Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Ινστιτούτο ΓΣΕΕ: Την περίοδο 2010- 2013 χάθηκαν περίπου 1.000.000 θέσεις εργασίας


Πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2010- 2013, η ανάκτηση των οποίων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 20 χρόνια. Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, για την απασχόληση και ανεργία, που επιμελήθηκε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου, καθηγητής Σάββας Ρομπόλης.

Η πρόβλεψη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι η ανεργία κατά μέσο όρο το 2013 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 29% από 24,4% (2012), 17,7% (2011) και 12,5% (2010). Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ενημέρωση του ΙΝΕ, οι άνεργοι το δεύτερο τρίμηνο 2013 ήταν 1.350.435 άτομα και οι απασχολούμενοι 3.632.200 άτομα.

Σύμφωνα με το real.gr η κατανομή της απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα έχει ως εξής: Μισθωτοί (63%), αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό (6,7%), αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό (25,5%), βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (4,9%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ, η ανεργία είναι γένους θηλυκού (31,1% γυναίκες) ενώ το επίπεδο της ανεργίας των ανδρών είναι 24,1%. Το 66,8% των ανέργων είναι εκτός εργασίας από 12 μήνες και άνω (μακροχρόνια άνεργοι). Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας, προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους νέους 15-24 ετών με ποσοστό ανεργίας 59% (σε αυτή την ομάδα ηλικιών το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών είναι 65,1% και των ανδρών 54,2% του οικονομικά ενεργού πλη-θυσμού τους).

Η ομάδα ηλικιών 25-29 ετών ακολουθεί δεύτερη με ποσοστό ανεργίας 44,4% και η ομάδα ηλικιών 30-44 ετών ακολουθεί τρίτη με ποσοστό ανεργίας 25,5%. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, τα ποσοστά ανεργίας σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο βρίσκονται στο 43,5%, ενώ ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού (39,6%).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...