Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΟΣΑ: Προτείνει εισοδηματικά κριτήρια για όλα τα επιδόματα

Αλλά και ενοποίηση ταμείων – Εισηγείται επίδομα 200 ευρώ στους μακροχρόνια  ανέργους και ελάχιστο εγγυημένο  εισόδημα από το 2014


Θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για όλα τα προνοιακά επιδόματα ( ήδη έχουν εφαρμοστεί για το οικογενειακό επίδομα και το ΕΚΑΣ), χoρήγηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όσους βρίσκονται κάτω από τα  όρια της φτώχειας -πιλοτικά από το 2014-  και χορήγηση επιδόματος ανεργίας 200 ευρώ  προς τους μακροχρόνια ανέργους  για διάστημα άνω των 12 μηνών, προτείνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής στην Ελλάδα .  

Ο οργανισμός εισηγείται την κατάργηση των προγραμμάτων αναπηρίας που είναι σε ισχύ και αντικατάστασή τους από ένα νέο επίδομα και με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το ίδιο ακριβώς προτείνει και για τα στεγαστικά επιδόματα. Επίσης, εισηγείται την υπαγωγή του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ –ΜΜΕ  στο ΙΚΑ  υπαγωγή όλων των ταμείων υγείας στον ΕΟΠΠΥ και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση εισφορών και παροχών . Η έκθεση που βασίζεται σε στοιχεία του 2010- 2011 και παραδόθηκε σήμερα  ολοκληρωμένη στο υπουργείο Εργασίας  σημειώνει ότι εδώ και δεκαετίες τα επιδόματα στην Ελλάδα χορηγούντο  χωρίς σαφή στρατηγική, με αποτέλεσμα το σύστημα να καταστεί ιδιαιτέρως περίπλοκο, κατακερματισμένο, αλληλεπικαλυπτόμενο και αναποτελεσματικό. Δηλαδή, τα κονδύλια που διατίθενται δε βρίσκουν τον στόχο τους –να καλύψουν αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη και ζουν κάτω από το ποσοστό φτώχειας  (30,49% το 2011). Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική δεν επιτρέπει – πισημαίνει η έκθεση - τα επιδόματα  να είναι διαθέσιμα για όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια

Συγκεκριμένα  ο ΟΟΣΑ προτείνει μια νέα  μορφή ενίσχυσης προς τους  μακροχρόνια άνεργους για διάστημα  άνω των 12 μηνών που  θα εφαρμοστεί στις αρχές του 2014 (Ν.4093/2012). Θα καταβάλλεται  σε άτομα ηλικίας 20-66 ετών εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ ετησίως. Το μηνιαίο επίδομα  παραμένει στα 200 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια καταβολής του  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, μόνο άτομα άνω των 45 ετών δικαιούνται ενίσχυση κατά της ανεργίας με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ακόμη, το 2014, η κυβέρνηση αναμένεται  να θέσει σε πιλοτική εφαρμογή το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως προβλέπεται στον Ν.4093/2012, ο οποίος εγκρίθηκε στα τέλη του 2012. Το σχέδιο θα στοχεύει στον πληθυσμό που ζει  κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δύο γεωγραφικές περιοχές με διαφορετικά κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά, και η χρηματοδότησή του θα ανέλθει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα στοχεύει  στον πληθυσμό που ζει σε  συνθήκες ακραίας φτώχειας παρέχοντας εισοδηματική ενίσχυση σε συνδυασμό με την εφαρμογή και άλλων πρωτοβουλιών κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εξέταση αντικατάστασης των υπαρχόντων επιδομάτων αναπηρίας με ένα επίδομα που θα χορηγείται με βάση εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς και πρακτικούς περιορισμούς και εξάρτηση των επιδομάτων αναπηρίας και των επιπέδων των συντάξεων  κατά το δυνατόν από την ικανότητα  προς εργασία προκειμένου να ενθαρρυνθεί  η δραστηριότητα. Διασφάλιση ότι υπάρχουν κίνητρα για τον  περιορισμό της εισροής προς προγράμματα αναπηρίας για τους εργαζόμενους (μέσω του επιπέδου των επιδομάτων και θέσπισης σε κάποιο βαθμό ως προϋπόθεση χορήγησής  τους).

Ο ΟΟΣΑ προτείνει, επίσης, καθιέρωση  στεγαστικού επιδόματος που θα  χορηγείται με βάση εισοδηματικά  κριτήρια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...