Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Νεότερες οδηγίες για την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων

Αθήνα
Η απογραφή ξεκινά την 12η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 23η Ιουλίου. Από την 9η Ιουλίου θα ανοίξει σε όλους η ηλεκτρονική φόρμα απογραφής.

Η απογραφή ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ κάθε εργαζομένου δεν διαρκεί μόνο μία μέρα -δηλαδή την αντίστοιχη προς το τελικό ψηφίο του ΑΦΜ ημερομηνία. Οι ημερομηνίες αυτές είναι καταληκτικές για κάθε εργαζόμενο με αντίστοιχο τελικό ψηφίο ΑΦΜ.

Αυτό σημαίνει ότι από την 9η Ιουλίου και με καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχη του τελικού ψηφίου ΑΦΜ μπορεί να κάθε εργαζόμενος να πραγματοποιήσει την απογραφή του.

Αναλυτικότερα:

1- Από την 7η Ιουλίου και μέχρι και την 9η Ιουλίου θα απογραφούν υποχρεωτικά και οριστικά οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία της απογραφής αυτών των υπαλλήλων σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο από αυτό των υπολοίπων εργαζομένων εξυπηρετεί τον εξής σκοπό: Να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εφαρμογής από έναν ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων/χρηστών, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν

2- Κατά το ίδιο διάστημα -7η με 9η Ιουλίου- θα απογραφούν πιλοτικά και οι εργαζόμενοι της Νομαρχίας Χαλκιδικής και του Δήμου Χαϊδαρίου. Διευκρινίζεται ότι αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να απογραφούν και κατά το χρονικό πλαίσιο απογραφής όλων των εργαζομένων -12η με 23η Ιουλίου- και βάσει του τελικού ψηφίου του ΑΦΜ τους.

3- Για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να απογραφούν ισχύουν τα εξής:
  • Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω προγραμματισμένης άδειας μπορούν να απογραφούν με δική τους ευθύνη από οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν αδυνατούν να το πράξουν μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση απογραφής τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους η οποία θα συνοδεύεται από την έντυπη φόρμα απογραφής με συμπληρωμένα τα στοιχεία τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία αλλά επισημαίνεται ότι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση απογραφής τους με την συμπληρωμένη έντυπη φόρμα απογραφής μέχρι την 1η Ιουλίου στις διευθύνσεις και στα γραφεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία υπάγονται.
  • Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας ή όποιου άλλου αιφνίδιου κωλύματος θα απογραφούν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους βάσει των στοιχείων του φακέλου τους, αφού πρώτα ενημερώσουν τις Διευθύνσεις.
  • Όσοι υπάλληλοι λείπουν εκτός έδρας για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν καταρχάς την ατομική ευθύνη απογραφής τους. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η πρόσβαση τους σε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, για αυτούς οφείλουν να μεριμνήσουν οι υπηρεσίες τους.
  • Όσοι υπάλληλοι παρά την παρουσία τους στις υπηρεσίες τους κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής αδυνατούν να απογραφούν οι ίδιοι, λόγω μη εξοικείωσης με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου ή για όποιον άλλο λόγο, μπορούν να το πράξουν με τη βοήθεια των ομάδων υποστήριξης κάθε υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους των μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού έχουν την ευθύνη να συστήσουν ομάδες υποστήριξης πέντε μελών οι οποίες θα υποβοηθήσουν την απογραφή αυτών των υπαλλήλων. Διευκρινίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με φυσική παρουσία αυτών των υπαλλήλων. Οι ομάδες υποστήριξης οφείλουν να εξυπηρετήσουν όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως αν ανήκουν στην υπηρεσία τους. Τέλος οι ομάδες υποστήριξης θα λειτουργούν ανά βάρδιες από τις 7.30 πμ έως τις 8.00 μμ.
4- Η απογραφή των εργαζομένων είναι υποχρεωτική. Κάθε εργαζόμενος με την ολοκλήρωση της απογραφή του θα λαμβάνει έναν κωδικό απογραφής, που αποτελεί και το αποδεικτικό ότι η απογραφή του έχει πραγματοποιηθεί. Έτσι ακόμα κι αν οι εργαζόμενοι απογραφούν από οποιονδήποτε υπολογιστή θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποδείξουν ότι απογράφησαν με την επίδειξη αυτού του κωδικού απογραφής τους. Όλοι οφείλουν να αποθηκεύσουν/καταγράψουν αυτόν τον κωδικό, ώστε να πιστοποιούν την απογραφή τους όταν και αν αυτό χρειαστεί.

5- Σε επόμενο διάστημα κάθε εργαζόμενος θα λάβει μέσω μηνύματος στο κινητό του ή/ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - πρόκειται για στοιχεία που ζητώνται στην ηλεκτρονική απογραφή - τον προσωπικό κωδικό απογραφής του. Είναι ο κωδικός που θα του δίνει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην εργασιακή του ταυτότητα, όχι όμως για να αλλάζει στοιχεία που έχουν καταχωριστεί. Έτσι θα του δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και για το μισθολόγιό του.

Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο ότι ο κάθε εργαζόμενος καταχωρίζει τα στοιχεία του μόνο μία φορά - αυτή της ημερομηνίας πραγματοποίησης της απογραφής του από 1η έως 23η Ιουλίου 2010. Η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών σε επόμενα διαστήματα αποτελεί ευθύνη των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέσα στα χρονικά περιθώρια απογραφής που έχουν οριστεί και βάσει των καταληκτικών ημερομηνιών ανά τελικό ψηφίο ΑΦΜ, κάθε εργαζόμενος δύναται να επανέλθει απογραφόμενος από την αρχή - κάνοντας δηλαδή νέα είσοδο στην ηλεκτρονική φόρμα και συμπληρώνοντας εξ' αρχής όλα τα στοιχεία του - αν και εφόσον έχει εισάγει λανθασμένα ή/και ελλιπή στοιχεία σε μια πρώτη ή άλλη προσπάθεια. Σε αυτή την περίπτωση θα διατηρηθεί η πιο πλήρης και ορθότερη απογραφή. Προσοχή, αυτό μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια και προ της λήξης δικαιώματος απογραφής για τον καθένα.

6- Μετά από την ολοκλήρωση της απογραφής, θα γίνουν οι αναγκαίες διασταυρώσεις με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και θα αποδοθεί σε κάθε εργαζόμενο ένας μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου.

Η διασταύρωση των στοιχείων της βάσης της απογραφής των εργαζομένων με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους χρήστες των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και σε καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν βαρύνει κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Κάθε εργαζόμενος έχει τη μοναδική και ατομική υποχρέωση να απογραφεί δίνοντας πλήρη, ορθά και αληθή στοιχεία - καθότι η απογραφή ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση - μέσα στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη μισθοδοσία του από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

7- Διευκρινίζεται ότι όσοι εργαζόμενοι δεν απογραφούν και άρα δε θα ενταχθούν στην νέα Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου, θα σταματήσουν να πληρώνονται, έως ότου απογραφούν, οπότε και θα πληρωθούν αναδρομικά. Είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι που υποχρεούνται να απογραφούν να το πράξουν, όπως ορίζεται από τη διαδικασία, βοηθώντας έτσι και στο μεγάλο έργο της αναδιαμόρφωσης του συστήματος πληρωμών του Δημοσίου.

8- Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία της απογραφής μσθοδοτούμενων από το Δημόσιο δίνονται στον δικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/. Εκεί υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης, το έντυπο προετοιμασίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...