Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Πρόσληψη από τα ΕΛΤΑ, 35 εποχικών υπαλλήλων στην Ήπειρο και 179 στη Αττική.

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ατόμων Δ . Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.
Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση (εδώ)

Ακόμη τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων (23 Δ.Ε. Διανομέων, 10 Δ .Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2 Δ.Ε. Οδηγών, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Πρέβεζας.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση (εδώ)

Υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Αρχίζει τη Δευτέρα 03/09/2012 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 07/09/2012 από 08:00 έως 14:00 η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού που...
θα καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για το έτος κατάρτισης 2012-2013.


Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) ή με courier τις αιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2012-13. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ' αριθμ. 6619/381(ΦΕΚ 696/Β'/21-05-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μαζί με την αίτηση, που είναι έντυπη και χορηγείται από τις Γραμματείες των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ή μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, στη διεύθυνση www.oaed.gr, οι υποψήφιοι υποβάλουν επίσης: Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή, Αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Βασικού Τίτλου Σπουδών, Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας, Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας, Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου, Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. Οι υποψήφιου του κλάδου ΤΕ-Μουσικής, πρέπει να καταθέτουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών και Απολυτήριο Λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην διεύθυνση www.oaed.gr.

Η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα ΕΛΤΑ αντιδρά στο ξεπούλημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

"H αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης να επισπεύσει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Τ.Τ. για το 2011, προκειμένου αυτό να εμφανίσει ζημιές (λόγω P.S.I) και η σκόπιμη, όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε, μη πρόνοια ανακεφαλαιοποίησης , γίνεται για να διευκολυνθούν επικοινωνιακά στο κλείσιμο της πιο υγιούς τράπεζας της χώρας".

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα ΕΛΤΑ και επισημαίνονται τα εξής:

"Έτσι ο Υπουργός Οικονομικών, όπως σε ανάλογες περιπτώσεις μας έχει συνηθίσει, με ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το γνωρίζουμε, έριξαν το σύνθημα για το ξεπούλημα του Τ.Τ.

Αποκαλύπτονται σήμερα οι προθέσεις και οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης, που επέβαλαν την εσπευσμένη απόφαση για ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, είναι μια σύγχρονη τράπεζα, που σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, υποστήριξε διαχρονικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενίσχυσε την Εθνική Οικονομία, ενώ δεν επιβάρυνε ποτέ, έστω και με ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Τ.Τ. είναι η σύγχρονη τράπεζα που ακουμπά ο μικροκαταθέτης, ο βιοπαλαιστής, ο μικροεπαγγελματίας στην πόλη και την επαρχία. Είναι η Τράπεζα του νησιού, του χωριού και της γειτονιάς και έχει δώσει ανάσα στους πολίτες και έχει διαμορφώσει ελπίδες προοπτικής, στο δυσμενέστατο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της κρίσης .

ΕΛΤΑ και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα, με την παροχή υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης και με σύγχρονη υποδομή, δίνουν διέξοδο στον έλληνα πολίτη να αποφύγει τις παγίδες και τις επιθέσεις του κερδοσκοπικού τραπεζικού κεφαλαίου.

Η πλήρης συγχώνευση ΕΛΤΑ και Τ.Τ., σχήμα που υπάρχει στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., είναι η εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέρουσα επιλογή. Η πολιτική της απαξίωσης και του ξεπουλήματος των δύο αυτών οργανισμών είναι πολιτική αυτοκτονίας.

Οι εργαζόμενοι στον ΕΛΤΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συντονίζουν τον αγώνα τους για να διαφυλάξουν τους δύο Οργανισμούς, να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις ελπίδες του ελληνικού λαού".

Ψύρρας - ΔΗΜΑΡ: Να μη χαθεί το επίδομα ανεργίας για εκείνους τους εποχιακά εργαζόμενους που το έχουν άμεση ανάγκη

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες απασχολούμενοι σε εποχιακά επαγγέλματα, συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή κατά τη διάρκεια Επίκαιρης Ερώτησης του βουλευτή Λάρισας Θωμά Ψύρρα προς τον υπουργό Εργασίας.

Όπως εξήγησε ο βουλευτής Λάρισας, όπως καθορίζεται από το Μεσοπρόθεσμο από την 1η Ιανουαρίου 2013 τερματίζεται το επίδομα που λαμβάνουν οι εποχιακά εργαζόμενοι κάτι δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες.

Στα ερωτήματα που απηύθυνε προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής Λάρισας, απάντησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε απευθυνόμενος στον βουλευτή Λάρισας της ΔΗΜΑΡ, το επίδομα «δεν τερματίζεται, θα συνεχίσουν να το παίρνουν, απλώς θεσπίζεται πλαφόν». Πρόσθεσε ότι «θεσπίζεται ένα πλαφόν με 450 ημερήσια επιδόματα από 1/1/2013 και 400 από 1/1/2014, προκειμένου να αντιμετωπισθούν φαινόμενα καταστρατήγησης στην άσκηση αυτού του δικαιώματος».

Σε άλλο σημείο της απάντησής του παραδέχτηκε ότι «χρειάζονται παρεμβάσεις» καθώς κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μια περιοχή με «μικρή τουριστική σεζόν» δηλαδή πέντε μηνών κινδυνεύει να μείνει χωρίς εισόδημα.

Ο βουλευτής Λάρισας Θωμάς Ψύρρας αντέτεινε από την πλευρά του ότι «το ζήτημα δεν λύνεται με ευχές για να βρει κάποιος εργασία» και πρόσθεσε ότι «το πλαφόν που τίθεται στα επιδόματα ανεργίας δεν είναι ικανό να χτυπήσει τη μαύρη εργασία. Απαιτούνται πολύ πιο σύνθετα μέτρα πολύ πιο πέρα από το πλαφόν». Πρότεινε δε τη θέσπιση εισοδηματικού κριτηρίου (15.000 €) ή «κάποιο άλλο συμπληρωματικό κριτήριο για να μη χαθεί το επίδομα ανεργίας για εκείνους τους εποχιακά εργαζόμενους που το έχουμε άμεση ανάγκη».

Ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, χαρακτήρισε το εισοδηματικό κριτήριο «πολύ σωστή σκέψη» και είπε ότι το πρόγραμμα μπορεί να έχει πολλές βελτιώσεις και υποσχέθηκε ότι το υπουργείο θα το μελετήσει το συντομότερο δυνατόν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

Με τη διάταξη του νόμου 3986 του 2011, ΦΕΚ αρ. φύλλου 152 1/7/2011 του Μεσοπρόθεσμου σχετικά με την ανεργία (σελ 3235-3263, κεφάλαιο ΣΤ' - άρθρο 39, παράγραφος 8 που προστέθηκε στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985, με τίτλο «Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων», τερματίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2013 το επίδομα που παίρνουν οι εποχιακά εργαζόμενοι.

Ο νόμος ορίζει ότι «από την 1.1.2013 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα από 450, ενώ από την 1.1.2014 όχι περισσότερα από 400». Όμως οι εποχιακά εργαζόμενοι (όπως για παράδειγμα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ή άλλοι εργαζόμενοι στον τουρισμό) απασχολούνται κάθε χρόνο 5 -7 μήνες και παίρνουν επίδομα ανεργία για τους υπόλοιπους. Κι αυτό συμβαίνει για πολλά χρόνια στη σειρά. Επομένως οι περισσότεροι από αυτούς συγκεντρώνουν στα 4 τελευταία χρόνια πάνω από 18 μήνες ή 450 ημερομίσθια (περίπου 20 μήνες στα 4 χρόνια).

