Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Μειώθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ από το 2005-2012

«Βουτιά» στο πλήθος ασφαλισμένων του ΙΚΑ, στον τομέα οικοδομοτεχνικών έργων, δείχνουν στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αποτυπώνουν την εξέλιξη του αριθμού των ασφαλισμένων για το διάστημα 2005- 2012. 


Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση είχαν ζητηθεί από τον βουλευτή της ΝΔ Ευάγγελο Μπασιάκο. 

Ειδικά για την εξέλιξη του αριθμού των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, προκύπτει ότι, ενώ το 2005 ο αριθμός παλαιών και νέων ασφαλισμένων στα οικοδομοτεχνικά έργα ήταν 299.207 ασφαλισμένοι, το 2012 ο αριθμός αυτός έπεσε στους 112.444. Τα στοιχεία που βασίζονται στις μη ακυρωμένες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις δείχνουν επίσης ότι, ενώ το 2005 το πλήθος των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις ήταν 2.269.393, το 2012 ο αριθμός αυτός έπεσε στους 2.086.963.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ το 2005 παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι ανήλθαν σε 832.685, το 2013 (έως τον Ιούνιο) οι ασφαλισμένοι ήταν 775.708. Στην απάντηση του ΟΑΕΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή επισημαίνεται ότι, από το 2008, στο πλήθος των ασφαλισμένων περιλαμβάνονται και οι ασφαλισμένοι ΤΑΝΤΠ- ΤΑΠΕΑΠΙ- ΤΠΞ και ακόμη ότι, το 2006, είχε γίνει εκκαθάριση στο μητρώο του πρώην ΤΑΕ.

Από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν δείχνουν ότι, στο ΕΤΑΑ- ΤΑΝ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, το 2005, ήταν 54.651 ενώ το 2012, το πλήθος των ασφαλισμένων ανήλθε σε 59.243.

Από το ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ (Τομέας Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) γίνεται γνωστό ότι το 2005, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι ήταν 82.285 και το 2012, ήταν 110.012.

Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (τομέας υγειονομικών), το 2005 παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι ήταν 85.296 και το 2012, 97.736.

Από τον ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), αναφέρεται σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των αυτοτελώς απασχολουμένων ασφαλισμένων στο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ότι, ενώ το 2005 το πλήθος των ασφαλισμένων ήταν 718.000, το 2012 ο αριθμός αυτός κατέβηκε στους 625.000 ασφαλισμένους (ποσοστιαία μεταβολή -9,5%). Στην έγγραφη απάντηση του ΟΓΑ διευκρινίζεται ότι στα στατιστικά στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή δεν περιλαμβάνονται οι εργάτες γης, των οποίων από 1ης Ιανουαρίου 2012, ο χρόνος ασφάλισής τους δημιουργείται από την αμοιβή τους με εργόσημο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.

Από το ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), διαβιβάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι στην Α΄ Διεύθυνση (ΕΤΕΑΜ) οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, το 2005, ήταν 1.639.000, ενώ για το 2013 η εκτίμηση είναι πως ο αριθμός των ασφαλισμένων θα είναι 1.370.000. Στο δε ΤΕΑΔΥ, ο αριθμός των ασφαλισμένων, το 2005, ήταν 359.000, ενώ για το 2013 αναφέρεται ότι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι θα είναι 327.071.

Εξάλλου από τα στοιχεία του ΕΤΕΑ για την ΕΡΤ προκύπτει ότι, το 2005, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι ήταν 3.970, ενώ το 2012 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 4.111. Για τη ΔΕΗ, αναφέρεται ότι, το 2005, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι ήταν 27.341, ενώ το 2012 ήταν 20.360 παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...