Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομική στήριξη σε 650.000 χαµηλοσυνταξιούχους

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και έκτακτη οικονοµική ενίσχυση θα λάβουν τις επόμενες εννέα εβδομάδες 650.000 χαµηλοσυνταξιούχοι.

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και έκτακτη οικονοµική ενίσχυση θα λάβουν τις επόμενες οκτώ εβδομάδες 650.000 χαµηλοσυνταξιούχοι. Σε σχετική εγκύκλιό που εξέδωσε το ΙΚΑ παρέχει οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής του ΕΚΑΣ, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί µε τη σύνταξη Δεκεµβρίου, από τις 22 Νοεµβρίου (για το ΙΚΑ) και έως την 1η/12/2010 (ανάλογα µε το πότε γίνεται η πληρωµή των συντάξεων ανά Ταµείο) αναδροµικά από τις αρχές του χρόνου στους συνταξιούχους του 2010, καθώς και σε όσους έχουν ετήσιες αποδοχές που υποχώρησαν κάτω από τα νέα εισοδηµατικά κριτήρια. Το νέο ΕΚΑΣ κυµαίνεται από 57,5 έως 230 ευρώ τον µήνα, ανάλογα µε τα εισοδήµατα των δικαιούχων.

Οι νέοι δικαιούχοι που θα προστεθούν φέτος υπολογίζονται σε περίπου 15.000 άτοµα. Συνολικά όλοι οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι 380.000. Με την καταβολή του νέου ΕΚΑΣ προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ, ύψους 1.050 εκατοµµυρίων ευρώ. Διευκρινίζεται ότι:

- Το νέο ΕΚΑΣ θα καταβληθεί από όλα τα ασφαλιστικά Ταµεία (πλην ΟΓΑ) για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010.

-Τα ποσά του ΕΚΑΣ (παγωµένα την τελευταία τριετία) θα είναι ίσα µε εκείνα που καταβάλλονται σήµερα στους συνταξιούχους και θα χορηγηθούν στους δικαιούχους µαζί µε τα τυχόν αναδροµικά (από 1/1/2010 και µετά).

-Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62).

-Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39).

-Για το έτος 2010, αποδεικτικό για τα εισοδηµατικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας οικονοµικού έτους 2009, το οποίο αφορά εισοδήµατα έτους 2008. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεώστητα από 1/1/2010 και µετά στους κατά την 31/12/2009 δικαιούχους και µέχρι την επίσηµη ηµεροµηνία πληρωµής, δεν θα αναζητηθούν.

Δεδοµένου δε ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ για το έτος 2010 παραµένουν ίδια µε αυτά του προηγούµενου έτους, αναδροµικά ποσά από 1/1/2010 θα χορηγηθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που χορηγείται το σχετικό επίδοµα για πρώτη φορά, και στις περιπτώσεις επαναχορήγησής του έπειτα από διακοπή, είτε κατά το έτος 2009 είτε και από προηγούµενα έτη, καθώς και στους δικαιούχους ποσών µεγαλύτερου κλιµακίου.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συµπληρώνουν το απαιτούµενο όριο ηλικίας (60ό) µετά τον µήνα καταβολής του ΕΚΑΣ µηχανογραφικά, που θα σας γνωστοποιηθεί, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί µήνας γέννησης παρά µόνο έτος και σύµφωνα µε αυτό πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάποιο µήνα του 2010, το ΕΚΑΣ δεν θα καταβληθεί αυτόµατα.

Η έκτακτη ενίσχυση

Από τις 22 Δεκεµβρίου (ΙΚΑ) και έως τις 31 Δεκεµβρίου 2010 (ανάλογα µε το πότε καταβάλλονται οι συντάξεις) θα καταβληθεί και η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ταυτόχρονα µε την καταβολή της σύνταξης από κάθε Ταµείο και το Δηµόσιο (πλην του ΟΓΑ) για συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω. Ειδικότερα:

-Το επίδοµα των 300 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό ετήσιο εισόδηµα µέχρι 7.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ.
-Το επίδοµα των 200 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό ετήσιο εισόδηµα από 7.000 µέχρι 8.500 ευρώ και οικογενειακό µέχρι 14.500 ευρώ.

-Το επίδοµα των 100 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό εισόδηµα από 8.500 µέχρι 10.500 ευρώ και οικογενειακό µέχρι 16.500 ευρώ.

Το επίδοµα δικαιούνται και κατηγορίες κάτω των 60 ετών, όπως χήρες που συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου του συζύγου, τέκνα έως 18 ετών και έως 24 ετών που σπουδάζουν και λαµβάνουν τη σύνταξη του θανόντος πατέρα και συνταξιούχοι µε αναπηρία 67% και άνω.
tovima.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...