Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

«Επιχειρησιακές επικαλύψεις και κερματισμός των αρμοδιοτήτων κατέδειξαν την ανάγκη για κατάργηση του ΕΙΕΑΔ»

Απάντηση Μητσοτάκη στον Λευτέρη Αυγενάκη


Για την επικείμενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, απαντά σε... κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι υπάρχει συσσωρευμένη τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων με αυτά που υλοποιεί το Ε.Ι.Ε.Α.Δ..


Όπως επισημαίνει ο Υπουργός: «η αναδιοργάνωση αυτή σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημόσιων οργανισμών που υλοποιούν δημόσιες πολιτικές και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου.»

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι «με σχέδιο νόμου που προωθείται στην Βουλή, προτείνεται η κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασία και Ανθρωπίνου Δυναμικού». Οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται εφεξής από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς το ανωτέρω Υπουργείο και ο Οργανισμός διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα θεσμικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να κινηθούν με την ταχύτητα και την ευελιξία που απαιτούν πλέον οι συνθήκες και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας.»

Όσον αφορά στο επιχείρημα ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», υλοποιεί το έργο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζομένους σε περίοδο οικονομικής κρίσης» ύψους 200.000.000,00€ με αποτέλεσμα η κατάργησή του να έχει ως πιθανή συνέπεια την διακοπή του προγράμματος αυτού με δυσμενείς επιπτώσεις, Ο Υπουργός απαντά ότι «το εποπτεύον Υπουργείο έχει, σε κάθε περίπτωση την απαραίτητη θεσμική και επιχειρησιακή επάρκεια για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη δράσεων διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και συνεργάζεται για τον σχεδιασμό της στοχευμένων δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Πιο συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Κοινοτικών και άλλων Πόρων με πέντε υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με αυτά ακριβώς τα έργα. Υπάρχει λοιπόν συσσωρευμένη τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων.»

«Αυτές ακριβώς οι επιχειρησιακές επικαλύψεις και ο κερματισμός των αρμοδιοτήτων κατέδειξαν την ανάγκη για αλλαγή και λήψη μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο πολιτικής με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού δραστηριοποιείται και ο Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με το οποίο παρουσιάζει συμπληρωματικότητα κυρίως ως προς τα θέματα της παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής απασχόλησης και υλοποίησης δράσεων συνεχούς κατάρτισης» επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο του κ. Μητσοτάκη: «είναι αναγκαίο το κράτος να αναδιατάξει τις δυνάμεις του και να εντάξει το σύνολο των δράσεων σε έναν συνεκτικό κεντρικό σχεδιασμό με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη στήριξη όσων απώλεσαν της εργασία τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η ύπαρξη πλειόνων φορέων και η διασπορά διαθέσιμων δυνάμεων δεν διευκολύνει την προσπάθεια αυτή.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...