κουρέματος».

Χατζησωκράτης - ΔΗΜΑΡ: Να μην θυσιαστούν οι συλλογικές συμβάσεις στο βωμό της Τρόϊκας..

"Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προ πάντων η Εθνική δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να θυσιαστούν στις ιδεολογικά αγκυλωμένες απαιτήσεις της τρόικας".
Αυτό αναφέρεται σε δήλωση του υπεύθυνου για θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτρη Χατζησωκράτη, για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών σχέσεων και επισημαίνεται:

"Η εργασία, ως δημιουργικό υπόβαθρο της δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν συνεχώς σε κάθε πακέτο μέτρων να τίθεται στη διατίμηση και να απειλείται".

Αυγενάκης: Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να είναι εξιλαστήρια θύματα

"Το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου μπορεί να αποτελέσει το μοχλό για τον μισθολογικό εξορθολογισμό του συστήματος, όταν επιδοτεί την παραγωγικότητα, χωρίς να μειώνει ισοπεδωτικά τους μισθούς των εργαζομένων".

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λευτέρη Αυγενάκη, Βουλευτή Δημοκρατικής Συμμαχίας, για το ενιαίο μισθολόγιο και επισημαίνεται:

"Αν και οι μισθοί, ως ανελαστική δαπάνη, δεν είναι οι βασικοί παραγωγείς των ελλειμμάτων του κοστοβόρου κράτους, το γενικότερο νοικοκύρεμα στο δημόσιο τομέα και η περικοπή δαπανών είναι εδώ και δεκαετίες επιτακτική ανάγκη. Βεβαίως, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν ως εξιλαστήρια θύματα της αδυναμίας διαχείρισης της κρίσης από την προηγούμενη και την παρούσα κυβέρνηση. Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου θα πρέπει να μελετηθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες του σύγχρονου κράτους, αλλά και με την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία που οφείλει να δείξει η πολιτεία σε κάθε εργαζόμενο, επιδοτώντας όχι μόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά και τα ουσιαστικά".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...