Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Μειώσεις έως 20% στις επικουρικές και για τους παλιούς ασφαλισμένους

Αυστηροτερες προυποθέσεις για συντάξεις χηρείας και αναπηρίας προβλέπει ο νέος κανονισμός του ΕΤΕΑ


Σε νέες μειώσεις θα οδηγηθούν από τα μέσα του 2014 οι  επικουρικές συντάξεις με την εφαρμογή του νέου κανονισμού  Ασφάλισης και Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) που έχει σταλεί για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας.  


Οι μειώσεις των επικουρικών θα αποφασίζονται χωρίς νέα νομοθετική πρόβλεψη, αλλά με κριτήριο τον μηδενισμό των ελλειμμάτων για περίπου 2 εκατ. ασφαλισμένους και συνταξιούχους που ανήκουν στο ενιαίο ταμείο.

Ο κανονισμός προβλέπει ουσιαστικά την κατάργηση της εγγύησης του ύψους των συντάξεων.  Δηλαδή, στο εξής οι  ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ θα γνωρίζουν μόνο τι πληρώνουν για την επικουρική τους σύνταξη (καθορισμένες εισφορές), δεν θα τους δίνεται όμως καμιά εγγύηση για το ύψος της σύνταξής τους. Το ποσό της σύνταξης θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στα ταμεία.

Ακόμα πιο σκληρή θα είναι η νομοθεσία που θα εφαρμοστεί από 1-1-2015. Οι επικουρικές συντάξεις θα αλλάζουν ανά τρίμηνο και θα μειώνονται  αν συρρικνώνονται τα έσοδα.

Πάντως σύμφωνα με τον κανονισμό η  επικουρική σύνταξη για τους ασφαλισμένους από την 1/1/2001 και μετά, θα υπολογίζεται εξολοκλήρου με βάση το νέο σύστημα (ατομικό - κεφαλαιοποιητικό) και θα εξαρτάται  από:
- Τα δημογραφικά δεδομένα.
- Το ατομικό ποσό συσσώρευσης εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται ανάλογα με τη μεταβολή του μισθού των εργαζομένων.
- Το επιτόκιο προεξόφλησης.
- Τη μεταβιβασιμότητα της σύνταξης.

Για τους ασφαλισμένους πριν το 2000, προβλέπεται να λαμβάνουν επικουρική σύνταξη που θα αποτελείται από δύο τμήματα:

- Το πρώτο, από τη σύνταξη για τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2014. Για τους «παλιούς ασφαλισμένους» (πριν το 1993) ο κανονισμός άλλαξε   και το ποσοστό αναπλήρωσης περιορίζεται στο 20% για όλους σε ό,τι αφορά το πρώτο τμήμα της επικουρικής τους σύνταξης  όπως προβλέπεται και για τους νέους.
- Το δεύτερο, για τα χρόνια ασφάλισης μετά την 1/1/2015. Το τμήμα αυτό θα υπολογιζόταν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δηλαδή με καθαρά κεφαλαιοποιητικούς όρους, όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι μετά το 2001 (βλέπε παραπάνω).

Σε χειρότερη μοίρα θα βρεθούν, όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015 και όσοι αναγκαστούν να πάρουν πρόωρα επικουρική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.
Σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο κανονισμός και σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα, αν δεν έχει θεμελιωθεί τη στιγμή του ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας δικαίωμα στη σύνταξη (δηλαδή οι 4.500 μέρες ασφάλισης ή 1.500 μέρες ασφάλισης από τις οποίες οι τελευταίες 600 την τελευταία 5ετία), τότε στον ανίκανο προς εργασία ασφαλισμένο δεν αποδίδεται καμία αναπηρική σύνταξη! Αντ' αυτής του «επιστρέφονται» οι εισφορές και μάλιστα μόνο οι δικές του και όχι και του εργοδότη.

Συγκεκριμένα ο κανονισμός προβλέπει ότι όσοι  δε θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ παροχής, το ποσό της οποίας ισούται με τις συσσωρευμένες στην ατομική του μερίδα ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας μόνο ως προς το ποσοστό του εργαζόμενου.

Ανάλογη διάταξη για τις προσωρινές αναπηρικές συντάξεις ορίζει πως όποιος λάβει προσωρινή σύνταξη και επανέλθει στην εργασία και στην ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, τότε το ποσό που θα λάβει το διάστημα που κρατά η ανικανότητα προς εργασία, θα παρακρατηθεί από το σύνολο της σύνταξης που θα καταβληθεί στο τέλος του εργάσιμου βίου του με την τελική απονομή επικουρικής σύνταξης. Επίσης ο χήρος η η χήρα δικαιούνται να λάβουν της επικουρική σύνταξη χηρείας μόνο μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας  τους  ενώ σήμερα αν δεν εργάζεται τη λαμβάνει αμέσως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...