Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΑΡ: «Όχι σε απολύσεις, μόνο μετατάξεις»

Η Δημοκρατική Αριστερά για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών

Ανακοίνωση σχετικά με τις επικείμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών εξέδωσε η Δημοκρατική Αριστερά, λέγοντας πως «ο αναγκαίος εξορθολογισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα δεν πρέπει να οδηγήσει σε απολύσεις υπαλλήλων ή σε εργασιακή εφεδρεία. Το ζήτημα του προσωπικού πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με μετατάξεις και, όπου είναι αναγκαίο, με επανακατάρτισή του».Αναφορικά με το ενιαίο μισθολόγιο και την κατάργηση επιδομάτων στο δημόσιο τομέα, η Δημοκρατική Αριστερά ανέφερε πως «κανένας εξορθολογισμός και καμιά μεταρρύθμιση για το ενιαίο μισθολόγιο δεν μπορεί να δικαιολογεί σήμερα νέες μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων μετά, μάλιστα, τη μεγάλη περικοπή των αποδοχών τους το 2010 και το 2011».

«Κοινωνική Εργασία» :Κοινή δήλωση των τομεαρχών κκ Κ. Χατζηδάκη και Ν. Νικολόπουλου

Οι υπεύθυνοι του Τομέα Ανάπτυξης και του τομέα Εργασίας, της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κκ. Κωστής Χατζηδάκης, βουλευτής Β’ Αθηνών, και Νίκος Νικολόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, έκαναν την ακόλουθη δήλωση για το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία»...


«Σοβαρά ερωτηματικά δημιουργούνται ως προς την αποτελεσματική, αλλά και διαφανή χρήση των πόρων του προγράμματος Κοινωνική Εργασία που αφορά στην υλοποίηση δράσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πεντάμηνης διάρκειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια η σωστή αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας είναι, φυσικά, ύψιστης προτεραιότητας. Μόνο που τα προγράμματα αυτά πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να είναι αξιόπιστα και κυρίως να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στην επιλογή των υποψηφίων.

Ωστόσο, για το πρόγραμμα αυτό:
Δεν φαίνεται να έχει εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργείου ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται περίπου στα 190 εκ ευρώ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στου ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». Ωστόσο, τα ήδη ενταγμένα και προκηρυγμένα έργα που υπάγονται στο συγκεκριμένο άξονα σχεδόν καλύπτουν τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο το ποσό των 190 εκ. ευρώ.
Δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά ως προς την καταλληλότητα των φορέων υλοποίησης του έργου και τους στόχους που εξυπηρετεί η εν λόγω ρύθμιση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ αναφέρονται ως Δικαιούχοι: Σωματεία, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, ΜΚΟ, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες δεν επιβάλλεται να έχουν καμιά προηγούμενη εμπειρία ή δραστηριοποίηση σε παρόμοιο πεδίο. Σημειωτέον, στο άρθρο 7 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι προβλέπεται «έμμεσο κόστος του Δικαιούχου» που ανέρχεται στο 5% των συνολικών δαπανών. Επομένως ένα σημαντικό ποσό του προγράμματος θα κατευθύνεται στους μεσάζοντες και όχι στους ανέργους. Υπογραμμίζεται ότι σε όλες τις δράσεις προώθησης ανέργων στην απασχόληση που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ καθώς και του ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ, το σύνολο του διατιθέμενου ποσού κατευθύνθηκε στους ανέργους.
Δεν ορίζονται αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γκρίζες ζώνες σχετικά με την αξιοκρατία για τις επιλογές.

Γι’ αυτό το λόγο, καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝNΙΤΩΝ: Πρόσληψη προσωπικού για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών.Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί προ τριμήνου περίπου από το Δημοτικό Συμβούλιο και ακολούθησε η έγκριση της σχετικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον ΑΣΕΠ.Για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών θα προσληφθούν αναλυτικά:
-Επτά οδηγοί αυτοκινήτων
-Τρεις μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων
-Ένας ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων
-Ένας τεχνίτης- φανοποιός αυτοκινήτων
-Ένας τεχνίτης σιδηρουργός
-Δεκατέσσερις εργάτες καθαριότητας (απορριμμάτων)
-Οκτώ εργάτες καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις (έντυπο του ΑΣΕΠ) εντός δέκα ημερών.Η κατάθεση των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Ιωαννιτών. (Κωλέττη 9).Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στη Διαύγεια.

Προς την έξοδο 7.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Ανασφάλεια και αβεβαιότητα επικρατεί στους δημοσίους υπαλλήλους. Περίπου 40 οργανισμοί του δημοσίου στους οποίους απασχολούνται σήμερα 7.000 υπάλληλοι μεταξύ αυτών και πολλοί συμβασιούχοι αναμένεται να ενταχθούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει συγχώνευση ή και κατάργηση οργανισμών.
Στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων, χωρίς να αναφερθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες του προγράμματος, προτού πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου με τους αρμόδιους υπουργούς.
Ποιοι οργανισμοί αναμένεται να συγχωνευτούν ή να καταργηθούν ΕΔΩ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης.

The Fire ManImage by Kuzeytac (OFF / On The Road) via FlickrΑπό τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 ) θα καλυφθεί από Έλληνες
πολίτες (ιδιώτες), και το υπόλοιπο 85% (3400) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την
ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2011 έως και 23-9-2011 μόνο τις εργάσιμες μέρες από τις 08.00΄ μέχρι και τις 15.00΄ στις εξής πόλεις :

 • (1) Αθήνα ( Λεωφόρος Γ. Γεννηματά πρώην Τιτάν έναντι Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
 • (2) Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)
 • (3) Κομοτηνή ( οδός 5ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης)
 • (4) Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
 • (5) Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
 • (6) Λάρισα ( οδός Ιωαννίνων 96)
 • (7) Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
 • (8) Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
 • (9) Λαμία ( οδός Νέτσου 4)
 • (10) Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
 • (11)
 • Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης - Θερμής περιοχή Καρά – Τεπέ)
 • (12)
 • Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
 • (13)
 • Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
 • (14) Χίο (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
 • (15) Σάμο (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
 • (16) Λήμνο (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
 • (17) Ρόδο (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
 • (18) Κώ (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
 • (19) Ζακύνθο (οδός Αεροδρομίου)
 • (20) Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
 • (21) Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση)
Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω. Στην περίπτωση κατά την οποία οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν αυτές καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους ιδίας κατηγορίας.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις τα οποία
απαιτείται να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την
ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίαςτους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 μέχρι καιτο έτος 1992).
3. Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
4. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1. Όσοι
υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά προτίμηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων
(Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών), στην προεδρική Φρουρά ή ως
έφεδροι Αξιωματικοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από
στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και
Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.
5. Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον
1,65μ.
7. Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου,
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων
Δυνάμεων (π.δ. 133/2002).
8. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
http://www.skai.gr
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις κατασκηνώσεις.

Varsity Scouts of the Boy Scouts of America sh...Image via Wikipedia
Τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού 18 ατόμων, διαφορετικών ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για 16 άτομα δύο μηνών και για 2 άτομα οκτώ μηνών), για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές τους ανάγκες.

Η κατανομή του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Enhanced by Zemanta

Νεκροί δύο εργαζόμενοι σε Ναύπλιο και Έδεσσα

Ένας 42χρονος από το Ναύπλιο, παρασύρθηκε σήμερα το πρωί την ώρα της εργασίας του από απορριμματοφόρο του δήμου στο Τολό Αργολίδας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Λίγες μέρες πριν, ένας 54χρονος εργάτης σε εργοστάσιο κονσερβοποιίας, έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που εργαζόταν και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο άτυχος 42χρονος, Πολίτης Νικολάου, παρασύρθηκε από το απορριμματοφόρο όταν ο οδηγός έκανε όπισθεν, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Συνελήφθη ο 36χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου , ο οποίος λίγο αργότερα με εντολή του εισαγγελέα Ναυπλίου αφέθηκε ελεύθερος. Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου.

