Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Διπλό μαχαίρι στις συντάξεις

Διπλό μαχαίρι, μέσα στο καλοκαίρι, στις συντάξεις βάζει η κυβέρνηση- κατ΄ εντολήν της τρόικας- με την κατάργηση του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και με την καθιέρωση του νέου ΛΑΦΚΑ (ειδική εισφορά συνταξιούχων). Η μείωση στις συντάξεις μόνον από αυτές τις δύο περικοπές εκτιμάται από τη ΓΣΕΕ ότι θα κινηθεί στο 30%.
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν την αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΙΚΑ, καθώς και τη σχετική Υπουργική Απόφαση (Εργασίας και Οικονομικών) για όλη τη διαδικασία μαζί με διευκρινίσεις και παραδείγματα για την περικοπή των επιδομάτων στις συντάξεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περικοπή του δώρου Πάσχα σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία έγινε ήδη και εντός της εβδομάδος θα γίνει η περικοπή και στο επίδομα άδειας (σ.σ.: στους συνταξιούχους του ΙΚΑ το επίδομα άδειας θα καταβληθεί στις 22 Ιουλίου 2010, μαζί με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου). Οσον αφορά τον νέο ΛΑΦΚΑ, η περικοπή θα αρχίσει στο τέλος Ιουλίου (σύνταξη Αυγούστου). Οι προϋποθέσεις και τα ποσά
1 Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων,Πάσχα,καθώς και το επίδομα αδείας καθορίζονται πλέον στο ποσό των 400 ευρώ τα Χριστούγεννα και των 200 ευρώ αντίστοιχα το Πάσχα και το καλοκαίρι. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτών των ποσών, όμως, είναι ότι οι συνταξιούχοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Από τον ηλικιακό περιορισμό εξαιρούνται:

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας β) οι συνταξιοδοτούμενοι βάσει των διατάξεων του Ν. 612/1977, καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτές.

γ) οι συνταξιοδοτούμενοι με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδομικών επαγγελμάτων, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (10.500

ένσημα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα) δ) οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω θανάτου σύζυγοι και γονείς ε) τα συνταξιοδοτούμενα λόγω θανάτου τέκνα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο ή, εφόσον σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αυτά που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.

Τα συγκεκριμένα επιδόματα θα καταβάλλονται και στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι στους συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) δεν θα καταβληθεί ένα επιπλέον επίδομα ως δώρο Χριστουγέννων αλλά ούτε και μισό επίδομα ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, όπως συνέβαινε.

2 Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας χορηγούνται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας καθώς και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζόμενη σε δωδεκάμηνη βάση,δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 2.500
ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ποσού, τα επιδόματα μειώνονται αναλόγως, έτσι ώστε το εξαγόμενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερόμενα επιδόματα, να μην υπερβαίνει αυτό το όριο. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες της μίας συντάξεις, για την εξεύρεση του ορίου των 2.500

ευρώ θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν μόνο το ποσό της μεγαλύτερης σύνταξης. Για παράδειγμα: Α. Πλήρες ετήσιο επίδομα:800 ευρώ Οριο για την καταβολή πλήρους ετήσιου επιδόματος: 2.500 x 12 = 30.000 ευρώ Εστω ότι η μηνιαία καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη είναι 1.250 ευρώ Ετήσιες αποδοχές + επιδόματα: (1.250 x 12) + 800 ευρώ = 15.800 ευρώ 15.800: 12 = 1.316,66 ευρώ Εφόσον αυτό το ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 2.500 ευρώ μηνιαίως, τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο.

Β. Πλήρες ετήσιο επίδομα:800 ευρώ Οριο για την καταβολή πλήρους ετήσιου επιδόματος: 2.500 x 12 = 30.000 ευρώ Εστω ότι η μηνιαία καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη είναι 2.450 ευρώ Ετήσιες αποδοχές + επιδόματα: (2.450 x 12) + 800 ευρώ = 30.200 ευρώ Διαφορά μεταξύ ετήσιων αποδοχών και πλήρους ετήσιου επιδόματος και ορίου για την καταβολή πλήρους ετήσιου επιδόματος:

30.200- 30.000 = 200 ευρώ. Συνεπώς, το ετήσιο επίδομα των 800 ευρώ θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθεί κατά 200 ευρώ, δηλ. 800- 200 = 600 ευρώ. Η μείωση των 200 ευρώ θα επιμεριστεί ως εξής: για το επίδομα Χριστουγέννων 200: 2 = 100 ευρώ. Για τα επιδόματα Πάσχα και αδείας:

200: 4 = 50 ευρώ. Οπότε: (2.450 x 12) + 300 + 150 +150 = 30.000 ευρώ 3 Ως χρόνος πληρωμής των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου και η 10η ημέρα πριν από το Πάσχα αντίστοιχα. Δικαιούχοι ολόκληρου του ποσού των επιδομάτων είναι όσοι έχουν καταστεί συνταξιούχοι την 1η Δεκεμβρίου ή την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εορτάζεται το Πάσχα.

- Οσον αφορά το επίδομα αδείας, ημερομηνία καταβολής του θα είναι η ημερομηνία καταβολής της σύνταξης μηνός Αυγούστου. - Οσον αφορά τις περιπτώσεις συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ή με μείωση ξένων συμβάσεων, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που ελάμβαναν ως δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και ως επίδομα αδείας με βάση τις προϊσχύουσες του νέου νόμου διατάξεις.

- Οσον αφορά τις περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας συντάξεις ή εξωιδρυματικό επίδομα και σύνταξη από έναν φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και όσοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο ή το ΝΑΤ, τα αντίστοιχα επιδόματα καταβάλλονται μόνο για τη μεγαλύτερη σύνταξη. Οι επικουρικές συντάξεις
Καταβολή επιδομάτων από το ΕΤΕΑΜ (επικουρικές): Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη χορήγηση επιδομάτων, μεταξύ άλλων, και στους συνταξιούχους των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν, οπότε τα επιδόματα που χορηγούνται στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ καταβάλλονται χωρίς καμία μεταβολή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

[ ΙΝFΟ ]
Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο και την υπουργική απόφαση για την περικοπή των συντάξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ika.gr/gr/ infopages/memos/ΕG-53-15-7-2010.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...