Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Κατακόρυφη πτώση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίαςγια το 2ο εξάμηνο του 2010

Αθήνα – Κατακόρυφη πτώση 16 μονάδων παρουσίασε ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2010 σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School. Ο Δείκτης συνεχίζει για 4ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (78,4), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Συγκεκριμένα:
1.  Το 40% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου ενώ μόνο το 17,7% θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.
2.  Το 23,1% των εταιρειών δεν έδωσε καθόλου αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 40,3% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 11% θα δώσει αυξήσεις πάνω από 3%.
  1. Το 47,5% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την        παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο κατά 7 μονάδες συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (40,2%). Μόνο το 1,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο. 
  2. Τους τελευταίους 6 μήνες το 43% των εταιρειών έχει ήδη μειώσει τα μπόνους, ενώ το 35,7% και 37,1% έχει μειώσει την επένδυση σε εκπαίδευση τόσο για τη μεγάλη μερίδα του προσωπικού όσο και για τα διευθυντικά στελέχη. Και για τους επόμενους 6 μήνες αναμένεται αύξηση του ποσοστού των εταιρειών που θα μειώσουν την εκπαίδευση των εργαζομένων τους (42,1%)
  3. Το 17,7% των εταιριών δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον της επιχείρησής τους,  το 32,1%  ουδέτερο, ενώ το 50,2% δηλώνει ακόμα αισιόδοξο.
  4. Άνοδο στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο (κυρίως εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), τον τραπεζικό και των μεταφορών/ logistics. Στον κλάδο της εκπαίδευσης οι προσδοκίες ανόδου είναι μηδενικές ενώ η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας δείχνουν αρκετά απαισιόδοξες. Ο φαρμακευτικός κλάδος σημείωσε κατακόρυφη πτώση στις προσλήψεις ενώ πτώση παρουσίασε και ο κλάδος της πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών.
  5. Και αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους (30,8%).
  6. Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληροφορικής, του Μάρκετινγκ και της Λογιστικής & Οικονομικών.
  7. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής       μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν η εσωτερική αναζήτηση, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων επαφών (από στόμα σε στόμα). Το 54,8% των εταιρειών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 26,1% των εταιρειών χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία όπως ψυχομετρικά τεστ και κέντρα αξιολόγησης.
  8. Αναφορικά με τη γνώση και χρήση Η/Υ απαιτείται βασικό ή προχωρημένο επίπεδο πιστοποίησης σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες πλην των Πωλητών και των Υπαλλήλων Υποδοχής και Αποθήκης, όπου είναι επιθυμητή η γνώση χωρίς όμως κάποιου είδους πιστοποίηση.
  9. Το 59,8% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  10. Για να αντιμετωπίσει την κρίση μία στις δύο εταιρείες έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εσωτερικής επικοινωνίας, αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία όπως newsletters, blogs κ.ά. Το 42,5% των εταιρειών έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς επιβράβευσης του προσωπικού όπως και διαδικασίες συλλογής καινοτόμων ιδεών (39,4%), ενώ το 40,3% έχει αντικαταστήσει ήδη τα ταξίδια με συστήματα video conferencing. Είναι σημαντικό ότι οι εταιρείες προσπαθούν να επενδύσουν στην καινοτομία και την κινητοποίηση των εργαζομένων τους ενώ 1 στις 5 σκοπεύει να υλοποιήσει πρακτικές οι οποίες απαλλάσσουν φορολογικά τον εργοδότη και προσανατολίζεται σε λύσεις εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
Η  έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με τη χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 2ος κύκλος (2ο εξάμηνο) του 2010 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος - Ιούνιος 2010 με την υποστήριξη της SQLearn και με χορηγό της ειδικής θεματολογίας με θέμα «Επιτυχημένες Πρακτικές Αντιμετώπισης της Οικονομική Κρίσης» τη Eurobank Business Services. Εστάλησαν περισσότερες από 2.500 προσκλήσεις σε στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και υπεύθυνους εταιρειών (Γενικούς Διευθυντές, Δ/ντες Συμβούλους, κλπ.).

Από το σύνολο των 212 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 54,4% είναι ελληνικές ενώ το 45,6% πολυεθνικές. Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος είναι ιδιωτικές (97%) και δραστηριοποιούνται στην Αττική (84,2%). Το 8,6% του δείγματος είναι εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Το 22,6% προέρχεται από τον κλάδο της Βιομηχανίας, το 16,7% δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής Υπηρεσιών, ενώ το 22,2% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο του Εμπορίου. Συμμετείχαν επίσης τράπεζες σε ποσοστό 5,4%, εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο σε ποσοστό περίπου 4,5%, τουριστικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 6,8%, φαρμακευτικές 6,3%, εκπαιδευτικοί οργανισμοί 2,7%, ενώ τα ΜΜΕ/εκδόσεις και ο κλάδος των μεταφορών/logistics ανέρχονται σε 2,3% και 1,8% αντίστοιχα. Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 41,1% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 17,2% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (200-499 άτομα), και ακολουθούν με ποσοστό 17,2% εταιρείες με προσωπικό άνω των χιλίων εργαζομένων και σε ποσοστό 12,7% εταιρείες που απασχολούν από 100-199 άτομα.   
Η συλλογή  στοιχείων για τον 1ο κύκλο (1ο εξάμηνο) του 2011 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011.  Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/RCI/Pages/Reports.aspx.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...