Στην Έδεσσα,ο 54χρονος εργάτης Καραδήμος Γεώργιος, κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο τμήμα πακετοποίησης στην κονσερβοποιεία "Πρόδρομος Πανζίδης ΑΒΕΕ", έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου κατέληξε μετά λίγη ώρα αργότερα.

Έρευνα για το δυστύχημα διεξάγεται από Τεχνικούς Επιθεωρητές του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Πέλλας, ενώ παράλληλα αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση για την ύπαρξη παθολογικών αιτιών. Όταν ολοκληρωθεί η έκθεση της αυτοψίας, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.


ΠΡΕΖΑ TV

Με απεργίες προειδοποιούν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ

Aerial view of Highways in the Maroussi suburb...Image via WikipediaΟρόσημο για την τύχη 308 εργαζομένων του ΟΤΕ, που βρίσκονται υπό την απειλή ξεριζώματος από τις περιοχές όπου διαμένουν σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί η ημερομηνία της 3ης Αυγούστου, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους, Παναγιώτης Κούτρας, στο πλαίσιο σημερινής εκδήλωσης που έγινε και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή την απόφαση για κλείσιμο 140 εμπορικών καταστημάτων του οργανισμού (συνολικά 206), σε πανελλαδικό επίπεδο, εκ των οποίων τα 79 εμπορικού χαρακτήρα και τα 61, σημεία εξυπηρέτησης πολιτών. Επισημαίνεται ότι πρόβλεψη αποτελεί η μετάβαση των εργαζομένων σε άλλα καταστήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των εργαζομένων της ΟΜΕ-ΟΤΕ, στις 3/8 πρόκειται να γίνει η τελευταία συνάντηση-στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει- με τη διοίκηση του ΟΤΕ και στελέχη της Deutsche Telekom, κάτοχο του 30% του οργανισμού. Εάν στη συνάντηση αυτή δεν βρεθεί η χρυσή τομή αναφορικά με το πόσα καταστήματα θα βάλουν «λουκέτο», οι εργαζόμενοι στον οργανισμό προτίθενται αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τονίζουν μάλιστα, ότι τάσσονται υπέρ του εξορθολογισμού και της ενοποίησης, υπό μια ομπρέλα, των Γερμανός, Cosmote και Oteshop (συνολικά περί τα 800 καταστήματα), όπως επίσης και στις πωλήσεις Πόρτα-Πόρτα.
Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ, Δημήτρης Φούκας, αναφέροντας-μεταξύ άλλων- ότι το 84% των ευρυζωνικών υπηρεσιών γίνονται μέσω των καταστημάτων του ΟΤΕ και το 6%-7%, μέσω των Γερμανός, διερωτήθηκε πως θα καλυφθεί το κενό που θα δημιουργήσει το κλείσιμο των καταστημάτων.
Ενόψει..καθυστερήσεις & προβλήματα στην εξυπηρέτηση 4 Νομών Κ. Μακεδονίας
Σε 11 ανέρχονται τα καταστήματα Oteshop που βρίσκονται συνολικά στη σκιά του λουκέτου στους τέσσερις Νομούς της Θεσσαλονίκης, με τους εργαζόμενους σε αυτά να υπολογίζονται σε 44 άτομα.

OTE TowerImage via WikipediaΣτο μεταξύ, σύμφωνα με την επικεφαλής του συλλόγου των εργαζομένων του ΟΤΕ στους τέσσερις Νομούς Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Πιερία), ήδη η υπηρεσία 11888 στην Θεσσαλονίκη, που απασχολούσε 450 άτομα, κυρίως φοιτητές, αποφέροντας στην πόλη 5 εκατ. ευρώ ετησίως, έβαλε λουκέτο και πέρασε σε άλλα χέρια, με έδρα την Αθήνα και την Ξάνθη.
Υπογραμμίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη υπό την απειλή λουκέτο βρίσκονται εμπορικά καταστήματα του ΟΤΕ στις περιοχές Β. Όλγας, Άνω Τούμπα, Χαριλάου, Ασπροβάλτα και Χαλκηδόνα, ενώ μένουν ενεργά άλλα δέκα και στην Χαλκιδική, προβλέπεται να λειτουργούν δύο, από ένα σε Μουδανιά και Πολύγηρο και να παύσουν αυτά σε Κασσάνδρα, Νικήτη, Ιερισσό και Νέα Καλικράτεια.Στο Κιλκίς προβλέπεται να λειτουργεί μόνο ένα στην πόλη και παύση αυτού στο Πολύκαστρο και η Πιερία αναμένεται να έχει ένα Oteshop στην Κατερίνη, με λουκέτο αυτού στο Λιτόχωρο.
Στη σημερινή εκδήλωση το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμβουλος σε θέματα πολιτικής προστασίας, Κωνσταντίνος Πάλλας, Δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης Γαλαμάτης, οι αντιδήμαρχοι των Δήμων Χαλκδηδόνας, Μανόλης Λαγογιάννης, Παιονίας, Χρήστος Καραθόδωρος, Σιθωνίας, Στέλλιος Κωστίκας, Αριστοτέλη Γιάννης Λαμπρινός και το μέλος της διοίκησης του ΕΚΘ, Άρης Μαλαματάς.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Enhanced by Zemanta

O Λακης Γαβαλας και το άρθρο 99

Eίμαστε εργαζόμενοι στην εταιρεία ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ και θέλουμε να καταγγείλουμε παράνομες ενέργειες που έγιναν και γίνονται εις βάρος των Εργαζομένων, των Πελατών της εταιρείας και του Δημοσίου.

