Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Η τροπολογία Υπ.Δ.Μ.Η.Δ. ανάβει φωτιές για τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ!

Τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης «ανάβει φωτιές» στους «κόλπους» των αδιόριστων επιτυχόντων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, αφού δίνει τη δυνατότητα νέας προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων μόνο από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, αλλά με επαναξιολόγηση, αφού πρώτα συνυπολογισθούν προσόντα που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα των οριστικών αποτελεσμάτων των παλαιών προκηρύξεων.

Ως συνάγεται, με την Τροπολογία ανατρέπεται η σειρά των επιτυχόντων στους οριστικούς πίνακες διορισμού.Σύμφωνα με την Τροπολογία:

«Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι περιλαμβάνονται  σε οριστικούς πίνακες διοριστέων δημοσιευμένους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων, η οποία θα εκδοθεί ειδικά γι αυτούς, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται».

Επίσης, στην Τροπολογία ορίζεται ότι, στη νέα προκήρυξη, οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα προσωπικού, απ' αυτή στην οποία, αρχικά είχαν υποβάλει και περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διορισμού.

Για τη συμμετοχή σε ανώτερη κατηγορία προϋπόθεση είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων.

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται - με τις ίδιες προϋποθέσεις - και σε όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.

Στη ρύθμιση αναφέρεται επίσης ότι, με τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ «καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά Φορέα, Περιφερειακή Ενότητα, κατηγορία και κλάδο προσωπικού, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων».

Επίσης, η Τροπολογία αναφέρει, σε σημείο της:

«Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση στη νέα προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν θα περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά μέχρι 31.12. 2015, βάσει σειράς επιτυχίας τους, με τη βαθμολογία την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους...».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων ΑΣΕΠ, αν και χαρακτηρίζει «σωστή την αφετηρία» της ρύθμισης, ασκεί οξεία κριτική στα επίμαχα σημεία της και καλεί την Κυβέρνηση να την αποσύρει ή να την επανεξετάσει και να γίνουν αλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι, ενδέχεται να δημιουργηθούν ποικίλα προβλήματα στην περίπτωση προκήρυξης θέσεων από Φορείς που έχουν ήδη επιτυχόντες προς διορισμό, ιδίως ενόψει της παρεχόμενης δυνατότητας να συμμετάσχουν με αυξημένα τυπικά προσόντα στη νέα προκήρυξη. Προσόντα που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα των οριστικών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων οι οποίες εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν προσωπικό προς διορισμό και μένουν παγωμένες.

Έτσι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιόριστων ΑΣΕΠ υπογραμμίζει:

«Κατά συνέπεια, για την αποφυγή παρερμηνειών, στρεβλώσεων και καταχρήσεων θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι:

- Φορέας που διαθέτει επιτυχόντες προς διορισμό από παλαιότερη προκήρυξη δεν θα μπορεί να προκηρύξει θέσεις με νέα προκήρυξη και ιδίως στους ίδιους κλάδους / κατηγορίες και ειδικότητες.

- Η νέα προκήρυξη να αφορά κυρίως σε Φορείς που δεν έχουν επιτυχόντες προς διορισμό από παλαιότερες προκηρύξεις.

- Να αποκλεισθεί η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής με αυξημένα τυπικά προσόντα στη νέα προκήρυξη από επιτυχόντες, όταν πρόκειται για τον ίδιο Φορέα και ιδίως για συναφείς κλάδους και ειδικότητες».

epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...