Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 4 κατηγορίες θετικών και 1 αρνητικών μορίων

Του ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ / ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Τα μόρια βάσει των οποίων θα γίνει η διαθεσιμότητα - κινητικότητα αλλά και η απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα τους, τον τρόπο πρόσληψής τους και την προϋπηρεσία τους παρουσιάζει σήμερα η «Ε», ενώ τη σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται, σήμερα ή το αργότερο αύριο, να δώσει στη δημοσιότητα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση θα περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες θετικών κριτηρίων και μία κατηγορία αρνητικών κριτηρίων, η οποία θα αφορά τις πειθαρχικές ποινές στις οποίες υπέπεσαν διάφοροι υπάλληλοι.

1 Η μοριοδότηση θα έχει ως ανώτατο όριο τα 30 μόρια για τα τυπικά προσόντα, στα οποία περιλαμβάνονται:

* το πτυχίο (η βαθμολογία θα εξάγεται από το βαθμό πτυχίου επί συντελεστή 0,5),

* το δεύτερο πτυχίο,

* το μεταπτυχιακό,

* το διδακτορικό,

* η γνώση ξένης γλώσσας σε τρία επίπεδα

* και το αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (5 μόρια). Στην κατηγορία αυτή των τυπικών προσόντων, η οποία αφορά υπαλλήλους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι άριστοι θα λαμβάνουν το πολύ 30 μόρια ως ανώτατο όριο.

2 Δεύτερη κατηγορία κριτηρίων θα αποτελεί η διοικητική εμπειρία στο πόστο που μέχρι σήμερα υπηρετούσαν οι υποψήφιοι προς αξιολόγηση και η οποία θα δίνει και αυτή βαθμολόγηση μάξιμουμ 30 μόρια.

3 Η τρίτη κατηγορία θα είναι ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο, όπου καθορίζονται πέντε υποκατηγορίες και η οποία θα δίνει ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό 30 μόρια μόνο για όσους προσελήφθησαν από το «σκληρό» ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

α) Οσοι προσελήφθησαν με γραπτό διαγωνισμό μέσω του ΑΣΕΠ θα λαμβάνουν 30 μόρια.

β) Οσοι διορίστηκαν στο Δημόσιο κατά σειρά προτεραιότητας με τη διαδικασία των μορίων και υπό τον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ θα λαμβάνουν 25 μόρια.

γ) Οσοι προσελήφθησαν με τη διαδικασία των μορίων και με διαγωνισμούς που διενήργησαν διάφοροι φορείς υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ θα λαμβάνουν 20 μόρια.

δ) Οσοι διορίστηκαν με γραπτούς διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν πριν από τη σύσταση του ΑΣΕΠ (1994) θα λαμβάνουν 20 μόρια.

ε) Οσοι διορίστηκαν με την επετηρίδα (π.χ. εκπαιδευτικοί) θα λαμβάνουν 5 μόρια.

4 Η τέταρτη κατηγορία θετικών κριτηρίων αφορά την αξιολόγηση της υπηρεσιακής επάρκειας του υπαλλήλου όπου το μάξιμουμ της βαθμολογίας δεν θα υπερβαίνει τα 10 μόρια. Από τις 4 αυτές κατηγορίες κριτηρίων βαθμολόγησης προκύπτει ότι η συνολική ανώτατη βαθμολογία δεν θα υπερβαίνει τα 100 μόρια...

5 Στην πέμπτη κατηγορία κριτηρίων που θα αφορά πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν σε διάφορους επίορκους ή υπόλογους υπαλλήλους η βαθμολόγηση θα είναι αρνητική ανάλογα με το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο είχαν υποπέσει. Π.χ., εάν είχαν κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος και τους είχε επιβληθεί ποινή παύσης των καθηκόντων τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα βαθμολογούνται με μείον 10 μόρια. Πάντως η συνολική αρνητική βαθμολόγηση για ένα ή περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα θα έχει ως μάξιμουμ όριο τα μείον 30 μόρια.

Αρνητικά μόρια

Με την ίδια υπουργική απόφαση θα βαθμολογούνται με μηδέν μόρια όσοι προσελήφθησαν στο Δημόσιο από το «παράθυρο», δηλαδή όσων οι συμβάσεις μετατράπηκαν από ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, είτε με το Π.Δ. 164 Παυλόπουλου το 2005 είτε με προγενέστερες ή μεταγενέστερες διαδικασίες τακτοποίησης υπαλλήλων εκτός ΑΣΕΠ. Ανάλογη με τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ μοριοδότηση θα έχουν και οι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μοριοδοτηθούν με βάση το βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή Δημοτικού, τυχόν δεύτερο τίτλο της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας που κατέχουν καθώς και για τη γνώση ξένης γλώσσας. Μέχρι την τελευταία στιγμή εξετάζεται εάν θα μοριοδοτούνται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου προς αξιολόγηση, ενώ αυξημένη μοριοδότηση θα προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων όπως τα ΑμεΑ.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων προς διαθεσιμότητα - κινητικότητα θα γίνει από ειδικά τριμελή υπηρεσιακά συμβούλια που θα απαρτίζονται ανά φορέα ή ομάδες φορέων από ένα μέλος του ΑΣΕΠ (το οποίο θα προεδρεύει) και δύο διευθυντές ή γενικούς διευθυντές του φορέα από τον οποίο θα αξιολογηθεί το υπεράριθμο προσωπικό.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, που θα σημάνει την έξοδο προς τη διαθεσιμότητα για όσους θα έχουν χαμηλή μοριοδότηση (η επιλογή θα γίνει με βάση φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης) έχει καταληκτικό όριο τις 16 Σεπτεμβρίου. Η επιλογή των διαθέσιμων (και στη συνέχεια των μετακινούμενων σε άλλα πόστα ή όσων οδηγηθούν σε απόλυση) θα γίνει από υπεράριθμους υπαλλήλους με βάση λίστες καταργούμενων υπηρεσιών, τμημάτων και ειδικοτήτων που έχουν ή θα υποβάλουν εντός των ημερών στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το μέγαρο Μαξίμου οι γενικοί γραμματείς όλων των υπουργείων.

Πρώτο και δεύτερο κύμα

Συνολικά στις 23 Σεπτεμβρίου θα βγουν σε διαθεσιμότητα άλλοι 8.200 υπάλληλοι (πλέον των 4.300 που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα πρόσφατα) ώστε να συμπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος των 12.500 υπαλλήλων οι οποίοι θα αποτελέσουν το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας. Το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας θα αφορά άλλους 12.500 οι οποίοι θα υπαχθούν σε διαθεσιμότητα - κινητικότητα έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Στο πρώτο κύμα της διαθεσιμότητας το μεγαλύτερο ποσοστό θα έχει το υπουργείο Εσωτερικών με 3.000 υπαλλήλους (Δημοτική Αστυνομία), το υπουργείο Παιδείας με 3.700 υπαλλήλους (2.100 εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης συν 1.500 διοικητικοί από ΑΕΙ), το υπουργείο Υγείας με 1.350 διοικητικούς και τεχνικούς νοσοκομείων, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας με 500, το υπουργείο Εργασίας με 600 υπαλλήλους, το υπουργείο Υποδομών με 750, τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού με 500 υπαλλήλους, ενώ με μερικές δεκάδες υπαλλήλων θα συνεισφέρουν τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Μακεδονίας- Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...