Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Προγράμματα και ευκαιρίες του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας

Η ανεργία χτυπάει κόκκινο στην Ελλάδα καθώς πλέον είναι πάνω από το 26% και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την Ισπανία. Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να τρέξει προγράμματα που θα αφορούν πάνω από 60.000 άτομα, τα οποία και σας παρουσιάζουμε…


Το βασικό πρόγραμμα θα αφορά στην «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών». Ένα από αυτά αφορά 45.000 άνεργους με προϋπολογισμό 175 εκατ. ευρώ και στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως «πρακτικά ασκούμενων» για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας 5 μηνών, σε συνδυασμό με καθοδήγηση-εκπαιδευτικό mentoring, καθ’ όλη τη διάρκεια. Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν ως επίδομα 400 ευρώ (οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 460 ευρώ (οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ) το μήνα για πλήρη απασχόληση με ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλιση κινδύνου, ενώ θα προβλέπεται και επιχορήγηση 100 ευρώ το μήνα, εφόσον η επιχείρηση διατηρήσει τη θέση για ένα χρονικό διάστημα μετά το 5μηνο.


3.700 θέσεις σε δήμους
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία περιέχει διάταξη που αίρει την απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους. Με αυτή τη διάταξη ανά χείρας οι δήμοι αναμένεται να προκηρύξουν 3.700 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσοι θα προσληφθούν για τον τομέα καθαριότητας, καθώς γι’ αυτούς θα ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 έως 11 μηνών. Δυνατότητα προσλήψεων θα έχουν όλοι οι δήμοι, καθώς αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η διαδικασία να αφορά μόνο τους δήμους που εμφανίζουν πλεόνασμα. Οι δήμοι θα μπορούν να στελεχώσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, κυρίως τεχνικές. Δεν θα περιληφθούν σε αυτή τη διαδικασία ολόκληρος ο τομέας καθαριότητας, καθώς και θέσεις νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, μουσικών κ.λπ.


Τα κριτήρια
Την εποπτεία για τη διαδικασία επιλογής των 3.700 συμβασιούχων θα έχει το ΑΣΕΠ. Χωρίς τη βεβαίωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ο δήμος δεν θα μπορεί να κινήσει τη διαδικασία. Πρώτα ο δήμος θα υποβάλλει το αίτημα με τις αντίστοιχες θέσεις και το ΑΣΕΠ θα ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για τις προσλήψεις με συμβάσεις έργου. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι: ο χρόνος ανεργίας, ο βαθμός πτυχίου, η προϋπηρεσία, η ύπαρξη ανήλικων παιδιών, η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας και η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Ισχυρό είναι και στοιχείο της εντοπιότητας, καθώς αρχικά έχουν προβάδισμα οι δημότες του ίδιου δήμου και στη συνέχεια οι κάτοικοι του ίδιου νομού.


Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ
Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ, αυτή την περίοδο τρέχουν 14 προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ανέργους, ενώ αναμένονται άμεσα να τρέξουν και προγράμματα από το υπουργείο Εργασίας. Για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, καλό θα είναι όσοι άνεργοι κρίνετε ότι μπορείτε να ενταχθείτε, να «ενοχλήσετε» εσείς τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως να μη γνωρίζουν ότι επωφελούνται από αυτά, είτε καταβάλλοντας μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές είτε χαμηλότερα ημερομίσθια, αφού το υπόλοιπο ποσό επιχορηγείται.
 
1)
Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.
2)
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας έως 35 ετών. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
3)
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (δήμοι και περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.
4)
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν οι άνεργοι σε «επίδομα απασχόλησης», δηλαδή σε επιχορήγηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα που δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, και στη συνέχεια η επιχορήγηση του 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών –εργοδοτών και εργαζομένων– επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 ευρώ.
5)
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων, ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
6)
Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «ΓΗ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα απασχολήσουν 750 ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
7)
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ ΑΕ» «BELLE ΑΕ», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ ΑΕ», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ», «EUROHOUSE ΑΕ», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ» «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα απασχολήσουν ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
8)
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.
9)
Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως α) ξενοδοχεία κλασικού τύπου, β) ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, γ) ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δ) ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, ε) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ).
10)
Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (AΜΕΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (AΜΕΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αυτών, σωματεία, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς (Ν.2716/17.5.1999), κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Για τις 50 θέσεις δικαιούχοι είναι οι ενταγμένες επιχειρήσεις στο «ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (AΜΕΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο» και θα απασχολήσουν άτομα της ανωτέρω ομάδας.
11)
Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών ατόμων με αναπηρίες (AΜΕΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (AΜΕΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, αποφυλακισμένα και απεξαρτημένα άτομα). Για τις 50 θέσεις δικαιούχοι είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες –άτομα με ειδικές ανάγκες– που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ανέργων ατόμων με ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων.
12)
Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ-ΣΕΛΕΤΕ. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν σπουδαστές των ΤΕΙ-ΣΕΛΕΤΕ, για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους.
13)
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση-ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2012. Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζουν με τη χρήση του πόρου ΛΑΕΚ το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα κατάρτισης πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να γίνονται κρατήσεις για έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
14)
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (ΛΑΕΚ 1-25). Οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι μέλη τους. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα κατάρτισης πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να γίνονται κρατήσεις για έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
ΣΗΜ: Για το ύψος του επιδόματος και τη διάρκεια μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...