Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

24 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Λαγκαδά

24 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών θα προσλάβει ο Δήμος Λαγκαδά με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8μηνης διάρκειας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011, ενώ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος Δήμου Λαγκαδά (Ν.Παπαγεωργίου 2, κεντρική πλατεία Λαγκαδά) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ειδικότητες και ο αριθμός των ατόμων που ζητούνται είναι οι εξής:
6 άτομα για 8μηνη εργασία για τη θέση Οδηγών απορριμματοφόρων (ΔΕ) (κωδ. Θέσης 001)
1 άτομο για 8μηνη εργασία για τη θέση Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (JCB) (ΔΕ) (κωδ. Θέσης 002)
1 άτομο για 8μηνη εργασία για τη θέση Χειριστών Μηχανημάτων Εργων Διαμορφωτή Γαιών (γκρέιντερ) (ΔΕ) (κωδ. Θέσης 003)
1 άτομο για 8μηνη εργασία για τη θέση Ηλεκτρολόγων (ΔΕ) (κωδ. Θέσης 004)
14 άτομα για 8μηνη εργασία για τη θέση Εργατών – Εργατριών καθαριότητας (ΥΕ) (κωδ. Θέσης 005)
1 άτομο για 8μηνη εργασία για τη θέση Εργατών – Εργατριών νεκροταφείων (ΥΕ) (κωδ. Θέσης 006)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
Για τον κωδικό θέσης 001 απαιτείται:
Τίτλος σπουδών
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για όσους απαιτείται).
Για τον κωδικό θέσης 002 απαιτείται:
Τίτλος σπουδών
Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, Ομάδας Μηχανημάτων Β’ και τάξης Γ’.
Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ερασιτεχνική ή επαγγελματική)
Για τον κωδικό θέσης 003 απαιτείται:
Τίτλος σπουδών
Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, Ομάδας Μηχανημάτων Ζ’ και τάξης Β’.
Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ερασιτεχνική ή επαγγελματική)

Για τον κωδικό θέσης 004 απαιτείται:
Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου.
Τίτλος σπουδών

Για τoυς κωδικούς θέσης 005 - 006 δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες ζητήστε από το Δήμο Λαγκαδά το αναλυτικό έντυπο της προκήρυξης και το πλαίσιο οδηγιών για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης. Τηλ. επικοινωνίας 2394330229.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπρόσωπος, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου 2, 572 00, Λαγκαδάς, απευθύνοντας την στο Τμήμα προσωπικού, υπόψη κ. Δάτση Α. Κυράνας (τηλ. επικοινωνίας 2394330229). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
www.lagadas.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...