Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Στη Βουλή η τροπολογία για το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ένστολων


Greek Army IFOR deployment during the Bosnian ...Image via Wikipedia
Αθήνα
Το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζει τροπολογία-προσθήκη που κατατίθεται τη Δευτέρα και θα ενσωματωθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Δημοσίου.

Παράλληλα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών τη Δευτέρα, έκρινε συνταγματικές και νόμιμες τις σχετικές ρυθμίσεις, κρίνοντάς τις συναφείς με εκείνες που αφορούσαν την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τις νέες ρυθμίσεις το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών εναρμονίζεται με το νέο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων «λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των ιδιαιτεροτήτων του στρατιωτικού επαγγέλματος» είπε ο υπουργός Αμυνας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία διασφαλίζονται πλήρως και δεν υπάρχει καμία αλλαγή για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 • Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2011, η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά 1,5 έτος.
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2012 κατά 3 έτη.
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2013 κατά 4,5 έτη.
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2014 κατά 6 έτη.
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά καθώς και για όσους εντάσσονται από τώρα και στο εξής στη στρατιωτική υπηρεσία, ισχύει ο νέος γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα σύνταξης και καταβολής της σύνταξης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της υπηρεσίας ή στα σαράντα έτη συνολικής υπηρεσίας.

Οι νέες διατάξεις συνοπτικά, όπως τις έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αμυνας, είναι οι εξής:


 • Μεταβατικές ρυθμίσεις
Με την τροπολογία διασφαλίζονται πλήρως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010. Αυτά ως περιουσιακά δικαιώματα δεν θίγονται, εάν ο στρατιωτικός εξακολουθήσει να παραμένει στην υπηρεσία και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθώς τυχόν αλλαγές της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας δεν μπορούν να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (θεμελίωση δικαιώματος και τρόπου υπολογισμού της σύνταξης) ή το δικαίωμα απόληψης και καταβολής της σύνταξης.

Για όσους στρατιωτικούς θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες σήμερα διατάξεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 προβλέπεται μία ήπια κλιμάκωση του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας από 1 ½ έως 6 έτη.

Συγκεκριμένα: Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2011, η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά 1,5 έτος. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2012 κατά 3 έτη. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2013 κατά 4,5 έτη και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέσα στο 2014 κατά 6 έτη.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31.12.2014 ισχύουν συνεπώς οι υφιστάμενες σήμερα διατάξεις. (άρθρ. 42, π.δ. 169/2007 και άρθρ. 1 του ν. 3029/2002) ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις απόληψης και καταβολής της σύνταξης.

 • Οι νέες πάγιες ρυθμίσεις
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά καθώς και για όσους εντάσσονται από τώρα και στο εξής στη στρατιωτική υπηρεσία, ισχύει ο νέος γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα σύνταξης και καταβολής της σύνταξης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της υπηρεσίας ή στα σαράντα έτη συνολικής υπηρεσίας στην οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. 35 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ετών φοίτησης στις παραγωγικές σχολές κατά τη διάρκεια της οποίας ο σπουδαστής έχει τη στρατιωτική ιδιότητα, αμείβεται και καταβάλλει εισφορές
β. Μέχρι 5 χρόνια που λογίζονται ως συντάξιμα (πλασματικά), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
γ. Ο τυχόν χρόνος διαδοχικής ασφάλισης

Σε περίπτωση που κάποιος αποχωρήσει εκουσίως, ισχύει η υφισταμένη έως σήμερα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η απόληψη και καταβολή της σύνταξης αρχίζει στο 65ο έτος.

Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας πριν τη συμπλήρωση σαράντα ετών συντάξιμης υπηρεσίας, η σύνταξη καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριανταπέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

Για όσους λαμβάνουν επιδόματα κινδύνου (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, υποβρύχιοι, κλπ) θα απαιτούνται εικοσιπέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, οπότε και θα αναγνωρίζονται επιπλέον τουλάχιστον δεκαπέντε έτη ως συντάξιμα και άρα θα υπερκαλύπτεται η προϋπόθεση των σαράντα ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με βάση τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

 • Εναρμόνιση με το νέο νόμο «περί ιεραρχίας και προαγωγών»
Με ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στο υπό τελική επεξεργασία νομοσχέδιο «περί ιεραρχίας και προαγωγών» θα διασφαλίζεται η παραμονή των στελεχών στην ενεργό υπηρεσία επί τριανταπέντε τουλάχιστον χρόνια από την είσοδό τους στην παραγωγική σχολή, πλην ακραίων περιπτώσεων αδυναμίας ή πλην σοβαρών υπηρεσιακών παραπτωμάτων.

Σε οριακές περιπτώσεις, η παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις, έτσι ώστε το στέλεχος να συμπληρώνει σαράντα χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, θα διασφαλίζεται με την τοποθέτησή του εκτός οργανικών θέσεων. Επίσης, οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των στελεχών θα διενεργούνται έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των πλασματικών ετών.
 • Ειδικές περιπτώσεις
Με την τροπολογία-προσθήκη επιλύονται μακροχρόνιες συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες για ορισμένες κατηγορίες στελεχών, όπως οι εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) και οι έφεδροι αξιωματικοί μακράς διάρκειας.

Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, οι έφεδροι εξ εφέδρων αξιωματικοί του ν. 833/1937 υπάγονται στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους μόνιμους αξιωματικούς ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ακόμη ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν όσα στελέχη, κατά το άρθρ. 7 του ν.2084/1992, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο και προαιρετικά σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. μηχανικοί, γιατροί).

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και σε όσους έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι την ισχύ του νέου νόμου καθώς και για τις οικογένειες αυτών που έχουν αποβιώσει.
Enhanced by Zemanta

1 σχόλιο:

 1. Προς το Blog σας
  Ένα νέο blog γεννήθηκε με σκοπό να δώσει βήμα σε όλους τους Έλληνες ..Ένα Blog όπου μπορεί ο καθένας μας να γράφει ότι τον απασχολεί επώνυμα η ανώνυμα…ένα blog που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες να πούνε όλα αυτά που μέχρι τώρα διστάζανε να πούνε .. Αν θέλεις και εσύ να κάνεις κάτι για όλη αυτή την απάτη που βλέπεις γύρο σου ..έλα μαζί μας …..Το Blog σου δίνει την δυνατότητα να ακουστή η γνώμη σου σε ένα ευρύ κοινό χωρίς πολιτικούς ,κομματικούς ,εθνικούς, θρησκευτικούς, η άλλους περιορισμούς .
  Κάνε τώρα την αρχή έλα μαζί μας…………
  Οι απόψεις που θα γράφεις εδώ δεν λογοκρίνονται σε καμιά περίπτωση και δημοσιεύονται ακέραιες
  Ζητάμε και την δική σας στήριξη καθώς το Blog προωθεί τις απόψεις των Blogger και των πολιτών, και όχι δικές μας…..
  www.ksipnistere.blogspot.com

  www.ksipnistere.gr
  Βάλτε και εμάς στη λίστα με τα ιστολόγια σας... ότι θέλετε μπορείτε να το στείλετε στο e-mail μας και από κάτω το link σας και δημοσιεύετε ακέραιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...