Τρίτη 10 Μαΐου 2011

Νέες θέσεις εργασίας σε αρχαιολογικούς χώρους

Στη πρόσληψη 25 ημερήσιων φυλάκων θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού σε έντεκα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους στην Αττική.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 13 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 1 θέση στο αρχαιολογικό μουσείο Λαυρίου, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Θορικού, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Σούριζα, 5 θέσεις στον αρχαιολογικό χώρο Σουνίου, 3 θέσεις στο αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνα, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Τσέπι Μαραθώνα, 4 θέσεις στον αρχαιολογικό χώρο Ραμνούς, 1 θέση στο αρχαιολογικό μουσείο Ωρωπού, 1 θέση στην αρχαιολογική αποθήκη Κορωπίου, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Μπρεξίζας και 6 θέσεις στο αρχαιολογικό μουσείο Βραυρώνας. Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη είναι: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
dailypress24.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...