Η εταιρεία τον τελευταίο καιρό έχει προσλάβει ομάδα Στελεχών και Συνεργατών και μας ανακοίνωσε ότι λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που έχει, έφερε ΕΙΔΙΚΟΥΣ για να την σώσουν. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος ο κ. Λάκης Γαβαλάς μας διαβεβαίωνε, και εμείς τον πιστεύαμε, ότι η εταιρεία ήταν υγιείς Μετά όμως των ξαφνικών ανακοινώσεων της εταιρείας και του Τύπου για χρεοκοπία, αναγκαστήκαμε να οργανωθούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε πληροφορίες και να ψάξουμε.. 1ον Έπρεπε να μάθουμε γιατί οι Οίκοι Εξωτερικού δεν μας παρέδ! ωσαν τα ρούχα της σαιζόν.(έχουν καταστραφεί εκατοντάδες πελάτες μας ,που τηλεφωνούν ,βρίζουν και έχουν καταφύγει στην δικαιοσύνη διότι τους είχαμε πάρει επιταγές προκαταβολών και τις είχαμε δώσει στις Τράπεζες παρά τις συνεχείς προτροπές μας προς την διοίκηση της εταιρείας ότι αυτό ήταν επικίνδυνο και παράνομο. Έτσι οι πελάτες και εμπόρευμα δεν παρέλαβαν και οι Τράπεζες τους σφραγίζουν επιταγές και έχασαν τον τζίρο της σαιζόν χωρίς εμπορεύματα). Μάθαμε ότι οι Οίκοι όχι μόνο δεν είχαν πληρωθεί αλλά διέκοπταν την συνεργασία με τη εται! ρεία μας. Σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο ,σύμφωνα με στοιχειά που βρήκαμε, οίκοι BURBERRY (Να κατέβει η πινακίδα της φίρμας της από το μαγαζί του Κολωνακίου μέχρι τέλος Αύγουστου) και D&G παραδίνουν οι ίδιοι στους πελότες, την DSquared δε και την MOSCHINO την πήρε ο όμιλος ΠΑΓΩΝΗ. (Άρα η εταιρεία δεν είχε αντικείμενο εργασιών και εξέλιξις αφού η ανωτέρω οίκοι αγγίζουν το 85% του τζίρου της Χονδρικής και αντίστοιχα θα χαθεί και ο αυτός τσίρος από τα καταστήματα μας της Λιανικής ). 2ον Μάθαμε ότι όλη η περιουσία της εταιρείας αλλά και των μετόχων είναι υποθηκευμένα στις Τράπεζες και το Δημόσιο και δεν μπορούν να πουληθούν, η δε αποτυχία στις προσπάθειες μίσθωσης των ακινήτων οφείλεται στην σωρεία Πολεοδομικών παραβάσεων. 3ον Τα χρέη στο Δημόσιο (Εφορία – ΙΚΑ) αγγίζουν τα 15.000.000 σήμερα, και όχι όπως ψευδώς δηλώνουν 5.000.000 και μάλιστα ότι έχουν διακανονιστεί (Αλήθεια τι κάνει η ΦΑΕΕ Αθηνών (Καλλιθέα) όταν με τόσα χρέη δεν κατάσχει τις εισπράξεις των καταστημάτων λιανικής της εταιρείας (500 έως 800.000 μηνιαίες εισπράξεις) και μάλιστα όταν η κυβέρνηση μιλά για πάταξη της φοροδιαφυγής, και ότι η μη απόδοση ΦΠΑ είναι κακούργημα.) 4ον — μείωση του προσωπικού με διάφορους τόπους αγγίζει το 70% και όχι όπως ψευδώς δηλώνει στις 6-7-2011 στην ESPRESSO και σε άλλα έντυπα ο δικηγόρος ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ αλλά και στην αίτηση του άρθρου 99 (ότι η εταιρεία διατηρεί τις θέσεις εργασίας και ότι σκοπός της εταιρείας είναι να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος) μέλος της ομάδας των ειδικών για την σωτηρία της εταιρείας και ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ που με στοιχειά αναφέρουμε ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘETOYN. Στην ομάδα αυτή επίσης είναι και οι κ.κ. ΠΓ Γεν. Δευθυντής και ΛΧ Οικ. Διευθυντής, οι οποίοι όπως πληροφορηθήκαμε από εργαζόμενους άλλων εταιρειών (SHELMAN-ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗ –ΕΛΙΤ κ.ά.) αναλαμβάνουν να εντάξουν τις εταιρείες στο άρθρο 99 (αρκετές όταν τελείωσε το χρήμα , της εγκατέλειψαν χωρίς να τις εντάξουν ) με παχυλές αμοιβές αλλά και με μαύρες αμοιβές πακέτο, με την συμφωνία για σχέδιο στρατηγικής, απομάκρυνσης του προσωπικού άνευ αποζημιώσεως με εκβιαστικό, παράνομο, αντεργατικό τρόπο. Με εξαναγκασμό σε παραιτήσεις ή με εικονικές απολύσεις. Έτσι έκαναν και κάνουν και σε μας. Μας δημιουργούν πρώτα άγχος και φόβο με απειλές ότι δεν σας χρειαζόμαστε ,ότι υπήρξαμε ανεπαρκής επαγγελματικά αφήνοντας υπονοούμενα και ως εκ τούτου άλλους μας εξαναγκάζουν σε παραιτήσεις, και σε άλλους μας προτείνουν να υπογράφουμε ότι λάβαμε αποζημιώσεις με αντάλλαγμα την εγγραφή μας στο Ταμείο Ανεργίας, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη του κάθε ενός. (έχουν γίνει ήδη σε πολλούς συναδέλφους) . Καθυστερούν τις καταβολές των δεδουλευμένων μας δηλώνοντας οικονομικές δυσκολίες αλλά οι κκ λαμβάνουν μισθούς και αμοιβές παροχών υπηρεσιών 10.000 και 15.000 τον μήνα δηλώνοντας μας με θράσος και αναίδεια, για να μας ερεθίσουν , ότι εμείς έχουμε συμφωνία να πληρωνόμαστε στο πρώτο 4ημερο του μήνα.(Καταθέτουν τιμολόγια προς είσπραξη με αγορές ρούχων γυαλιών κ.α).και ότι κατά τον κ.Π η θητεία τους στην εταιρεία δεν θα ξεπεράσει το 24μηνο.Άλλωστε από πληροφορίες και το Βιογραφικό του δεν έχει στεριώσει σε εταιρεία. 4ον Όσο για τις απαράδεκτες οικονομικές και προσωπικές συμπεριφορές του κ. ΛΑΚΗ ΓΑΒΑΛΑ καμία συζήτηση.(πρόσφατη παραλαβή τσάντας HERMES 25.000 για την συλλογή του, είναι σε διακοπές στα Κουφονήσια Μποτρουμ (Τουρκικα) και Μύκονο, αυτή την εποχή που μας δηλώνει αδυναμία πληρωμών, ενώ έδινε εντολή να πληρωθεί ο οδηγός-συνοδός του μέχρι και τον Αύγουστο. Θρασείς και ψευδείς δηλώσεις του ότι έχει ενταχθεί στο άρθρο 99,(ενώ ακόμη δεν έχει συζητηθεί) πως είναι τόσο σίγουρος).5ον Στη διάθεση μας έχουμε την αίτηση της εταιρείας και την έκθεση βιωσιμότητας για το άρθρο 99 (άνευ εκθέσεως Ορκωτών Λογιστών) με όλα τα ΨΕΥΔΗ περί Προσωπικού, Προμηθευτών Εσωτερικού – Εξωτερικού, Πελατών και υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Για ότι καταγγέλλουμε υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες και είμαστε προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε δια της Δικαστικής Οδού τα δικαιώματα μας , αν δεν τακτοποιηθούν νόμιμα και όχι εκβιαστικά οι οικονομικές μας διαφορές με την εταιρεία , και ας αναφέρει η εφημερίδα τα ΝΕΑ ότι ο δικηγόρος της εταιρείας παραδίδει μαθήματα επιχειρηματικής επιβίωσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών .
Τα ως άνω αποστέλλονται στη διοίκηση της εταιρείας ,στον Τύπο, στο Διαδίκτυο, στην ΣΔΟΕ , στην Φ.Α.Ε.Ε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, σε Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς και σε Μελή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Μετά Τιμής
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ,ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

Περικοπές και στον θεραπευτικό τουρισμό καταγγέλλει το Σωματείο Συνταξιούχων του νομού Ιωαννίνων

Περικοπές και στον θεραπευτικό τουρισμό που παρέχει το ΙΚΑ στους συνταξιούχους, καταγγέλλει το Σωματείο Συνταξιούχων του νομού Ιωαννίνων με αφορμή την έναρξη διάθεσης των δελτίων από το Ίδρυμα. Το Σωματείο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους δικαιούχους έγιναν πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα την μικρότερη συνολικά παροχή δελτίων κατά 2.000 με 3.000 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.Παράλληλα, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ κ. Βαμβέτσος, μειώνονται οι ημέρες, το ύψος των εισοδημάτων που καθιστά κάποιον δικαιούχο, ενώ αυξάνονται τα ηλικιακά όρια.Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Αλέξης Τσίπρας και Δημήτρης Παπαδημούλης, στην ερώτησή τους προς τον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ρωτούν: "Επειδή οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί ήδη μια μεγάλη σειρά επώδυνων περικοπών στα δικαιώματα και εισόδημα τους,
Ερωτάται ο κ. υπουργός
- Θα μεριμνήσει το υπουργείο, ώστε να μην υπάρξουν περικοπές στον θεραπευτικό τουρισμό που παρέχει το ΙΚΑ στους συνταξιούχους;"

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

Περιφέρεια Στερεάς: Στόχος η δημιουργία θέσεων εργασίας

«Μια σημαντική  συνεισφορά στις ευκαιρίες απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα», χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς επισημαίνοντας «Αυτή τη δύσκολη εποχή, της οικονομικής κρίσης και της αυξημένης ανεργίας, παρεμβαίνουμε αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και χρηματοδότηση.  Στόχος μας είναι να δώσουμε μια διέξοδο σε πολλούς άνεργους συμπολίτες μας και να διαμορφώσουμε συνθήκες συνεργασίας και κοινωνικής συν-ευθύνης με φορείς, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον τόπο μας».

H συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικά κονδύλια πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, που θα δημιουργήσει απασχόληση για εκατοντάδες ανέργους σε όλη τη Στερεά Ελλάδα. 


Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια και για τις 5 Περιφερειακές Ενότητες θα συνεργαστεί με φορείς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και τον Σύλλογο ΑμεΑ και επιπλέον για την Φωκίδα με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, και για την Εύβοια με το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων.


Μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, προβλέπεται  η δημιουργία 1.296 θέσεων εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.245.937 €, στους εξής τομείς :

 • Εθελοντικές δράσεις προώθησης και προαγωγής δημόσιας υγείας και πρόνοιας (696 θέσεις εργασίας για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες)
 • Εθελοντικές δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και πολιτικής προστασίας (458 θέσεις εργασίας για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες)
 • Δράσεις για την κοινωνική απασχόληση (34 θέσεις εργασίας για τη Φωκίδα)
 • Πνοή στην Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας (108 θέσεις εργασίας για την Εύβοια)

Ερευνα: «Απολύσεις θα γίνουν από το 33,3% των εταιρειών και μειώσεις μισθών από το 20% των εταιρειών στην Ελλάδα»

ALBA Graduate Business SchoolImage via WikipediaΜία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School σχετική με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το β' εξάμηνο του 2011.

Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει
καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε εταιρείες θα
μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School σχετική με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2011.
Επίσης, το 63,2% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ενώ το 6,4% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.
Ανοδο εμφανίζει η τάση για προσέλκυση νέων εργαζομένων στους κλάδους των υπηρεσιών, των φαρμακευτικών, των κατασκευαστικών καθώς και στη βιομηχανία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα από τον ΟΑΕΔ

Ενέκρινε ο ΟΑΕΔ την υλοποίηση «προγράμματος διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας, με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
Σκοπός του προγράμματος είναι να διατηρηθούν 10.000 θέσεις εργασίας σε συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών) για χρονικό διάστημα δώδεκα ενός χρόνου.
Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν:
α) ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης που απασχολούνταν κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και
β) ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επέκταση της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Ιωαννιτών διεκδικεί 172 θέσεις εργασίας

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησε ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.Το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΕΣΕΒΕ έχει την απαιτούμενη επάρκεια και στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατέθεσε το φάκελο του ΝΠΔΔ (ΟΚΠΑΠΑ ) για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.Στα συγκεκριμένο πρόγραμμα το ΝΠΔΔ μπορεί να είναι μόνο συμπράττων φορέας και για το λόγο αυτό προχώρησε στην υπογραφή του μνημονίου στο οποίο αποτυπώνεται η συμφωνία με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ για την εκτέλεση της πράξης , το περιεχόμενο της , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΝΠΔΔ θα επιχορηγούνται για κάθε ημέρα απασχόλησης με το ποσό των 25 € και για διάστημα 5 μηνών.Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης.Το πρόγραμμα του έχει προταθεί από το ΝΠΔΔ (ΟΚΠΑΠΑ) Δήμου Ιωαννιτών και έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι το ακόλουθο :
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 19
2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 16
3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 17
4 ΟΔΗΓΟΙ 8
5 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5
6 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 7
7 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 8
8 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 4
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 4
11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 3
12 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3
13 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 5
15 ΜΑΓΕΙΡΕΣ 3
16 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
17 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2
18 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
19 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 2
20 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5
21 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (MARKETING) 1
22 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
23 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8
24 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 6
25 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 4
26 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΟ 172
Οι ωφελούμενοι σύμφωνα με την πρόταση θα απασχοληθούν σε δράσεις του ΝΠΔΔ όπως είναι:
-Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
-Εμψύχωση και Δημιουργική απασχόληση Ηλικιωμένων
-Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών Νέων και Ενηλίκων
-Συντήρηση παιδικών Σταθμών
-Δικτύωση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών επισκεπτών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΝΠΔΔ

Νέα απόλυση στο Praktiker Ιωαννίνων!

Εν μέσω καλοκαιριού η επιχείρηση Praktiker συνεχίζει την επίθεση που έχει εξαπολύσει εναντίων των εργαζομένων της. Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αλλάξει τη δομή της επιχείρησης μέσω της μείωσης του προσωπικού και της διεύρυνσης της μερικής απασχόλησης.Σε αυτά τα πλαίσια έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε απολύσεις και σε εκβιαστικές και παράνομες αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων μειώνοντας τις ώρες της απασχόλησής τους, ενώ όσοι δε δεχόταν τον εκβιασμό απολύονταν φτάνοντας τον αριθμό των απολυμένων σε πάνω από 70 απ΄ την αρχή της χρονιάς.Την Παρασκευή 22/07 προχώρησε και σε 3η απόλυση στο κατάστημα των Ιωαννίνων ενώ έχει ήδη αλλάξει τις συμβάσεις σε 4 ταμίες. Τίποτε δε δικαιολογεί, βέβαια, τη στάση αυτή της επιχείρησης καθώς τον τελευταίο χρόνο κατέγραψε στην Ελλάδα μόνο, 21 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Η τρομοκρατία, όμως, που έχει έντεχνα καλλιεργηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης με τα μνημόνια και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με την ψήφιση μιας σειράς από νόμους, την υπέρμετρη αύξηση της ανεργίας, δίνει τη δυνατότητα και στη συγκεκριμένη επιχείρηση να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες.
Μάλιστα γίνεται σαφές ότι η επιχείρηση όλο το προηγούμενο διάστημα έχει εξαπολύσει μια χωρίς προηγούμενο επίθεση απέναντι στο σωματείο των εργαζομένων προκειμένου να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές. Και οι 3 απολυμένοι συνάδελφοι από το κατάστημα των Ιωαννίνων ήταν μέλη σε αυτό και μάλιστα πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις όλο το τελευταίο διάστημα. Προχωρά επίσης σε συνεχείς έγγραφες επιπλήξεις για ασήμαντες αφορμές καθώς και σε κατακόρυφη εντατικοποίηση της εργασίας.Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί πιλότο για αλλαγές σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα. Τα Praktiker αποτελούν τον προπομπό για τις εργασιακές σχέσεις του αύριο στον ιδιωτικό τομέα, όπως σχεδιάζονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις την κυβέρνηση, και την τρόικα.Καλούμε τους εργαζόμενους να αντιδράσουν άμεσα, και να κινητοποιηθούν μέσα από το σωματείο τους.Όσο μένουμε απαθείς απέναντι στους συναδέλφους μας τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και η δική μας σειρά, όπου και όσο κι αν δουλεύουμε. Ο φόβος και η υποταγή δε θα γλιτώσει κανέναν από τις επερχόμενες αλλαγές. Η αξιοπρέπεια είναι το όπλο που μας απέμεινε απέναντί τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ PRAKTIKER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΧΡΙ 20% ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SPRIDER

DSC01497Image by xamogelo via Flickr
Συγκέντρωση στα Sprider για την απόλυση εργαζόμενης
Μειώσεις μισθών, που φτάνουν το 17% για το προσωπικό στα καταστήματα και 20% για το διοικητικό προσωπικό, πραγματοποιεί η επιχείρηση SPRIDER, συνεχίζοντας την επίθεση που έχει ξεκινήσει από το Μάρτη 2010, όταν προχώρησε σε απολύσεις εργαζομένων με στόχο την εντατικοποίηση της δουλειάς και τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Η εταιρεία επικαλείται μείωση του τζίρου και των κερδών της.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Γραμματεία Εμπορίου και Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ, ο τζίρος των καταστημάτων «Sprider Stores» στην Ελλάδα για το 2010 ήταν 144 εκατ. ευρώ από 163 εκατ. ευρώ το 2009. Επιπλέον, παρά την κρίση, η εταιρεία έχει ανοίξει 6 καινούρια καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στη Βουλγαρία και 3 στη Ρουμανία.


