Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Στο «ψυγείο» 10 προγράμματα για ανέργους

Χρειάστηκε να παρέμβει προσωπικά ο πρόεδρος της Βουλής Φ. Πετσάλνικος για να μπορέσει να εξασφαλίσει 13,7 εκατ. ευρώ, ώστε να ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες ένα τοπικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα δώσει δουλειά σε 900 ανέργους και θα διασφαλίσει τις θέσεις άλλων 350 εργαζομένων στην Καστοριά. Ενας νομός-πρωταθλητής στην ανεργία.
Μόνο στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ (!), απ' τα οποία θα χρηματοδοτούνταν προγράμματα του ΟΑΕΔ. Μόνο στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ (!), απ' τα οποία θα χρηματοδοτούνταν προγράμματα του ΟΑΕΔ. Ο σχετικός φάκελος του προγράμματος ήταν έτοιμος από τον ΟΑΕΔ εδώ και καιρό. Είχε όμως κολλήσει στο αρμόδιο τμήμα του ΕΣΠΑ στα οικονομικά υπουργεία, μέσω του οποίου θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο όσο και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επρεπε να βάλει το χέρι του ο πρόεδρος της Βουλής... Δεν αρκούσαν οι επίσημες εκτιμήσεις για 145.000 νέους ανέργους να κινητοποιήσουν τους αρμόδιους.
Είναι γεγονός ότι μόνο στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, από τα οποία θα χρηματοδούνταν προγράμματα του ΟΑΕΔ. Χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν σε περιοχές, όπου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της ανεργίας, σε προγράμματα για την ανάσχεση των απολύσεων, αλλά και σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας.
Ηδη τους τελευταίους μήνες, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει καταρτίσει περίπου 18 προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Σε ορισμένα από αυτά επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ σε άλλα χρηματοδοτεί ανέργους για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Από όλα αυτά, όμως, μόνο τα οκτώ έχουν προχωρήσει και μάλιστα με εξαιρετικές δυσκολίες, κυρίως σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος τους.
Τα υπόλοιπα δέκα έχουν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και στα συρτάρια κυρίως των οικονομικών υπουργείων. Τι κι αν εξαγγέλθηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση δηλώνει πως επενδύει πάνω τους για να αντιμετωπίσει το οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της φτώχειας; Παραμένουν στο «ψυγείο», καθώς απομένουν ορισμένες υπουργικές υπογραφές για να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
Τα προγράμματα
Ο μακρύς κατάλογος τον οποίο φέρνει στο φως η «Κ.Ε.» με τα προγράμματα που χρονίζουν δείχνει ότι αυτά αφορούν τη δημιουργία 160.000 θέσεων εργασίας με συνολικά ποσό χρηματοδότησης, κυρίως με πόρους της Ε.Ε., που αγγίζει το 1,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τα παρακάτω:
1 Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση του ανέργου με επιλογή του ίδιου.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 10.000 ωφελούμενους, η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 120 εκατ. ευρώ, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.ΠΑΝΑΔ) και τον ΟΑΕΔ (δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και αναμένεται η ημερομηνία έναρξής του).
2 Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010 για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Η δαπάνη των 25 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα βαρύνει τον ΟΑΕΔ.
3 Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και πάνω, με έμφαση σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Τα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και αφορούν 14.000 ωφελούμενους. Η δαπάνη που έχει προβλεφθεί ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από το ΕΣΠΑ.
4 Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζομένους, υλοποιημένα από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. για 18.000 ωφελουμένους, με κόστος που ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη διατήρηση συνολικά 32.000 θέσεων εργασίας, μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων).
5 Προγράμματα εργασίας για νέους έως 24 ετών με Σύμβαση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης νέων στην αγορά εργασίας.

10 χιλιάδες θέσεις
 
Η διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να είναι 12 μήνες και, εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, η διάρκεια της επιδότησης φτάνει τους 24 μήνες. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα βαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 10.000 και το κόστος στα 54 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ.
6 Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και αποφυλακισμένων και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργασίας εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).
Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου είναι 22,4 εκατ ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα άτομα με αναπηρίες.
7 Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων, που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Επίσης, πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ και θα βαρύνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για ασφαλιστικές εταιρείες
8 Ειδικό πρόγραμμα «ολοκληρωμένης παρέμβασης» για 600 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έβαλαν λουκέτο. Αφορά τις επιχειρήσεις Ασπίς Πρόνοια, Γ. Η. Σκούρτης, Γενική Ενωση, Γενική Πίστη, ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και 200 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από την Commercial Value. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περίπου 24,4 εκατ. ευρώ.
9 Εκκρεμεί επίσης η δημοσίευση των τροποποιήσεων με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την τετραετή επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 40.000 ανέργων και διετή αντίστοιχη επιχορήγηση 25.000 ανέργων.
10 Τέλος, εκκρεμεί ένα τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 680 ανέργους του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προέρχονται από τις επιχειρήσεις ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., ΜΑΧΙΜ Περτσινίδης Α.Ε., Roberto Α.Β.Ε.Ε., ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε., BELLE Α.Ε., ΠΑΚ. Κενταποτζίδη Α.Ε., Ευρωβαφή Α.Ε. Eurohouse Α.Ε. και Θεμελιοδομή Α.Ε. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 7,2 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το ΕΠΕΑΑ.  enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...