Αν λοιπόν παραμείνει η τροποποίηση της παραγράφου 8, δεν θα λάβει κανείς τους επίδομα ανεργίας και θα υπάρξει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με δεδομένο ότι για το 2012 το επίδομα ήδη μειώθηκε κατά 22% κι από 450 Ε έπεσε στα 350 Ε.

H εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου αφήνει χιλιάδες εργαζόμενους δίχως εισόδημα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ερωτάται ο/η Υπουργός

1.πως σκέπτεται το υπουργείο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση

2.εάν είναι διατεθειμένος να τροποποιήσει τη σχετική ρύθμιση με προσθήκη διευκρινιστικής παραγράφου που να διαφοροποιεί και να εξαιρεί τους εποχιακά απασχολούμενους από το ν.3986/2011, κεφάλαιο ΣΤ΄-άρθρο 39, παράγραφος 8 ώστε να προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια επιδότησης ανεργίας για τους εποχιακά εργαζόμενους.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Νέες διαδικτυακές απάτες σε βάρος του ΙΚΑ

Νέες διαδικτυακές απάτες σε βάρος του ΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικής υποβολής ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων εξιχνίασε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πρόκειται για άλλες τρεις υποθέσεις, στο πλαίσιο ερευνών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης του Ιδρύματος. Ως εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με την Αστυνομια, ταυτοποιήθηκαν τρεις ιδιοκτήτες γραφείων (2 τεχνικών και 1 λογιστικού) σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Οι συνολικές ζημιές που έχει υποστεί το Ι.Κ.Α. από τις περιπτώσεις αυτές ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.

Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ξεκίνησε μετά από σχετικές καταγγελίες του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις οποίες άγνωστα άτομα είχαν υποβάλει μέσω του διαδικτύου ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με αυτό τον τρόπο, δήλωναν εικονικά εργάτες οικοδομικών έργων και ημέρες απασχόλησης αυτών, που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις απορρέουσες από αυτήν παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.ά.), ενώ ουδέποτε καταβάλλονταν οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

«Ανθεί» η μαύρη εργασία στον κλάδο των μεταφορών

Πάνω από 70% «μαύρη» εργασία στον κλάδο των μεταφορών στη Β. Ελλάδα, διαπιστώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ)... σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε από εργαζόμενους σε εταιρείες, το τελευταίο διάστημα.

«Οδηγοί εργάζονται ανασφάλιστοι και αδήλωτοι σε πάρα πολλές από τις εκατόν πενήντα εταιρίες που υπάρχουν σε όλη τη Β. Ελλάδα και μέχρι τη Λάρισα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΜ Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Η ΠΟΣΕΜ διαπιστώνει επίσης αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων με επαγγελματικά αυτοκίνητα, το πρώτο οκτάμηνο του 2012, σε σχέση με πέρσι, κυρίως λόγω υπερβάσεων του ωραρίου και εξάντλησης των οδηγών.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται ως αιτία, η νύστα, γιατί οι οδηγοί εξαναγκάζονται από τις εταιρίες να υπερβαίνουν το ωράριο και τις προβλέψεις του ΚΟΚ», σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Τέλος, η ΠΟΣΕΜ καταγγέλλει «δραματική μείωση των ελέγχων» των αρμοδίων υπηρεσιών, στις εταιρίες του κλάδου, για «μαύρη» εργασία και για παραβάσεις στο μεταφορικό έργο.

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι του ΤΤ την Πέμπτη

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 30 Αυγούστου, με παραμονή των εργαζομένων στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας από σήμερα το βράδυ, αποφάσισε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ).

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι του ΤΤ, το υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε παράταση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του 2011 που λήγει στις 31 Αυγούστου.

Το γεγονός αυτό, προσθέτουν, με τις ζημιές από το «κούρεμα» των ομολόγων, δημιουργεί τεράστιους κινδύνους και ραγδαίες εξελίξεις για την πορεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των εργαζομένων του.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΤΤ ζητεί άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, για να διευκρινίσει τις προθέσεις της κυβέρνησης για το μέλλον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των εργαζομένων του.

ΤΩΡΑ: Ξύλο και χημικά στην πορεία της ΠΟΕ ΟΤΑ -Απορριματοφόρα προσπαθούν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας -

- Η πορεία κινείται επι της Αγίου Κωνσταντίνου όπου θα συναντηθεί με το ΠΑΜΕ
- Σκηνές χάους στο κεντρο της Αθήνας και στους γύρω δρόμους κυκλοφοριακό κομφούζιο
- Απορριματοφόρα ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια για να περάσουν τους αστυνομικούς
 

 Αιτία, το γεγονός ότι διμοιρίες των ΜΑΤ αλλά και κλούβες έκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να μην κάνουν πορεία ΚΑΙ με τα απορριμματοφόρα προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν ακόμα και να σηκώσουν με τα χέρια περιπολικό για να ανοίξουν τον δρόμο!

 Λίγο πριν τις 11.00, δυο απορριμματοφόρα επιχείρησαν να ξεκινήσουν παρά τις απαγορεύσεις της αστυνομίας. Τότε απεργοί κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του αστυνομικού που είχε βγεί από το περιπολικό και τον έσπρωξαν. Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση του Προεδρου της ΠΟΕ ΟΤΑ, Θέμη Μπαλασόπουλου.

Ωστόσο, έως και αυτή την ώρα απορριμματοφόρα προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό ανεβαίνοντας ακόμα και σε πεζοδρόμια!

Newsit.gr

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 100.000 ανέργους

Σε 100.000 και πλέον ανέργους απευθύνονται τα 9 προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ .

Οπως ανακοινώθηκε απο τον Οργανισμό από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.130.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε εξήντα οκτώ επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,85 δισ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση - συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5% - 7%.

Μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί εξήντα οκτώ επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 3,85 δισ. ευρώ με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 1.350.000 ανέργους και εργαζομένους ιδιαίτερα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Μέσω των δράσεων αυτών μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ή συνεχίζουν να ωφελούνται 1.128.550 δικαιούχοι, γεγονός που συνεπάγεται ότι η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 84% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

Τα 9 προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων ειναι τα εξης:

1) Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Ως ποσό επιχορήγησης για πλήρη ή μερική απασχόληση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% για το πρώτο έτος και στο 60% για το δεύτερο έτος, των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της -τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 ευρω.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση προσλάβει άνεργο που ανήκει στις ειδικές ομάδες ανέργων, όπως α) άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών, γ) άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών, δ) πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες, ε) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, και στ) νέοι έως 30 ετών, τότε ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% και για τα δύο έτη, των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) όπως αναλύονται παραπάνω.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρω για ανέργους άνω των 24 ετών και στο ποσό των 20 ευρω για τους ωφελούμενους άνεργους έως 24 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις μήνες.

Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρω. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες.

Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

4) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν οι άνεργοι σε «επίδομα απασχόλησης», δηλαδή σε επιχορήγηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα που δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, και στη συνέχεια η επιχορήγηση του 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

5) Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

6) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα μήνα έως και εξήντα κατ' ανώτατο όριο μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 22 ευρω για τον πρώτο χρόνο, 24 ευρω για τον δεύτερο χρόνο, 26 ευρω για τον τρίτο χρόνο, 28 ευρω για τον τέταρτο χρόνο, και 30 ευρω για τον πέμπτο χρόνο.

7) Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας Δικαιούχοι του προγράμματος είναι «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» όπως α) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, β) Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ, γ) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δ) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, ε) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 40% των μηνιαίων εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της επικουρικής ασφάλισης του E.T.E.A.M., και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων, επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 1007,10 ευρω. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες.

8. Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE». Επίσης σε εξέλιξη βρισκονται οι αιτήσεις για το τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα απασχολήσουν ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

9. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο καθως και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α).

Εξάλλου σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών καθώς και το πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α ).

Σημειωνεται τέλος οτι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα (όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. oaed. gr και στις κατά τόπου Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Ψύρρας -ΔΗΜ.ΑΡ.: Η επιδότηση ανεργίας των εποχιακά εργαζόμενων ιδίως στον τουρισμό

Επίκαιρη ερώτηση έκανε ο βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Θώμα Ψύρρα για τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας των εποχιακά εργαζόμενων (ιδίως στον τουρισμό).

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρονται τα εξής:

Με τη διάταξη του νόμου 3986 του 2011, ΦΕΚ αρ. φύλλου 152 1/7/2011 του Μεσοπρόθεσμου σχετικά με την ανεργία (σελ 3235-3263, κεφάλαιο ΣΤ' - άρθρο 39, παράγραφος 8 που προστέθηκε στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985, με τίτλο «Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων», τερματίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2013 το επίδομα που παίρνουν οι εποχιακά εργαζόμενοι.

Ο νόμος ορίζει ότι «από την 1.1.2013 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα από 450, ενώ από την 1.1.2014 όχι περισσότερα από 400». Όμως οι εποχιακά εργαζόμενοι (όπως για παράδειγμα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ή άλλοι εργαζόμενοι στον τουρισμό) απασχολούνται κάθε χρόνο 5 -7 μήνες και παίρνουν επίδομα ανεργία για τους υπόλοιπους. Κι αυτό συμβαίνει για πολλά χρόνια στη σειρά. Επομένως οι περισσότεροι από αυτούς συγκεντρώνουν στα 4 τελευταία χρόνια πάνω από 18 μήνες ή 450 ημερομίσθια (περίπου 20 μήνες στα 4 χρόνια).

Αν λοιπόν παραμείνει η τροποποίηση της παραγράφου 8, δεν θα λάβει κανείς τους επίδομα ανεργίας και θα υπάρξει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με δεδομένο ότι για το 2012 το επίδομα ήδη μειώθηκε κατά 22% κι από 450 Ε έπεσε στα 350 Ε.

H εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου αφήνει χιλιάδες εργαζόμενους δίχως εισόδημα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ερωτάται ο/η Υπουργός

1. πως σκέπτεται το υπουργείο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση

2. εάν είναι διατεθειμένος να τροποποιήσει τη σχετική ρύθμιση με προσθήκη διευκρινιστικής παραγράφου που να διαφοροποιεί και να εξαιρεί τους εποχιακά απασχολούμενους από το ν.3986/2011, κεφάλαιο ΣΤ΄-άρθρο 39, παράγραφος 8 ώστε να προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια επιδότησης ανεργίας για τους εποχιακά εργαζόμενους.

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

ΕΚΘ: Καταβολή δεδουλευμένων στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Αρνητικό παράδειγμα λειτουργίας των επιχειρήσεων στη χώρα μας χαρακτηρίζει τον ξενοδοχειακό τομέα το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζει, παρά τη δραστική μείωση του Φ.Π.Α στα τουριστικά καταλύματα, την ανάληψη από το ίδιο το κράτος μεγάλου μέρους των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών για τους εργαζόμενους τους μέσω ΟΑΕΔ, τη μείωση κατά 15% των μισθών και τη συρρίκνωση των επιδομάτων που είχαν ως αποτέλεσμα οι μισθολογικές μειώσεις να ξεπεράσουν ακόμα και το 19% και παρόλο που η πληρότητα χαρακτηρίζεται ακόμα και από τους ίδιους τους ξενοδόχους ικανοποιητική, πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να αφήνουν επί μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους, σε ένα κράτος που δείχνει παροιμιώδη αδιαφορία.

«Ακόμα και σήμερα που οι ξενοδόχοι δεν δουλεύουν ελλειμματικά, απλώς παρουσίασαν μείωση στα κέρδη τους, αποτελεί γρίφο για γερούς λύτες η απάντηση στο γιατί όταν έχουν μεγάλα κέρδη δεν τα μοιράζονται με τους εργαζόμενους τους, ενώ αντίθετα, στη μείωση των κερδών προχωρούν σε σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών των ξενοδοχοϋπαλλήλων» αναφέρει το ΕΚΘ.

Χαρακτηριστικό δε, κατά το Κέντρο, των προθέσεων τους απέναντι στους εργαζόμενους του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων αποτελεί και το «κόψιμο» του ιστορικού επιδόματος της Έκθεσης (από το 1966) των 100ευρώ που λάμβαναν για όλες τις εκθέσεις οι υπάλληλοι.

Το ΕΚΘ καλεί το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, τον ΟΑΕΔ να επανεξετάσει όλα τα προνόμια των ξενοδόχων και τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς όπως τονίζει «οι ξενοδόχοι αποτελούν το πιο κραυγαλέο παράδειγμα εκμετάλλευσης της κρίσης».

Σάββατο 25 Αυγούστου 2012

Χαλκίδα: "Μαύρη" και ανασφάλιστη εργασία στα "χρυσωρυχεία" της παραλίας...

H "μαύρη" και ανασφάλιστη εργασία "ζει και βασιλεύει" στην Εύβοια και για άλλη μια φορά, οι έλεγχοι που έγιναν το απέδειξαν περίτρανα. Και δεν ήταν έλεγχοι σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά στα "χρυσωρυχεία" - όπως τα αποκαλεί ο κόσμος - της παραλίας...

Όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Κέντρο, πρόσφατα έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος σε 8 καταστήματα της παραλίας της Χαλκίδας και διαπιστώθηκε ότι στα 5 καταστήματα εργάζονταν άτομα, χωρίς να έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ.

Επίσης στα 7 από τα 8 καταστήματα υπήρχε πρόβλημα με το πρόγραμμα εργασίας και τα ωράρια των εργαζομένων, ενώ στο σύνολο των καταστημάτων υπήρχε πρόβλημα με τα ένσημα, που δηλώνονταν στο ΙΚΑ.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο αναφέρει ότι έγιναν συστάσεις σε βιοτεχνία στη Ριτσώνα, για την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και εντός 15νθημέρου θα πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος.

Το Εργατικό Κέντρο, στον επίλογο της ανακοίνωσης, τονίζει:

Για ακόμα μια φοράεπισημαίνουμε την ΑΜΕΣΗ ανάγκη  γιαεπάνδρωση των Ελεγκτικών Μηχανισμών, για καταπολέμηση της μαύρης ανασφάλιστηςεργασίας και της φοροδιαφυγής.
Τα 11,5 δις τωνμέτρων που ετοιμάζουν να μας ανακοινώσουν για τα επόμενα 2 χρόνια, φαντάζουνπολύ λίγα μπροστά στα 40 δις το χρόνο από φοροδιαφεύγοντες και υποθάλπτοντες,της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας."