ΠΡΕΖΑ TV
Enhanced by Zemanta

Αρειος Παγος:Εργατικό ατύχημα ο θάνατος στις διαδρομές για δουλειά

Μια σημαντική απόφαση για το τι συνιστά εργατικό ατύχημα εξέδωσε ο Αρειος Πάγος, δικαιώνοντας χήρα ναυτικού οποίος πνίγηκε το 2003 στο Πέραμα ενώ είχε σχολάσει από την εργασία του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο θάνατος εργαζομένου που σημειώνεται το διάστημα που πηγαίνει ή επιστρέφει από τον τόπο εργασίας στο σπίτι του αποτελεί εργατικό ατύχημα.

Με το σκεπτικό αυτό τα μέλη του Αρείου Πάγου επικύρωσαν το ποσό των 38.000 ευρώ που είχε επιδικαστεί υπέρ της χήρας του άτυχου ναυτικού ως αποζημίωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Νικολόπουλος: Οι εργαζόμενοι της πρώην ΕΤΑΑ είναι πολίτες με δικαίωμα στην εργασία"

«Δεν δικαιούται κανείς να είναι ανυποψίαστος σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή μας και τις συνέπειές της για την τοπική κοινωνία. Πολύ περισσότερο όταν είναι αιρετός και κατά συνέπεια, εκλέγεται από την κοινωνία, λογοδοτεί πρωτίστως σε αυτή και υπηρετεί πρωτίστως αυτή» επισημαίνει ο βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Νίκος Ι. Νικολόπουλος, με αφορμή το θέμα των εργαζομένων στην πρώην ΕΤΑΑ και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.

Ο Αχαιός πολιτικός, τονίζοντας πως για το συγκεκριμένο θέμα έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, υπογραμμίζει πως το δημοτικό συμβούλιο της πόλης οφείλει να διαφυλάξει πρωτίστως την ανθρώπινη και κοινωνική υπόσταση και αποστολή του, ως το κυρίαρχο πολιτικό όργανο της Πάτρας και η βασική «φωνή» της Πατραϊκής κοινωνίας. «Με τον ίδιο τρόπο που παντού και πάντοτε προέτασσα την ευθύνη του εκλεγμένου απέναντι στο ηθικό και κοινωνικό δίκαιο, με τον ίδιο τρόπο καλώ και το δημοτικό συμβούλιο να λειτουργήσει. Πολιτεία χωρίς πολίτες δεν υπάρχει! Οι εργαζόμενοι της πρώην ΕΤΑΑ είναι εννέα από εμάς. Εννέα πολίτες με δικαίωμα στην εργασία, που έχουν πιαστεί όμηροι στρεβλών και αντικοινωνικών διατάξεων. Το δημοτικό συμβούλιο ας αποφασίσει με ποιού την μεριά θα είναι…» καταλήγει ο κ. Νικολόπουλος.

Αεροδρόμια: Στάσεις εργασίας σχεδόν όλο τον Αύγουστο

This image depicts Athens International AirportImage via WikipediaΚινητοποιήσεις για ολόκληρο σχεδόν τον Αύγουστο εξήγγειλε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), διεκδικώντας την καταβολή δεδουλευμένων. Από τις κινητοποιήσεις αναμένεται να προκληθούν προβλήματα στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για τέσσερις μήνες για εργασία που ήδη έχουν προσφέρει τις νύκτες, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις αργίες, αλλά έκαναν υπομονή για να μην πληγεί ο τουρισμός
 

Καμίνης: Σταδιακή αποχώρηση των συμβασιούχων από τον δήμο

Τη σταδιακή αποχώρηση των συμβασιούχων από τον δήμο θα πρέπει να μεθοδεύσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και για τον λόγο αυτό ζητάει από την κυβέρνηση ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καμίνης κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με την παρουσία εκπροσώπων των συμβασιούχων, ζήτησε από τις δημοτικές παρατάξεις, αλλά κυρίως από τον πρώην δήμαρχο και πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νικήτα Κακλαμάνη, να ζητήσουν τη συνδρομή του αρμόδιου υπουργού Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στην εργασία τους για εύλογο χρονικό διάστημα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΟΑΕΔ: Είδικές τιμές για ανέργους από τουλάχιστον 1000 επιχειρήσεις

Πάνω από 1.000 επιχειρήσεις και καταστήματα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ για την υιοθέτηση ειδικών μειωμένων τιμών για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν έδρα ή υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ η πρωτοβουλία της διοίκησης να καλέσει τις επιχειρήσεις για την θέσπιση ειδικών τιμών για ανέργους βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και ήδη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 9 Μαΐου, με τη συμμετοχή οκτώ ομίλων επιχειρήσεων. Έκτοτε, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων που εντάσσονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

"Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στον Ερυθρό Σταυρό"

Απλήρωτοι επί τρεις μήνες παραμένουν οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως κατήγγειλε στο "Ράδιο 9" ο πρόεδρος τους, Νίκος Πανταζόπουλος, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για 557 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

"Ζητάμε από τη διοίκηση απλώς και μόνο μιαν απάντηση, όχι μόνο για τα δεδουλευμένα, αλλά και για το σχέδιο βιωσιμότητας" είπε ο κ.Πανταζόπουλος, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι του ΕΕΣ βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τις 23 Ιουνίου, χωρίς, ωστόσο, να έχουν σταματήσει να εργάζονται.

Οι εργαζόμενοι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συγκέντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν".

radio9.gr

Τι αλλάζει σε Βαρέα και Ανθυγιεινά


Στη νέα λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως το τέλος Αυγούστου,  περιλαμβάνονται αγρεργάτες και οι αλλιεργάτες καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων (των ιδιωτικών είναι ήδη). Εκτός λίστας προτείνεται να βρεθούν, τελικά, οι διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται στη βαριά βιοµηχανία, τη χηµική και τη φαρµακοβιοµηχανία αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό.


Στα χέρια του υπουργού Εργασίας βρίσκεται η νέα λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και τίθεται σε διαβούλευση μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Με τη νέα λίστα απεντάσσονται από την κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών περί τους 100.000 έως 120.000 εργαζομένους και ο αριθμός όσων υπάγονται σε αυτά αναμένεται να διαμορφωθεί περί τις 400.000 έως 420.000 εργαζομένους.

Σήμερα στην κατηγορία των βαρέων είναι ασφαλισµένοι 538.234 μισθωτοί εκ των οποίων 394.817 άνδρες και 143.417 γυναίκες.

Ο αριθµός αυτός, είναι ήδη µειωµένος εξαιτίας της ανεργίας που έχει βγάλει εκτός αγοράς χιλιάδες οικοδόµους.

Η διαρκής επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Κωνσταντινίδη, έχει εισηγηθεί συγκεκριμένα κριτήρια μετά τα οποία θα γίνεται στο εξής και κάθε τρία χρόνια η αξιολόγηση.

Τα κριτήρια αφορούν τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα ή το προσδόκιμο ζωής που συνοδεύουν ορισμένα επαγγέλματα.

