Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Ασφαλιστικό Αφαίμαξη-σοκ από τους συνταξιούχους

Η αφαίμαξη των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων αλλά και οι «φιλόδοξες» περικοπές δαπανών υγείας «αιμοδοτούν» το ασφαλιστικό σύστημα. Τα επώδυνα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, είτε με τον νέο ασφαλιστικό νόμο είτε με την εξοικονόμηση των αλόγιστων δαπανών, επιφέρουν σε χρόνο ρεκόρ την οικονομική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Η πλήρης αναστροφή της εικόνας των οικονομικών στοιχείων του συστήματος, κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης, επιτυγχάνεται σε διάστημα μόλις δύο ετών για τον κλάδο των συντάξεων και σε τέσσερα έτη στον κλάδο Υγείας. Από το 2012 ο κλάδος των συντάξεων μετατρέπεται από ελλειμματικός σε πλεονασματικό, ενώ ο κλάδος Υγείας θα καθυστερήσει επιπλέον δύο έτη και θα βρεθεί με θετικό πρόσημο από το 2014. Ολα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης θα ακολουθηθεί πιστά και τα μέτρα πάταξης της εισφοροδιαφυγής, όπως και του περιορισμού των ανεξέλεγκτων δαπανών Υγείας, θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Η οικονομική πρόβλεψη για την εξέλιξη του συστήματος περιλαμβάνει τη διατήρηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα Ταμεία, στο σημερινό ποσοστό, δηλαδή στο 5,2% του ΑΕΠ ως το τέλος του 2014. Ο προϋπολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος (Υγεία και συντάξεις) ισοσκελίζεται από το 2014 και αρχίζει να παράγει πλεονάσματα.

«Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει τον «οδικό χάρτη» του υπουργείου Εργασίας με το οικονομικό όφελος που θα επιφέρουν τα κυβερνητικά μέτρα τα επόμενα έτη. «Κάθε χρόνο θα προστίθεται στο σύστημα από την εφαρμογή των μέτρων ένα επιπλέον όφελος» τονίζει ο υφυπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης , «μόνο η διαδοχική ασφάλιση επιβαρύνει το σύστημα με 180- 200 εκατ. ευρώ- ετησίως - σε πέντε χρόνια που θα είναι σε πλήρη εφαρμογή η ρύθμιση. Τον πρώτο χρόνοη επιβάρυνση είναι χαμηλή και δεν ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ, ενώ σταδιακά θα αυξάνεται». Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει κατά 30% τόσο την εισφοροδιαφυγή όσο και τις δαπάνες Υγείας. Αυτό ξεκινά άμεσα από το 2010 και φθάνει στο ποσοστό αυτό το 2014. Σήμερα η εισφοροδιαφυγή φθάνει τα 9 δισ. ευρώ ετησίως και στις αρχές του 2014 υπολογίζεται να έχει μειωθεί στα 6 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες Υγείας ξεπερνούν τα 10,5 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή θα καταφέρει να τις περιορίσει κατά 2,8 δισ. ευρώ, το 2014. Ηδη για το 2010 εκτιμά ότι θα υπάρξει μείωση των δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ.

Σημαντικός περιορισμός των δαπανών του ασφαλιστικού συστήματος επέρχεται και με μέτρα-σοκ που επιβάλλει ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Η επιβάρυνση των συνταξιούχων ξεκινά από το 2010, ενώ τα μεγάλα οφέλη για το σύστημα θα επέλθουν από το 2015 και εντεύθεν, όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταβατικές διατάξεις και θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Η αφαίμαξη των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος περιλαμβάνει τα εξής:


1. Περικοπή 13ης και 14ης σύνταξης. Χάνονται ετησίως 2,5 δισ. ευρώ τα οποία καρπούνται τα ασφαλιστικά ταμεία. Το πλήρες ποσό των δύο «κομμένων» συντάξεων φθάνει τα 4 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1,5 δισ. ευρώ «επιστρέφει» στους χαμηλοσυνταξιούχους με τη μορφή των επιδομάτων των 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό των 2,5 δισ. δεν περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για την οικονομική εξέλιξη των ασφαλιστικών ταμείων, αφήνοντας έτσι ένα «παράθυρο» μελλοντικής επαναφοράς της καταβολής τους.

2. Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης. Το 2015 το οικονομικό όφελος από τις βίαιες αυξήσεις των ορίων ηλικίας θα φθάσει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2016 το σύστημα θα εξοικονομεί- ετησίως- 800 εκατ. ευρώ, λόγω της ολοκλήρωσης των μέτρων.

3. Αναπηρικές συντάξεις. Οι περικοπές των αναπηρικών συντάξεων θα επιφέρουν από το 2021 και μετά ετήσιο όφελος ύψους 600 εκατ. ευρώ.

4. Ο νέος ΛΑΦΚΑ. Η ειδική εισφορά στις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ θα αποδώσει στο σύστημα 120 εκατ. ευρώ το 2010 (εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου από 1ης Αυγούστου) και από το 2011 και εντεύθεν θα αποδίδει 280 εκατ. ευρώ ετησίως.

5. Αγαμες θυγατέρες. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τις περικοπές στις συντάξεις αυτής της κατηγορίας αποδίδουν στο σύστημα όφελος της τάξεως των 220 εκατ. ευρώ ετησίως. 6. Μειώσεις συντάξεων. Το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται από το 2014 στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης, σε ορισμένα Ταμεία που είχαν υψηλότερο ποσοστό. Αυτό το μέτρο θα επιφέρει στα Ταμεία όφελος που θα φθάσει σταδιακά τα 250 εκατ. ευρώ από το 2025 και εντεύθεν.

7. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Το νέο σύστημα- με τη βασική και την αναλογική σύνταξη - θα είναι σε πλήρη εφαρμογή από το 2040, οπότε θα επιφέρει στα Ταμεία 1,8 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα ανέβει στα 2,5 δισ. ευρώ το 2060.  

Η νέα κρίση του συστήματος


 
Το οικονομικό πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων ξαναεμφανίζεται από το 2018 και μετά και κορυφώνεται το 2030, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει την εξέλιξη αυτή και σχεδιάζει τρόπους αντιμετώπισής της. Απαραίτητη θεωρείται από το 2018 και εντεύθεν η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα Ταμεία λόγω της ευρείας- πλέον- εφαρμογής της βασικής σύνταξης, η οποία ως γνωστόν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η συνεισφορά του προϋπολογισμού στο σύστημα θα διαμορφωθεί το 2030 στο 6,3% του ΑΕΠ.

Υπέρ της χρηματοδότησης της βασικής σύνταξης θα στραφούν και οι πόροι που σήμερα διατίθενται στον ΟΓΑ για καταβολή της προνοιακής σύνταξης που χορηγεί ο οργανισμός. Από το 2018 οι προνοιακές συντάξεις του ΟΓΑ θα βαίνουν μειούμενες και το ποσό των 2 δισ. ευρώ που δίδεται για τον σκοπό αυτόν από τον προϋπολογισμό θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ.

Το 2030 εμφανίζεται η νέα οικονομική κρίση του συστήματος, η οποία ωστόσο μπορεί να αντιμετωπισθεί αφενός με την απόδοση των υφιστάμενων μέτρων, αφετέρου με το «άνοιγμα» του«κουμπαρά» («κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών») στον οποίο θα συσσωρεύονται πόροι από το 2010 και εντεύθεν.

Το 2010 το ποσό που θα συγκεντρωθεί στον κουμπαρά θα φθάσει τα 625 εκατ. ευρώ. Από το 2014 και μετά στον ίδιο λογαριασμό θα συγκεντρώνονται τα χρήματα της ειδικής εισφοράς (ΛΑΦΚΑ), δηλαδή 380 εκατ. ευρώ ετησίως. Ως το 2013 τα χρήματα αυτά προορίζονται για την κάλυψη ελλειμμάτων των υπολοίπων Ταμείων.

Η κυβέρνηση ετοιμάζει προτάσεις που θα τεθούν υπόψη των κοινωνικών εταίρων για την περαιτέρω ενίσχυση του λογαριασμού με έσοδα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, τις αποκρατικοποιήσεις κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...