Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Παρέμβαση της της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυταπάγγελτα παρενέβη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο θέμα της απογραφής δημοσίων υπαλλήλων, ύστερα από καταγγελία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων κι ενός πολίτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής δεν πρέπει να συλλέγουν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά την απογραφή τα στοιχεία που δεν συνδέονται με την μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ.

Τέτοια στοιχεία είναι ο βαθμός και η βαθμολογία του τίτλου σπουδών, το θέμα του διδακτορικού τίτλου, ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου και η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ακόμη, τα στοιχεία σχετικά με τις ξένες γλώσσες, τις επιμορφώσεις, τους επαίνους-μετάλλια κρίνονται καταρχήν μη αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού της μισθοδοσίας των απασχολουμένων στο Δημόσιο, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται με την καταβολή επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αρχή δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνονται εάν υπάρχει γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή όχι όπως και ότι από τις πειθαρχικές ποινές επιτρέπεται να καταχωρούνται μόνο εκείνες που αφορούν τη στέρηση των αποδοχών οι οποίες συνδέονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Όσον αφορά τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το έτος του εκκαθαριστικού και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ, η Αρχή έκρινε ότι είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση των απογραφομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...