Τα κριτήρια βαρύτητας και ανθυγιεινότητας είναι τα κυλιόμενα ωράρια, κυρίως τα νυχτερινά, η έκθεση σε καρκινογόνους και βιολογικούς παράγοντες, η εργασία σε ύψη ή σε μεγάλα βάθη, η εργασία στο ύπαιθρο και η έκθεση σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Επίσης, εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου επιδημιολογικά στοιχεία επαγγελματικών νοσημάτων, εργατικών ατυχημάτων, το εργασιακό άγχος, ως απότοκο της εντατικοποίησης της εργασία, η διεθνής βιβλιογραφία και στοχαστικές (πιθανολογικές) προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα.

Εκτός λίστας

Εκτός λίστας θα βρεθούν τελικά οι (περί τις 60.000) διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται στη βαριά βιοµηχανία, τη χηµική και τη φαρµακοβιοµηχανία, όπου το σύνολο των εργαζομένων υπάγεται στα βαρέα και ανθυγιεινά, πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί, εργαζόµενοι στον χώρο του µόντελινγκ, εκφωνητές ραδιοφώνου, κοµµωτές και κάποιες ειδικότητες στον χώρο του τουρισµού και επισιτισµού.

Ειδικότητες που δεν υφίστανται πλέον, όπως οι εργαζόμενοι στην παραγωγή φωταερίου, οι ραδιοτηλεγραφητές, οι τηλετυπιστές, οι χειριστές μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών κ.α.

Ακόμη εργαζόμενοι σε αντικείμενα που έχουν καταργηθεί όπως οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία αμιάντου η χρήση του οποίου έχει απαγορευτεί.

Τέλος, ειδικές κατηγορίες οι οποίες δεν υφίστανται πλέον, όπως η ΑΧΕ ΕΘΥΛ ΕΛΛΑΣ, οι απασχολούμενοι σε μηχανουργείο, αποθήκες, τμήμα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντήρησης στο εργοστάσιο της ΑΕΕ Χημικών προϊόντων και λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, ράπτριες απασχολούμενες εντός του συγκροτήματος του ΙΚΑ επί των οδών Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων στην Καλλιθέα.

Εντός λίστας

Εντάσσονται σε καθεστώς ΒΑΕ οι αγρεργάτες και οι αλλιεργάτες, το νοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων

Επίσης, επιστήμονες και τεχνικοί που απασχολούνται σε χώρους βαρειάς και ανθυγιεινής εργασίας όπως οι εργαζόμενοι στη χημική βιομηχανία, σε βιολογικούς καθαρισμούς, τμήματα ποιοτικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας ή έρευνας και ανάπτυξης, μηχανοδηγοί (μετρό) και εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Ειδικές ρυθμίσεις

Οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που θα αποχαρακτηρισθούν και θα εξαιρεθούν από τη σχετική λίστα, αλλά διαθέτουν ένσημα δώδεκα ετών (3.600 ένσημα), δεν θα θιγούν και θα διατηρήσουν το σημερινό - ευνοϊκότερο - ασφαλιστικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ασφαλιστικού νόμου, (ν.3863/2010), οι εργαζόμενοι που υπάγονται στον κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ εξακολουθούν να υπάγονται στο ίδιο καθεστώς συνταξιοδότησης, ακόμη και αν το επάγγελμά τους εξαιρεθεί από τη λίστα, εφόσον μέχρι τις 31/12/2015 έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, έχουν δηλαδή πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασία θα εξαιρεθεί από τον Πίνακα πριν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα λάβουν τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τις ημέρες της ασφάλισής τους στα βαρέα και ανθυγιεινά (ν. 1902/90).

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, θα υπάρξει ειδική ρύθμιση που θα επιτρέπει στους συγκεκριμένους εργαζόμενους να «εξαγοράσουν» ως βαρέα τα ένσημα που ήδη έχουν αποκτήσει. Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρώσουν περισσότερα ένσημα στο ειδικό αυτό καθεστώς και θα επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους.

Ειδική πρόνοια θα υπάρξει για τους ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των βαρέων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της συνταξιοδοτικής αναγνώρισης μέρους του εργασιακού χρόνου που έχει προηγηθεί.

Δηλώσεις Κουτρουμάνη

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουτρουμάνη, με τη νέα λίστα επιχειρείται η επίλυση μιας δεκαετούς εκκρεμότητας από την ψήφιση του Ν.3029 το 2002 που πήρε πολλές παρατάσεις και αναβολές και ο εξορθολογισμός ενός συστήματος που διαμορφώθηκε τα τελευταία 60 χρόνια, χωρίς να έχει ρυθμιστεί ουσιαστικά.

Ο υπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι νέα λίστα δεν είναι οριστική και το Υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτικών οργανώσεων ώστε να αποτυπωθεί τελικά ένα πόρισμα επιστηµονικά τεκµηριωµένο και κοινωνικά δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της μείωσης των αποδοχών για τις ειδικότητες που θα εξαιρεθούν, ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας έχει διευκρινίσει ότι οι συνέπειες αφορούν μόνο τα μειωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, και δεν σχετίζεται ούτε με την καταβολή των επιδομάτων ούτε συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Αντιδράσεις από τη ΓΣΕΕ


Την αντίθεσή της με κάθε περικοπή της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, που δεν βασίζεται σε ιατρικά επιστημονικά δεδομένα, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

Στη σχετικά ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη, ότι «το πόρισμα της επιτροπής που παραδόθηκε σήμερα στον υπουργό Εργασίας, έχει σημαντικές αδικίες και αυθαιρεσίες, την ώρα που τα συνδικάτα επιθυμούν και διεκδικούν μια αγορά εργασίας η οποία θα διασφαλίζει την υγεία και την ακεραιότητα των εργαζομένων».

Η ΓΣΕΕ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να αυθαιρετεί με τον ατεκμηρίωτο αποχαρακτηρισμό επαγγελμάτων επειδή προβλέφθηκε στο Μεσοπρόσθεσμο σχέδιο η μείωση κατά 10% των ΒΑΕ.

tanea.gr

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Κέρκυρα: ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΗΚΕ 48ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ

Τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου ενός 48χρονου εργοδηγού ο οποίος διαμελίστηκε από σκαπτικό μηχάνημα σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας στην Κέρκυρα, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για το Χρ. Καρύδη, ο οποίος ενώ εργαζόταν σε εργοτάξιο στην περιοχή των Παγκρατέικων στο ύψος του super market LIDL, έπεσε από ύψος μέσα στο σκάμμα και μεγάλες ποσότητες χώματος τον καταπλάκωσαν.

ΠΡΕΖΑ TV

Εργατικό δυστύχημα στην Κομοτηνή

Komotini (Gümülcine), Greece. The train statio...Image via WikipediaΕχασε τη ζωη του στις 24 Ιουλίου έπειτα από σοβαρά εγκαύματα που υπέστη ενώ εργαζόταν ο Σταμάτης Βουδάκης στην επιχείρηση« ALFA BETA ROTO ΑΒΕΕ» στην Κομοτηνή. 

Ο άτυχος εργαζόμενος υπέστη σοβαρά εγκαύματα κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην ανωτέρω επιχείρηση την 22α.7.2011, με αποτέλεσμα να καταλήξει μετά από δύο εικοσιτετράωρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλευόταν. 
 
Υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Έβρου διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Η έκθεση αυτοψίας θα διαβιβασθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 


Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκφράζει τα
συλλυπητήρια και τη θλίψη της για τον θάνατο του Σταμάτη Βουδάκη.
Enhanced by Zemanta

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ALEXPAK

Στην απόλυση ενός εργαζόμενου προχώρησε η εργοδοσία του καταστήματος «ALEX PAK », στη Λάρισα. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει άλλες δύο απολύσεις, ενώ όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Σωματειακή Επιτροπή Λάρισας στην επιχείρηση «οι εργαζόμενοι στο "Αλεξ Πακ" είναι αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας, αν θα βρίσκονται στην εργασία τους, για να εξασφαλίσουν το εισόδημα που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της ζωής τους και των οικογενειών τους».