Στα Δικαστήρια το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για απεργία σε επιχείρηση

Εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε κατά του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου η επιχείρηση «UNION Α.Τ.Ξ.Ε.Ε », ενώ το απόγευμα αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Τα ασφαλιστικά μέτρα αφορούν την απεργία που προκήρυξε στην επιχείρηση για την ερχόμενη Δευτέρα το Εργατικό Κέντρο, μετά από αίτημα που υπέβάλαν ενυπόγραφα 135 εργαζόμενοι.

Πάνω από 50 οδηγοί, εργαζόμενοι στην επιχείρηση είχαν συγκινηθεί, από νωρίς, στα Δικαστήριο, πιστοί στον αγώνα για το αυτονόητο ... την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, η πλευρά της επιχείρησης υποστήριξε ότι η μισθοδοσία έχει καθυστερήσει να καταβληθεί κατά ένα μήνα μόνο, και πως έχουν καταβληθεί κανονικά οι αμοιβές για τις υπερωρίες αλλά και τα προβλεπόμενα από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, επιδόματα.

Από την πλευρά του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης χαρακτήρισε ψευδή τα στοιχεία που παρατέθηκαν, ανταπαντώντας πως οι εργαζόμενοι στην εν λόγω επιχείρηση είναι απλήρωτοι για 3 και 4 μήνες, ενώ προς υποστήριξη όσων ανέφερε, επέδειξε βιβλιάρια λογαριασμών μισθοδοσίας εργαζομένων, σύμφωνα με τα οποία δεν έχουν καταβληθεί μισθοί, ούτε όμως και υπερωρίες και επιδόματα.

Το Δικαστήιρο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΚΗ, Σωκράτης Βαρδάκης ανέφερε: "Δε θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση του αγώνα των εργαζομένων. Η διοίκηση του ΕΚΗ θα είναι με κάθε τρόπο και κάθε μέσο κοντά τους, για να διασφαλίσει έστω και αυτά τα λίγα που μας έχουν απομείνει".
cretalive.gr

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

ΕΤΕ: Υπεγράφη η νέα επιχειρησιακή σύμβαση

Την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης τριετούς διάρκειας, σε κλίμα συναίνεσης και με αίσθημα ευθύνης, με το Σύλλογο των Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ), ανακοίνωσε την Παρασκευή η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

"Οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα καθώς και η ανάγκη για βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος της Τράπεζας καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, με στόχο την ενίσχυσή της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επικρατούσες σήμερα αντίξοες συνθήκες. Με τη νέα σύμβαση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η μείωση του λειτουργικού κόστους η οποία θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των χαμηλότερων μισθολογικών κλιμακίων και τη δίκαιη κατανομή της προσαρμογής στα υπόλοιπα", αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας προβλέπει την μείωση αποδοχών για μισθοδοτικά κλιμάκια άνω των 1.800 ευρώ, κλιμακωτά, οι οποίες σε μέσο όρο φθάνουν το 7% περίπου.

Θεσσαλονίκη: Οι Λίβυοι ΔΕΝ πληρώνουν τα ξενοδοχεία που αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους

Καθυστερήσεις καταβολής μισθών και δεδουλευμένων, από δύο έως πέντε μήνες (και σε μία περίπτωση έως επτά μήνες) στους υπαλλήλους δεκατεσσάρων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης καταγγέλλει το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του σωματείου στο ΑΠΕ - ΜΠΕ «κατά τη φετινή περίοδο υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα σε σχέση με άλλες χρονιές», αλλά οι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι, παρόλο που μετά την υπογραφή της νέας κλαδικής σύμβασης οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές αποδοχών και μειώσεις μισθών.

«Οι ξενοδόχοι επικαλούνται ότι μειώθηκαν οι τιμές των δωματίων καθώς και ότι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς, αλλά για τους υπαλλήλους που έχουν χάσει πάνω από το 20% των αποδοχών τους και εξακολουθούν να μην πληρώνονται η κατάσταση είναι δραματική», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του σωματείου Μιχάλης Λαζαρίδης.

Από την πλευρά τους, οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι παραμένει ανεξόφλητο ένα μεγάλο ποσό για προσφερθείσες υπηρεσίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαμονή τραυματιών υπηκόων Λιβύης, που έχουν φιλοξενηθεί στα ξενοδοχεία της πόλης από την αρχή του χρόνου.

«Έχουμε απευθυνθεί προς την πολιτεία να μεσολαβήσει για να λυθεί το πρόβλημα και αναμένουμε. Σε δεκαέξι ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης οφείλονται, από τρίτους (ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία κ.α.) δέκα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία και εκείνοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν εισπράξει. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους φιλοξενήθηκαν στην πόλη, περί τους 130.000 Λίβυους» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος των ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Αριστοτέλης Θωμόπουλος.

Όπως τονίζει ο κ. Θωμόπουλος έγιναν ενέργειες από το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από το υπουργείο Υγείας προς τη λιβυκή πλευρά, η οποία δεσμεύτηκε να καταβάλει έως το 50% των οφειλών στις ελληνικές επιχειρήσεις που παρείχαν περίθαλψη και φιλοξενία στους Λίβυους υπηκόους και να επανελέγξει το υπόλοιπο των χρεώσεων για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, ως το τέλος του καλοκαιριού. Μέρος των υπηρεσιών ήταν και οι κρατήσεις που έγιναν, μέσω των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στα ξενοδοχεία. Οι τιμολογημένες οφειλές προς τις ελληνικές επιχειρήσεις υπολογίζονται σε 150 εκ. ευρώ, από τα οποία 10 εκ. ευρώ οφείλονται σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και 19 εκ. σε ξενοδοχεία της Αθήνας.

«Μέρος μόνο των οφειλών πληρώθηκε μέχρι το τέλος της άνοιξης και έκτοτε περιμένουμε. Με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου, το θέμα αυτό αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία της πόλης» προσθέτει ο κ. Θωμόπουλος.

Κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις στα ΕΛΤΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου, η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΤ, για την λήψη αποφάσεων και δράσεων κατά της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για την πώληση των ΕΛΤΑ.

Οι μέρες που διανύουμε είναι κρίσιμες για όλους εμάς τους εργαζόμενους στο Ταχυδρομείο, καθώς λίγα 24ωρα έχουν περάσει από την απόφαση -εξπρές-  της Κυβέρνησης να βγάλει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο σφυρί. 

Δια στόματος της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η Κυβέρνηση εξήγγειλε την πώληση του συνόλου των μετοχών του ΕΛΤΑ που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και εξουσιοδότησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, να σχεδιάσει, αποφασίσει και υλοποιήσει την διαγωνιστική διαδικασία.
Έτσι μπήκε σε εφαρμογή, εν μια νυχτί και με συνοπτικές διαδικασίες, το σχέδιο της εκποίησης ενός από τους ιστορικότερους, μεγαλύτερους και σημαντικότερους Οργανισμούς του κράτους.

Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει κανένα επιχείρημα που να δικαιολογεί το ξεπούλημα του Ταχυδρομείου.

Το Ταχυδρομείο βρισκόταν πάντοτε στο στόχαστρο ντόπιων και ξένων συμφερόντων και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχε αφεθεί στην τύχη του και οδηγείτο σε αδιέξοδο, καθώς αναπτυξιακές πολιτικές και επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα είχαν αποκοπεί.
Αντί να εξασφαλιστεί για τον ΕΛΤΑ μια ισχυρή θέση στο μελλοντικό περιβάλλον, μέσα από ανάπτυξη, επιχειρήθηκε η καθήλωση του για να βρεθεί σε καθεστώς υποχώρησης και συρρίκνωσης.

Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία κατάφεραν, όλα αυτά τα χρόνια, υπό δυσμενείς συνθήκες, να αποτρέψουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού και να ακυρώσουν τις επιχειρούμενες πολιτικές συρρίκνωσης και απαξίωσης.

Διεκδικητικά και αγωνιστικά διασφαλίσαμε την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την κερδοφορία του ΕΛΤΑ. 

Πάνω από όλα, όμως, διασφαλίσαμε τους άρρηκτους δεσμούς του Ταχυδρομείου με τον Έλληνα πολίτη, δεσμοί που οικοδομήθηκαν μέσα από μια πορεία 185 χρόνων.
 
Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα υπεύθυνα, με συνεχείς παρεμβάσεις με στρατηγική και χρονοδιάγραμμα. 

Στέλνουμε μήνυμα στην Κυβέρνηση, στους Υπουργούς και τα κόμματα που τη στηρίζουν, ότι η προσπάθεια τους για την εκποίηση του Ταχυδρομείου θα αποτύχει και οι στόχοι τους, οι δεσμεύσεις και τα σχέδια τους θα αποκαλυφθούν.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίστηκαν:

      Κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις (3ωρες, 24ωρες, 48ωρες, ακόμα και απεργίες διαρκείας) σε Πανελλαδικό και Περιφερειακό επίπεδο. 
      Συγκροτήθηκε και εξουσιοδοτήθηκε Διαπαραταξιακή Επιτροπή για να αποφασίζει για τον χρόνο, τον τόπο και την μορφή των αγώνων και δράσεων.
      Περιφερειακές Συνδιασκέψεις με περιεχόμενο:
      Την ενημέρωση των εργαζομένων,
      Των Τοπικών φορέων,
      Των πολιτών,
      Των τοπικών μέσων ενημέρωσης.
     Σε συνδυασμό με:
      Συνεντεύξεις Τύπου,
      Πορείες,
      Καταλήψεις και
Απεργιακές κινητοποιήσεις.
      Οι Περιφερειακές Συνδιασκέψεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
      Ενημέρωση της κοινής γνώμης, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για τις συνέπειες της απόφασης πώλησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
      Ενημέρωση των Πολιτικών Κομμάτων, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Φορέων Τοπικής, Νομαρχιακής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
      Συνεργασία με την ΓΣΕΕ, τα Εργατικά Κέντρα, την UNI POST και τους διεθνείς συνδικαλιστικούς φορείς που μετέχουμε για να συντονίσουμε κοινό αγώνα για την προστασία του δημόσιου ταχυδρομείου.
      Ζητούμε διάλογο με την Κυβέρνηση για την ανάπτυξη και όχι για το ξεπούλημα του Ταχυδρομείου.


Είναι απόφαση όλων μας να δώσουμε τον αγώνα μας να υπερασπιστούμε τον δεσμό και τον ρόλο του  Ταχυδρομείου και του Ταχυδρόμου μέσα στην κοινωνία.
Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι αυτοί οι δεσμοί επικοινωνίας και προσφοράς προς τον Έλληνα πολίτη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου και αν κατοικεί, δεν χαρίζονται σε κανέναν.
Ο ΕΛΤΑ έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον που ταυτίζονται με τα συμφέροντα των πολιτών αυτής της χώρας.
Στέλνουμε μήνυμα προς την Κυβέρνηση και την Τρόικα, ότι δεν μπορούν να ξεπουλήσουν τον ΕΛΤΑ, ότι πρέπει να ακούσουν τη φωνή των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Σε μια, μάλιστα, χώρα που τελεί υπό οικονομική παράλυση, που υπάρχει αποδόμηση των κοινωνικών, εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που η βαθειά κρίση οδηγεί στην αποσύνθεση της κοινωνίας και των θεσμών της, χρειαζόμαστε, περισσότερο από ποτέ, τον πλούτο της χώρας, τους Οργανισμούς δημοσίου συμφέροντος για να στηριχτούμε και να βγούμε από την κρίση.

Ο αγώνας μας για την διάσωση και τη βιωσιμότητα του Ταχυδρομείου έχει ήδη ξεκινήσει.


Θα αγωνιστούμε για να μην υποθηκευτεί το εργασιακό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον όλων των εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Αγωνιστήκαμε και θα αγωνιστούμε για ένα Ταχυδρομείο δημόσιο στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη.

Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το δεκαήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων στην ATE

Ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ:
Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ εφαρμόζει με μεγάλη ένταση την πολιτική κοινωνικής βαρβαρότητας. Η απάτη της επαναδιαπραγμάτευσης αποδείχθηκε όχι μόνο από την πλήρη εφαρμογή των μνημονίων αλλά και από την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των πάντων.
Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ανακοινώθηκε η παραχώρηση της υπό δημόσιο έλεγχο Αγροτικής Τράπεζας στην ιδιωτική τράπεζα Πειραιώς. Το επόμενο διάστημα θέλουν να παραχωρήσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο ότι μπορέσουν από τον δημόσιο πλούτο και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση είχε πολύτιμη βοήθεια στο ξεπούλημα της Αγροτικής από τη φασιστική Χρυσή Αυγή. Μαζί με ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ δεν ψήφισε στην αρμόδια επιτροπή να φτάσει το θέμα στη βουλή. Στήριξε δηλαδή την επιλογή να γίνει στα μουλωχτά το πέρασμα της ΑΤΕ στον Σάλλα, μαζί με τη γη των αγροτών που έχουν δάνεια από αυτή, δείχνοντας πια είναι τα μεγάλα αφεντικά της.  
Οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να ανατραπούν και να μπλοκαριστούν με κάθε τρόπο. Υπάρχει ανάγκη συντονισμού όλων των εργαζομένων στους υπό ιδιωτικοποίηση χώρους τώρα, συμβάλλοντας σε ένα συνολικό παλλαϊκό-πανεργατικό ξεσηκωμό για την ανατροπή της συγκυβέρνησης.
Μπροστά στην επίθεση των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τον δεκαήμερο απεργιακό αγώνα στην ΑΤΕ.
α) Η συμμετοχή στην απεργία άρχισε να ανεβαίνει στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας μετά το αρχικό μούδιασμα και την πραγματοποίηση πανελλαδικής συνέλευσης και συλλαλητηρίου. Απεργιακές φρουρές- συνελεύσεις καταστημάτων και συσκέψεις φορέων οργανώθηκαν από τα κάτω, χωρίς κανένα προσανατολισμό ανοίγματος του αγώνα στην κοινωνία από το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων της ΑΤΕ όπου πλειοψηφούν ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ.
β) Η πλειοψηφία του Δ.Σ  του Συλλόγου ήταν εξαρχής υπέρ της ιδιωτικοποίησης, ήξερε τι μεθοδεύονταν, προκήρυξε απεργία μετά την ανακοίνωση της παραχώρησης της τράπεζας. Καλλιέργησε κλίμα αναμονής, ήττας και διάλυσης των απεργιακών διαθέσεων. Απέφυγε από την αρχή τη λήψη αποφάσεων μέσω συνελεύσεων και συνέβαλλε στο κλίμα αποδοχής των ατομικών συμβάσεων με την Τράπεζα Πειραιώς.
γ) Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η Συσπείρωσης, γνώριζε τι θα γίνει, δεν δέχτηκε συνέλευση στην αρχή του απεργιακού αγώνα και όταν ανέβαινε η απεργιακή συμμετοχή των εργαζομένων και η προοπτική συντονισμού με άλλους κλάδους, πρότεινε μαζί με ΔΑΚΕ και μέλη του Δ.Σ από την ΠΑΣΚΕ να υπογράψουν οι εργαζόμενοι ατομικές συμβάσεις με την Πειραιώς!
Η πρόταση τους απορρίφτηκε από τη συνέλευση. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΤΕ (με μεγάλη εκλογική δύναμη) διευκόλυνε στην αποδυνάμωση του αγώνα, δίνοντας την αίσθηση ότι δίνει εξετάσεις στο δρόμο προς την κυβερνητική εξουσία .
δ) Η παράταξη του ΚΚΕ, η ΕΣΑΚ, στήριξε την αρχική ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ με ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ για 24ωρες απεργίες χωρίς συνέλευση, συνέβαλλε μαζί με την «Αγωνιστική Πρωτοβουλία στην ΑΤΕ» (στην οποία συμμετέχουν μέλη της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α) να μην υπογραφούν άμεσα οι ατομικές συμβάσεις και τελικά κλείνει την απεργία με δική της πρόταση! Στην απόφαση κλεισίματος της απεργίας ρίχνει σωστά ευθύνες στην πλειοψηφία του ΔΣ, καλεί τους εργαζόμενους να... βγάλουν συμπεράσματα και να ενισχύσουν το ΠΑΜΕ!
Η ξεπουλημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσει γη και ύδωρ για την κυβερνητική εξουσία, αλλά και το ΠΑΜΕ που προτάσσει την ενίσχυσή του (αλλά τελικά συρρικνώνεται), δεν θέλουν και δεν μπορούν να συμβάλλουν σε νικηφόρους αγώνες.
Εργαζόμενες, -οι
Πάρτε τους αγώνες στα χέρια σας. Με συνελεύσεις κόντρα στις λογικές ανάθεσης με προοπτική την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος.
Όλες και όλοι στους δρόμους! Άνεργοι, εργατικά πρωτοβάθμια σωματεία, φτωχομεσαίοι αγρότες, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, επιτροπές αγώνα, λαϊκές συνελεύσεις, πρωτοβουλίες για τα χαράτσια, συλλογικότητες στις γειτονιές.
Τώρα είναι η ώρα για μια ανατρεπτική κοινή δράση όλων των αγωνιζόμενων δυνάμεων με μια ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά!
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε άμεσο συντονισμό στο μαζικό κίνημα ώστε να σταματήσουμε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου με συντονισμένη απεργία διαρκείας στους υπό ιδιωτικοποίηση χώρους μέχρι την ανατροπή της συγκυβέρνησης. Καλεί σε σταθερή κοινή δράση για ένα ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ:
- Όχι στη χρεοκοπία που μας οδηγούν! Άμεση παύση πληρωμών προς τους πιστωτές και διαγραφή του χρέους!
- Έξοδος από το ευρώ – Ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ!
- Απαγόρευση των απολύσεων – Κάτω τα χέρια από τις συμβάσεις - Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις!
- Εθνικοποίηση με εργατικό έλεγχο τραπεζών, ΔΕΚΟ, επιχειρήσεων που κλείνουν!
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

