Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

2.700 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία 1.200 Ειδικοί Φρουροί έρχονται το φθινόπωρο

Greek police bikesImage via WikipediaΠροκήρυξη πρόσληψης 1.200 Ειδικών Φρουρών με πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία θα εκδώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το προσεχές φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργέιου κ. Γρ. Τασούλα, ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2011, έτσι ώστε να κατατεθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων και να ολοκληρωθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και τα αθλήματα έως το τέλος του έτους. Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει από το νέο έτος, προκειμένου να μην εγγραφεί το σχετικό κονδύλι στον φετινό προϋπολογισμό. Η προκήρυξη απέσπασε ήδη την έγκριση της Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 33/2006 και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η κατάρτισή της. Υπενθυμίζεται πως στην επίσπευση της προκήρυξης αλλά και στην αύξηση του αριθμού των θέσεων συνέβαλε εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο αποτυπώνονταν οι τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στην Αστυνομία και γενικότερα στα Σώματα Ασφαλείας.


Προϋποθέσεις
συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Ελληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού
Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος ηλικίας
Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, αλλά και δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους
Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου
Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα
Διαθέτουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης (ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις)
Οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης
Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
Η μοριοδότηση των προσόντων
Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψηφίους αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης), η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου και η κατοχή πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Οσον αφορά στα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος ανάλογα με τα προσόντα του, αυτά προστίθενται στη βαθμολογία που προκύπτει από τον γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) του υποψηφίου. Πρόκειται δε για τα εξής:
Υπηρεσία ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις (μία μονάδα), υπηρεσία ως Εφεδρος Αξιωματικός (πέντε μονάδες) και υπηρεσία σε Ειδικές Δυνάμεις (πέντε μονάδες).
Γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας: άριστη γνώση (τρεις μονάδες), πολύ καλή γνώση (δύο μονάδες) και καλή γνώση (μία μονάδα).
Τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (μία μονάδα).
Κατοχή πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας» (δύο μονάδες).
Κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (μία μονάδα), μοτοσικλέτας (τρεις μονάδες), αυτοκινήτου Β’ (μία μονάδα) και αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ ή Δ’ ή Ε’ (δύο μονάδες).
Τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (δέκα μονάδες).
Γονέας πολύτεκνης οικογένειας (έξι μονάδες).
Γονέας τριών τέκνων (τέσσερις μονάδες).
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (τρεις μονάδες),
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (δύο μονάδες).
Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 100 και εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα.
Οι ψυχιατρικές εξετάσεις και τα αθλήματα
Το επόμενο στάδιο για τους υποψηφίους, μετά την απόκτηση των απαραίτητων μορίων βάσει δικαιολογητικών, είναι η υποβολή τους σε εξετάσεις των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, στις οποίες περιλαμβάνονται υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχομετρικό έλεγχο με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Οσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται σε αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους.
Οσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στις Αθλητικές Επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα ακόλουθα αγωνίσματα:
Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16» με μία προσπάθεια.
Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4’ και 20» με μία προσπάθεια.
Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. με τρεις προσπάθειες.
Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. με τρεις προσπάθειες.
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια και με τρεις προσπάθειες ανά χέρι.
Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται από τις υπόλοιπες. Μη ικανοί κρίνονται επίσης όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως, στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη.

1.500 νέοι αστυνομικοί

Στην κάλυψη 1.500 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Από το σύνολο των θέσεων οι 1.300 αφορούν Δόκιμους Αστυφύλακες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων), οι 100 Δόκιμους Υπαστυνόμους (μέσω Πανελληνίων εξετάσεων) και οι υπόλοιπες 100 Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων (με προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ).
Οι θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων είναι σχετικές με την οικονομία και την πληροφορική και υποψήφιοι μπορούν να είναι ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου), καθώς και Αστυνομικό
Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που επιθυμεί να μεταταγεί στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.
Οι ιδιώτες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ και να γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER) ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα των υποψηφίων, επιστημονικές μελέτες, έρευνες ή εργασίες, που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα σε τομείς της ειδικότητάς τους, προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης (δεύτερης) ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης αυτής, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται και μοριοδοτούνται αναλόγως.
 enimerosi-aggelies.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...