Η Σωματειακή Επιτροπή καταγγέλλει αυτές τις μεθοδεύσεις και καλεί τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες να παρέμβουν για να εμποδίσουν τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Καλεί, επίσης, τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στο ταξικό κλαδικό σωματείο και να αποκρούσουν την επίθεση της εργοδοσίας με συντονισμένο αγώνα.


ΠΡΕΖΑ TV

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

19,6% η ανεργία τον Απρίλιο στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Στο 15,8% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο, έναντι 11,9% εφέτος τον Απρίλιο του 2010 και 16,2% τον Μάρτιο του 2011. Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των απασχολουμένων τον Απρίλιο 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.183.332 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 786.459 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.365.072 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 240.567 άτομα σε σχέση με το Απρίλιο του 2010 (μείωση 5,4%) και κατά 1.993 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2011 (αύξηση 0,05%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 207.736 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (αύξηση 35,9%), ενώ μειώθηκαν κατά 24.881 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (μείωση 3,1%).
Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εντοπίζονται στη Δυτική Μακεδονία (23,1%), στη Στερεά Ελλάδα (20,2%), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (19,6%) και στο Νότιο Αιγαίο (17,1%). Στην Αττική το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 15,7%.
Στους άνδρες η ανεργία διαμορφώθηκε σε 13,1% από 9,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2010 και στις γυναίκες σε 19,6% από 15,5% τον Απρίλιο 2010.
Στις ηλικίες 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας εκτοξεύθηκε στο 43,1% από 30,8% τον Απρίλιο 2010, στους 25-34 ετών στο 22,3% (από 15% πέρυσι) και στις ηλικίες από 34-44 ετών διαμορφώθηκε στο 12,7% από 10,4% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
piazzadelpopolo

ΚΟΖΑΝΗ: Άλλος ένας εργαζόμενος νεκρός

Ένα ακόμα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα -δυστυχώς από τα πιο μακάβρια- έρχεται να προστεθεί στη μακρά μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας: "Σπάρτακος", ένας ακόμη εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στη δεξαμενή του αντλιοστασίου της Τηλεθέρμανσης, κάτω από την 5η μονάδα στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, στη συγκεκριμένη δεξαμενή μόλις είχε ολοκληρωθεί διαδικασία αμμοβολής (από εργολάβο που ανέλαβε το έργο από το Δήμο Κοζάνης για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ) της οποίας και ακολούθησε το βάψιμο από τον άτυχο εργαζόμενο


protothema.gr

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

2.700 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία 1.200 Ειδικοί Φρουροί έρχονται το φθινόπωρο

Greek police bikesImage via WikipediaΠροκήρυξη πρόσληψης 1.200 Ειδικών Φρουρών με πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία θα εκδώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το προσεχές φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργέιου κ. Γρ. Τασούλα, ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2011, έτσι ώστε να κατατεθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων και να ολοκληρωθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και τα αθλήματα έως το τέλος του έτους. Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει από το νέο έτος, προκειμένου να μην εγγραφεί το σχετικό κονδύλι στον φετινό προϋπολογισμό. Η προκήρυξη απέσπασε ήδη την έγκριση της Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 33/2006 και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η κατάρτισή της. Υπενθυμίζεται πως στην επίσπευση της προκήρυξης αλλά και στην αύξηση του αριθμού των θέσεων συνέβαλε εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο αποτυπώνονταν οι τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στην Αστυνομία και γενικότερα στα Σώματα Ασφαλείας.


Προϋποθέσεις
συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Ελληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού
Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος ηλικίας
Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, αλλά και δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους
Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου
Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα
Διαθέτουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης (ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις)
Οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης
Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
Η μοριοδότηση των προσόντων
Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψηφίους αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης), η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου και η κατοχή πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Οσον αφορά στα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος ανάλογα με τα προσόντα του, αυτά προστίθενται στη βαθμολογία που προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) του υποψηφίου. Πρόκειται δε για τα εξής:
Υπηρεσία ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις (μία μονάδα), υπηρεσία ως Εφεδρος Αξιωματικός (πέντε μονάδες) και υπηρεσία σε Ειδικές Δυνάμεις (πέντε μονάδες).
Γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας: άριστη γνώση (τρεις μονάδες), πολύ καλή γνώση (δύο μονάδες) και καλή γνώση (μία μονάδα).
Τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (μία μονάδα).
Κατοχή πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δύο μονάδες).
Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (μία μονάδα), μοτοσικλέτας (τρεις μονάδες), αυτοκινήτου Β’ (μία μονάδα) και αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ ή Δ’ ή Ε’ (δύο μονάδες).
Τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (δέκα μονάδες).
Γονέας πολύτεκνης οικογένειας (έξι μονάδες).
Γονέας τριών τέκνων (τέσσερις μονάδες).
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (τρεις μονάδες),
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (δύο μονάδες).
Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 100 και εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα.
Οι ψυχιατρικές εξετάσεις και τα αθλήματα
Το επόμενο στάδιο για τους υποψηφίους, μετά την απόκτηση των απαραίτητων μορίων βάσει δικαιολογητικών, είναι η υποβολή τους σε εξετάσεις των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, στις οποίες περιλαμβάνονται υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχομετρικό έλεγχο με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Οσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται σε αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους.
Οσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στις Αθλητικές Επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα ακόλουθα αγωνίσματα:
Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16» με μία προσπάθεια.
Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4’ και 20» με μία προσπάθεια.
Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. με τρεις προσπάθειες.
Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. με τρεις προσπάθειες.
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια και με τρεις προσπάθειες ανά χέρι.
Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται από τις υπόλοιπες. Μη ικανοί κρίνονται επίσης όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως, στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη.

1.500 νέοι αστυνομικοί

Στην κάλυψη 1.500 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Από το σύνολο των θέσεων οι 1.300 αφορούν Δόκιμους Αστυφύλακες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων), οι 100 Δόκιμους Υπαστυνόμους (μέσω Πανελληνίων εξετάσεων) και οι υπόλοιπες 100 Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων (με προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ).
Οι θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων είναι σχετικές με την οικονομία και την πληροφορική και υποψήφιοι μπορούν να είναι ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου), καθώς και Αστυνομικό
Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που επιθυμεί να μεταταγεί στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.
Οι ιδιώτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ και να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER) ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα των υποψηφίων, επιστημονικές μελέτες, έρευνες ή εργασίες, που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα σε τομείς της ειδικότητάς τους, προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης (δεύτερης) ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης αυτής, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται και μοριοδοτούνται αναλόγως.
 enimerosi-aggelies.gr
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Κάθε μέρα καταγράφονται 570 νέοι άνεργοι!

Ακρως απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για την ανεργία στη χώρα μας και τον μήνα Απρίλιο, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθημερινά καταγράφονται 570 νέοι άνεργοι!

Ειδικότερα, το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο κινήθηκε στο 15,8%, έναντι 11,9% τον Απρίλιο του 2010 και 16,2% τον Μάρτιο του 2011.

Σύμφωνα με την Ερευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των απασχολουμένων τον φετινό Απρίλιο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.183.332 άτομα. Στον αντίποδα, οι άνεργοι έφτασαν τις 786.459 άτομα!

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 240.567 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (μείωση της τάξης του 5,4%) και κατά 1.993 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (μείωση 0,05%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 207.736 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (αύξηση 35,9%), ενώ μειώθηκαν κατά 24.881 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (μείωση 3,1%).