ΔΗΜΑΡ - Τσούκαλης: Η αναζήτηση ευθυνών για τα επιδόματα μαϊμού είναι πρωταρχικής σημασίας

Η αναζήτηση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών διοικητών ασφαλιστικών ταμείων και Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συντάξεις και επιδόματα «μαϊμού», ήταν το θέμα Επίκαιρης Ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας που κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης .

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ,ο κ. Τσούκαλης τόνισε πόσο απαραίτητη είναι η θωράκιση του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να σταματήσουν τα απαράδεκτα φαινόμενα της λεηλασίας τους. Ως Δημοκρατική Αριστερά αξιολογούμε θετικά τις κινήσεις του Υπουργού Εργασίας να απευθυνθεί στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου για το θέμα της επείγουσας διερεύνησης πιθανών ποινικών ευθυνών επίορκων γιατρών και δημοσίων υπαλλήλων και τη δήλωσή του ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα ελέγχου, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Οι πολίτες θέλουν να τιμωρηθούν όσοι δεν θωράκισαν το σύστημα και επέτρεψαν την διασπάθιση των χρημάτων των ταμείων και για αυτό ευθύνες έχουν όχι μόνο οι επίορκοι υπάλληλοι και οι πολίτες που καρπώνονταν τα επιδόματα , αλλά κυρίως οι διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων και οι Γ.Γ. των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που για πολλά χρόνια παρέλειψαν να προβούν σε εντοπισμό των πλασματικών συντάξεων και επιδομάτων και αφετέρου δεν προχώρησαν στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματου εντοπισμού των περιπτώσεων αυτών. Στην ερώτησή του για την απόδοση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Παναγιωτόπουλος δεν έδωσε σαφή απάντηση και αναφέρθηκε γενικά στους ελέγχους από τους οποίους, όταν θα ολοκληρωθούν, ίσως προκύψουν οι όποιες ευθύνες.

Επιπλέον ο κ. Τσούκαλης ρώτησε τον κ. Υφυπουργό για την εσφαλμένη απογραφή του 2011 και το πόσο ζημίωσε το Δημόσιο, αλλά και σε αυτό το ερώτημα ο Υφυπουργός δεν έδωσε σαφή απάντηση, λέγοντας ότι υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα λυθούν με τους νέους ελέγχους και τότε θα μπορέσει να υπολογιστεί η ζημιά που υπέστη το ίδρυμα. Κλείνοντας ο κ. Τσούκαλης δήλωσε ότι για τη Δημοκρατική Αριστερά το θέμα της αναζήτησης ευθυνών για τα επιδόματα μαϊμού είναι πρωταρχικής σημασίας και θα υπάρχει συνεχής πίεση από την πλευρά του κόμματος μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Σε ομαδική απόλυση 438 ατόμων προχώρησε η εταιρεία ALAPIS

Στο μισό μείωσε το προσωπικό της η εταιρείας ALAPIS ABEE, αφού λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών, προχώρησε στην ομαδική απόλυση 438 ατόμων.

Στην κίνηση αυτή προχώρησαν λόγω της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, η οποία επέφερε την ανάγκη προσαρμογής τόσο της εταιρείας όσο και του Ομίλου στα σημερινά επίπεδα δραστηριότητας.

Ετσι, σήμερα οι εργαζόμενοι στον Ομιλο σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται σε 463.

Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, εξέδωσε το υπουργείο... Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναλυτικά, το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε φορείς τού Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα -εκτός των υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού- οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς πλήρωση 10 θέσεων στον κλάδο Νομικών, 10 θέσεων στον κλάδο Πληροφορικής και 10 θέσεων στον κλάδο Οικονομολόγων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2012.

Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Πάρος: Προσωρινό λουκέτο στην επιχείρηση όπου εργαζόταν ο Πακιστανός

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας -για πέντε ημέρες- της τουριστικής επιχείρησης στην οποία εργαζόταν παράνομα ο 20χρονος Πακιστανός στην Πάρο επέβαλε με σχετική απόφαση του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Ο 20χρονος αλλοδαπός κατηγορείται για την κακοποίηση της 15χρονης στην Πάρο στα τέλη του περασμένου μήνα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ελέγχων του ΣΔΟΕ στο νησί μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, διαπιστώθηκε ανάλογη παράβαση και επιβλήθηκε αντίστοιχη ποινή σε ακόμα μία επιχείρηση η οποία απασχολούσε παράνομους μετανάστες.

Παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη για την αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση, ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, έθεσε το ζήτημα «του τρόπου εφαρμογής των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ».

Ειδικότερα, στην ερώτηση του ο Βουλευτής τονίζει ότι: «Οι δράσεις και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αποτελούν ανατρεπτικούς, κατασταλτικούς παράγοντες για την αύξηση του ρυθμού της ανεργίας. Βάση επίσημων στοιχείων του ΟΑΕΔ, η ανεργία θα ξεπερνούσε το 30% εάν δεν είχαν ενεργοποιηθεί τα 68 προγράμματα του οργανισμού. Συνεπώς, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η εφαρμογή και η συνέχιση τους είναι επιβεβλημένη για να μην εκτοξευθεί η ανεργία στα ύψη. Ωστόσο, βάση στοιχείων του ΟΑΕΔ, υπάρχουν πολλά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δίνοντάς τους κίνητρα (όπως επιδότηση μισθολογικού κόστους κτλ) δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας, αλλά δεν αξιοποιούνται από τους επιχειρηματίες λόγω της ύφεσης, η οποία έχει πνίξει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ο κ. Αυγενάκης, κλείνοντας την παρέμβαση του, σημείωσε ότι «επειδή τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και σε παράλληλη μείωση του αριθμού των ανέργων» ζήτησε από τον Υπουργό να τον ενημερώσει εάν προτίθεται να προβεί σε αλλαγή του τρόπου εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας.

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

Απλήρωτοι οκτώ μήνες οι εργαζόμενοι στην Αστική Συγκοινωνία του Δήμου Κομοτηνής

Στον ρυθμό των απεργιακών τους κινητοποιήσεων παραμένουν οι εργαζόμενοι στα Αστικά Λεωφορεία του δήμου Κομοτηνής, οι οποίες ξεκίνησαν στις 7 Αυγούστου. Όπως είναι γνωστό οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα δεδουλευμένα των τελευταίων οκτώ μηνών, καθώς από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι και σήμερα παραμένουν απλήρωτοι.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς οι υποχρεώσεις τους τρέχουν διαρκώς ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν πηγή εσόδων από τον Ιανουάριο.

Οι στάσεις εργασίας ξεκινούν καθημερινά στις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ τα Σάββατα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι.

Παρά τις δεσμεύσεις για αποπληρωμή μέρους των οφειλών μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους έχουν παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια.
thrakitoday.com

ΦΘΙΩΤΙΔΑ:Πληθαίνουν οι απλήρωτοι και ανασφάλιστοι εργαζόμενοι

Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Εργατικό Κέντρο Φθίωτιδας από εργαζόμενους που απασχολούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχουν μήνες να πληρωθούν.

Τελευταία, μάλιστα παρουσιάζεται άυξηση των ανασφάλιστων εργαζομένων. Άστοχη χαρακτηρίζει την δήλωση του υπουργού εργασίας, Γιάννη Βρούτση για κλείσιμο των επιχειρήσεων που απασχολούν ανασφάλιστους, ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, Κώστας Τσιάμης, καθώς δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Πηγή:http://lamiastar.gr/

Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Μειώνονται από Σεπτέμβριο οι μισθοί στα ζαχαροπλαστεία

Μειώνονται από την 1η Σεπτεμβρίου κατά 15% οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων στα ζαχαροπλαστεία και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Tη μείωση προβλέπει η κλαδική σύμβαση των 20.000 απασχολουμένων στον κλάδο, που υπεγράφη, αποκλείοντας παράλληλα για ένα χρόνο και την καταβολή οποιασδήποτε αύξησης λόγω μισθολογικής ωρίμανσης.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, οι κλαδικές συμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί φέτος με μειώσεις μισθών από 6,3% έως 20% φτάνουν τις έξι πανελλαδικά: Oι υπόλοιπες είναι τέσσερις κλαδικές συμβάσεις που είχαν καταγγελθεί (των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των ιδιωτικών κλινικών, των ξένων αεροπορικών εταιρειών και των αισθητικών) και η κλαδική σύμβαση, των απασχολουμένων στις εμπορικές επιχειρήσεις (υπεγράφη χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία).
newpost.gr

Τρίπολη: Νεκρός 45χρονος που εργαζόταν στο ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη

Ένας 45χρονος εργαζόμενος στο ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, έχασε την ζωή του, όταν ασκώντας την εργασία του στον... αποθέτη λιγνίτη «Θ21» της 3ης μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε από συναδέλφους του πεσμένος και κατά την διακομιδή του με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Μεγαλόπολης κατέληξε.

Ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, Σαράντος Αλεξανδρής, μιλώντας στο ΑΜΠΕ ανέφερε ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα που ερευνάται από τις αρχές και περιμένουν την νεκροψία - νεκροτομή, ενώ υπογράμμισε την έλλειψη προσωπικού στο εργοστάσιο.

Σημείωσε πως ο άτυχος εργαζόμενος ήταν μόνος στο σημείο αυτό και έγινε αντιληπτό το ατύχημα από συναδέλφους του, όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις που του έκαναν.

Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Λιγότεροι υπάλληλοι στην εργασιακή εφεδρεία - Ξεκινά από το 2013

Χαμηλώνει τον πήχη της εργασιακής εφεδρείας η κυβέρνηση καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που θα τεθούν σε εφεδρεία μετά από γραπτές εξετάσεις θα είναι γύρω στις 35.000 ενώ το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί φέτος.

Αναλυτικότερα, το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2013 με 20.000 δημοσίους υπαλλήλους να τίθενται μετά από αξιολόγηση σε εργασιακή εφεδρεία παίρνοντας το 60% του μισθού τους. Το 2014 θα ακολουθήσουν άλλοι 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ετσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, ο συνολικός αριθμός όσων θα μπουν σε εφεδρεία θα είναι γύρω στις 35.000, μικρότερος δηλαδή κατά 10.000 από τους αρχικούς σχεδιασμούς που μιλούσαν για 40.000 με 45.000 υπαλλήλους.

«Μακάρι να προλαβαίναμε, αλλά δεν γίνεται», φέρεται να είπε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου στην εφημερίδα, αναφερόμενος και στο νέο σύστημα που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, με αξιολόγηση μέσω εξετάσεων για την επιλογή των υπαλλήλων που θα μπουν σε εφεδρεία.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Ξεκινούν απεργίες οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Κέρκυρα

Σε 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο και τα επόμενα τέσσερα Σάββατα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κέρκυρας, με στοχευμένες ανά περιοχές απεργίες σε ξενοδοχεία του νομού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου τους, Σταμάτη Πελάη, οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να πιέσουν τους εργοδότες των μεγάλων, κυρίως, ξενοδοχειακών μονάδων είτε να συμφωνήσουν στην υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή, έστω, να διατηρήσουν τους μισθούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σύμβαση που λήγει.

Μάλιστα, ήδη κατά τον κ. Πελάη, τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις έχουν συμφωνήσει να συνεχίζουν να εφαρμόζουν την τοπική συλλογική σύμβαση στους εργαζομένους τους, έστω και σιωπηρά.