Οσον αφορά την κατανομή των ανέργων ανά περιφέρεια της χώρας, τα υψηλότερα ποσοστά συναντάμε στη δυτική Μακεδονία (23,1%), ακολούθως στη Στερεά Ελλάδα (20,2%), μετά στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη (19,6%) και στο νότιο Αιγαίο (17,1%). Οσον αφορά στην Αττική, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε κατά τη Στατιστική Αρχή στο 15,7%.

Σε σχέση με τα φύλα, η ανεργία στους άντρες διαμορφώθηκε στο 13,1% (από 9,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2010) και στις γυναίκες σε 19,6% (από 15,5% τον Απρίλιο του 2010).

Τέλος, όσον αφορά τις ηλικίες, για μια ακόμη φορά αποτυπώνεται το γεγονός ότι οι νέοι αδυνατούν να βρουν εργασία. Στις ηλικίες έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας εκτοξεύθηκε στο 43,1% (από 30,8% τον Απρίλιο 2010), στις ηλικίες από 25 έως 34 ετών στο 22,3% (από 15% πέρυσι) και στις ηλικίες από 34 έως 44 ετών διαμορφώθηκε στο 12,7%, από 10,4% τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.


Espressonews.gr

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Νέο «αφεντικό» για το κυλικείο της Βουλής

Αποχώρησε από τη Βουλή ο επιχειρηματίας κ. Γιώργος Πιετρής, ο οποίος μίσθωνε το κυλικείο και το εστιατόριο του Κοινοβουλίου, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός ανέδειξε νέο διαχειριστή.


Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος μισθωτής ονομάζεται Βασιλόπουλος και έχει εστιατόριο στα νότια προάστια.

Να σημειωθεί ότι, αν και δεν είχε λήξει το συμβόλαιο του κ. Πιετρή, ο ίδιος αναγκάστηκε σε παύση της συνεργασίας, καθώς δέχθηκε αυστηρότατες συστάσεις από τον πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, όταν ο τελευταίος ενημερώθηκε από τους εργαζόμενους για τις αντεργατικές πρακτικές του επιχειρηματία.

Μάλιστα, ο πρόεδρος είχε καλέσει και την επιθεώρηση εργασίας, η οποία στην ουσία επιβεβαίωσε τις καταγγελίες των εργαζομένων. Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ήταν το γεγονός ότι ο κ. Πιετρής δεν έχει καταβάλλει τους μισθούς των δυο τελευταίων μηνών, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας


protothema.gr

Αβεβαιότητα στη ΒΦΛ – Αποχωρεί η οικογένεια Κυριακίδη

Αβέβαιο παρουσιάζεται και πάλι το μέλλον της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, ενσπείροντας ανησυχία στις εκατοντάδες των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρίας.

Η νέα «περιπέτεια» της ΒΦΛ προκαλείται από την επικείμενη αλλαγή στην ιδιοκτησία της εταιρίας, καθώς μετά την ιδιωτικοποίησή της (το 2009) και την εξαγορά της από την εταιρία Lamda Partners (συμφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη), η οικογένεια Κυριακίδη που διαδέχθηκε πέρυσι τον πρώτο ιδιοκτήτη παραδίδει τα ηνία σε άλλους!
Χθες (19/7) οι εργαζόμενοι, μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα, ενημερώθηκαν από τον ίδιο τον Γ. Κυριακίδη πως η ΒΦΛ πωλείται και αναζητείται ενδιαφερόμενος να την αγοράσει στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ο Διευθυντής του εργοστασίου Νίκος Σίμογλου παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον Γ. Τσάρα.
Από σήμερα ανοίγει νέος κύκλος αβεβαιότητας και συζητήσεων μεταξύ των εργαζομένων για την κατάληξη που θα έχει η εταιρία


kavalanet.gr

Και άλλο «μαχαίρι» στις συντάξεις από 1η Αυγούστου

Και άλλο «μαχαίρι» στις συντάξεις από 1η ΑυγούστουΑπό την 1η Αυγούστου θα τεθεί σε ισχύ η αυξημένη εισφορά στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ. Διπλά χαμένοι είναι όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 60 ετών, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν μία ακόμα εισφορά.

Σε εγκύκλιο του ΙΚΑ προβλέπεται πως η ειδική εισφορά καθορίζεται :
- Στο 3% για συντάξεις από 1.400 έως 1.700,01 ευρώ
- Στο 6% για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.000 ευρώ
- Στο 7% για συντάξεις από 2.000,01 έως 2.300 ευρώ
- Στο 9% για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.600 ευρώ
- Στο 10% για συντάξεις από 2.600,01 έως 2.900 ευρώ
- Στο 12% για συντάξεις από 2.900,01 έως 3.200 ευρώ
- Στο 13% για συντάξεις από 3.200,01 έως 3.500 ευρώ
- Στο 14% για συντάξεις άνω των 3.500,01 ευρώ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

ΔΗ.ΣΥ.: Η λίστα των ανέργων αυξάνει με πρωτοφανείς ρυθμούς

Από το γραφείο Τύπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, εκδόθηκε σήμερα η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο αριθμός των ανέργων αυξάνει με πρωτοφανείς ρυθμούς, φθάνοντας το15,8%. Πλήττονται κυρίως οι νέοι, όπου τέσσερις στους δέκα δεν έχουν δουλειά και οι γυναίκες, στις οποίες η ανεργία φτάνει το 20%.

Χωρίς καθυστερήσεις, η κυβέρνηση οφείλει να  προωθήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και να ενεργοποιήσει, άμεσα, μέσα από το ΕΣΠΑ, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τόνωσης της αγοράς.

Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει προτείνει την πολιτική επιδότησης της εργασίας, προτάσσοντας:


 1.  Τη μείωση των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% και κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια για νέες επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέοι κάτω από 30 ετών.


 2.  Τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων και των μητέρων μονογονεϊκών οικογενειών, με συγκεκριμένα προγράμματα του ΟΑΕΔ».

ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ APPLEBEE'S!!

Logo used from 1980–2007, still in use at some...Image via Wikipedia
Μετά την αιφνιδιαστική παύση της λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας Applebee's, οι εργαζόμενοι σε αυτά προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη λειτουργία των καταστημάτων με αυτοδιαχείριση και μειωμένες τιμές με σκοπό να μην μείνουν άνεργοι, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να προβούν στην επίσχεση εργασίας, επειδή παραμένουν περισσότερο από δυο μήνες απλήρωτοι και προκειμένου να διασφαλισθούν τα δεδουλευμένα τους.
ΠΡΕΖΑ TV
Enhanced by Zemanta

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Αποζημίωση 500.000 ευρώ επιδίκασε ο Άρειος Πάγος σε 51χρονο οικοδόμο, ο οποίος έμεινε ανάπηρος αφού έπεσε από ύψος 3,5 μέτρων σε οικοδομή, όπου δεν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία μέτρα.

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε εφετειακή απόφαση, η οποία προέβλεπε την καταβολή 500.000 ευρώ στον οικοδόμο για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2003. Ο 51χρονος βρισκόταν στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδομής στον Άλιμο και έπεσε στον ακάλυπτο χώρο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλαστική επέμβαση και νοσηλεύθηκε για πέντε μήνες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

4.000 πυροσβέστες προσλαμβάνει η κυβέρνηση

Στη διαδικασία πλήρωσης 4.000 οργανικών θέσεων πυροσβεστών, πενταετούς υποχρέωσης, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, η οποία μπορεί να ανανεώνεται στο Πυροσβεστικό Σώμα, προχωρεί η κυβέρνηση μετά την πρόταση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και τη σχετική απόφαση, που συνυπογράφουν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος και Ευ. Βενιζέλος, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ.Ρέππας, και ο γγ της κυβέρνησης Σ. Λύτρας. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...