Εργασιακή εφεδρεία μέσω γραπτών εξετάσεων μελετά η κυβέρνηση

Την μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων φέρεται να βάζει μπροστά η κυβέρνηση επαναφέροντας το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας. Μόνο που αυτή τη φορά η εφεδρεία δεν θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όσους υπαλλήλους βγαίνουν σύντομα σε σύνταξη αλλά σε όσους κριθούν ακατάλληλοι μέσω ειδικών τεστ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», η κυβέρνηση λέει όχι στα οριζόντια κριτήρια που ίσχυσαν την προηγούμενη φορά που εφαρμόστηκε η εργασιακή εφεδρεία. Αντίθετα, προκρίνει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων μέσω γραπτών εξετάσεων. Όσοι δεν τα καταφέρουν στις εξετάσεις, θα τεθούν αυτομάτως σε εφεδρεία.

Ειδικότερα, οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν με τη μέθοδο των τεστ πολλαπλών επιλογών ώστε να επιλεγούν οι υπάλληλοι που έχουν περισσότερες γενικές γνώσεις και καλύτερη αντίληψη. Τα τεστ εκτός απροόπτου θα γίνονται ηλεκτρονικά και στόχος είναι να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία συνολικά 40 με 45.000 δημόσιοι υπάλληλοι έως το 2015. Μόνο το 2012, ο στόχος είναι να μπουν σε εφεδρεία περίπου 15.000 υπάλληλοι.

Στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ισχυρίζονται ότι οι γραπτές εξετάσεις είναι ο μόνος τρόπος να αξιολογηθούν αντικειμενικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, για τους περισσότερους εκ των οποίων δεν υπάρχουν σαφή περιγράμματα των θέσεων τους. 

Αφορά υπαλλήλους με πτυχίο

Η πρόταση που εξετάζει το υπουργείο είναι να δώσουν γραπτές εξετάσεις πρώτα οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πανεπιστημιακή (ΠΕ) ή τεχνική εκπαίδευση (ΤΕ), και να αξιολογηθούν παράλληλα τα προσόντα τους (εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ). Το μοντέλο στο οποίο θα βασιστούν τα τεστ των εξετάσεων θα είναι πιθανώς το γαλλικό.

Εκτός της διαδικασίας των εξετάσεων θα μείνουν σίγουρα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ δεν έχουν καταλήξει ακόμα τι θα γίνει με όσους έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για αυτές τις κατηγορίες υπαλλήλων θα ισχύσει διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης μέσω μοριοδότησης για την προϋπηρεσία και εμπειρία τους, αλλά και κοινωνικά κριτήρια.

Παράλληλα, οι εξετάσεις θα συνοδεύονται με μετατάξεις υπαλλήλων. Όσοι υπάλληλοι πετυχαίνουν στην αξιολόγηση, αλλά ο φορέας όπου εργάζονται δεν τους χρειάζεται πλέον, μπορεί να μετατάσσονται σε άλλον φορέα ή υπηρεσία παίρνοντας την θέση υπαλλήλων που δεν αξιολογήθηκαν καλά και οι οποίοι θα μπαίνουν σε εφεδρεία.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει καθοριστεί ακόμα η μορφή των τεστ. Το υπουργείο σε συνεργασία με φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εξετάσεις ενώ αγκάθι αποτελεί και το κόστος τους...

Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

Ρεκόρ ανεργίας στην Ξάνθη… 14.000 οι άνεργοι

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο φαίνεται να σπάει η Ελλάδα καθημερινά, αφού η ανεργία στη χώρα μας αγγίζει το 51%, πλήττοντας κυρίως την επαρχία.

‘Έκρηξη’ ανεργίας παρατηρείται και στην Ξάνθη με τους ανέργους να φτάνουν τους 14.000 την τελευταία χρονιά, όπως μας λέει ο κ. Σπύρος Μαζαράκης, διευθυντής του ΟΑΕΔ Ξάνθης. “Δυστυχώς αυτή τη ζοφερή περίοδο, δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανεργία, και ολοένα περισσότεροι πτυχιούχοι νέοι, που δεν μπορούν να βρουν λύση σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό”, επισημαίνει ο κ. Μαζαράκης. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων, όπου έχασαν τη δουλειά τους, και έπειτα από το επίδομα που έπαιρναν από τον ΟΑΕΔ δεν μπόρεσαν να ξαναβρούν δουλειά. Η ανεργία φαίνεται πως δεν κάνει διακρίσεις, πλήττοντας όλες τις ηλικίες ανεξαίρετου φύλλου.

“Τα πράγματα δεν πάνε καλά και οι απολύσεις δυστυχώς, διαδέχονται η μια την άλλη”, αναφέρει ο κ. Άγγελος Μπεμπεκίδης, πρόεδρος του Εργατικού κέντρου Ξάνθης, ενώ από το 2009 η ανεργία έχει πολλαπλασιαστεί στο έπακρον.

Ακόμα ένα θλιβερό φαινόμενο που παρατηρείται, όπως μα λέει ο κ. Μπεμπεκίδης, είναι πως οι επιχειρήσεις απολύουν ολοένα και παραπάνω, παλαιότερους εργαζόμενους, μεγαλύτερης ηλικίας, καταφέρνοντας έτσι να απαλλαγούν από τους μεγαλύτερους μισθούς. Αποτέλεσμα όλων αυτών, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να μένουν χωρίς δουλειά λίγο πριν βγουν στη σύνταξη , έπειτα από πολλά χρόνια εργασίας, ενώ στον αντίποδα οι νεότεροι σε ηλικία δεν βρίσκουν δουλεία, αφού δεν υπάρχουν νέες επιχειρήσεις που να μπορούν να προσληφθούν.

Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Δωδεκάμηνη βίζα με δικαίωμα εργασίας στην Αυστραλία για τους Ελληνες

Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ελλάδα προκειμένου να υπάρξει διακρατική συμφωνία στο θέμα έκδοσης τουριστικής βίζας με δικαίωμα εργασίας.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Υπηκοότητας Κρις Μπόουεν τονίζοντας πως οι δύο χώρες έχουν μία δυνατή και πλούσια σχέση που βασίζεται στους σταθερούς δεσμούς των δύο λαών.

Η συμφωνία για την τουριστική βίζα με δικαίωμα εργασίας αναγνωρίζει την δυναμική αυτών των σχέσεων και θα εμπλουτίσει τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, είπε ο υπουργός.

Ετσι, η διακρατική συμφωνία θα προβλέπει τη δυνατότητα σε νέους από την Ελλάδα και την Αυστραλία να επισκέπτονται και να έχουν παρατεταμένη παραμονή στη μία ή στην άλλη χώρα.

Η παραμονή αυτή θα είναι μέχρι 12 μήνες και οι ενδιαφερόμενοι στο διάστημα αυτό θα έχουν δικαίωμα εργασίας και φοίτησης. Πάντως, θα υπάρξει πλαφόν στον αριθμό έκδοσης τέτοιας βίζας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, η συμφωνία πρέπει να έχει αμοιβαία οφέλη και να συμφωνήσουν οι δύο κυβερνήσεις καθώς οι σχετικές συζητήσεις μπορεί να είναι χρονοβόρες προκειμένου αυτή να οριστικοποιηθεί και να υλοποιηθεί.

Πρόκειται για μεγάλο βήμα, συνέχισε ο κ. Μπόουεν, και γι αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του κοινοβουλίου, τους εκπροσώπους της κοινότητας και των οργανισμών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι συζήτησαν μαζί μου το ενδεχόμενο σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η Αυστραλία έχει ήδη προχωρήσει σε διακρατική συμφωνία έκδοσης τουριστικής βίζας με δικαίωμα εργασίας με την Αργεντινή, Μπαγκλαντές, Χιλή, Μαλαισία,Ινδονησία,Παπούα Νέα Γουϊνέα, Ταϊλάνδη, Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...