Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Πρόσληψη προσωπικού στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης


Στην πρόσληψη προσωπικού προχωρά η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών στα εργοστάσια Πλατέος και Σερρών. Το Diorismos.gr παρουσιάζει τις ειδικότητες που ζητούνται ανά εργοστάσιο της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Για το εργοστάσιο Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. θα προσληφθούν συνολικά 220 άτομα: ΤΕ Νοσοκόμοι, ΤΕ Λογιστές, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Πτολεμαΐδας, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ.Νερού Φλώρινας, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για Κ.Σ. Κατερίνης, ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών, Αυτοκινήτων-Λεωφορείων, ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων -Λωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων, ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης, ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Πτολεμαΐδας, ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ.Νερού Φλώρινας, ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων για Κέντρο Συγκέντρωσης Κατερίνης, ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων Φορτωτές), ΤΕ Αναλυτές Χημείου, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Πτολεμαΐδας, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης, ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Πτολεμαΐδας, ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας, ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Κατερίνης, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες-Χειριστές STAKER, ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΕ Αποθηκάριοι, ΥΕ Βοηθός Χειριστή Πλυντηρίου Τεύτλων, ΥΕ Βοηθός Χειριστή Κοπτικών Μηχανών, ΥΕ Βοηθός Χειριστή Εκχύλισης, ΥΕ Βοηθός Χειριστή Πρεσσών Ν.Πολτού, ΥΕ Βοηθός Χειριστή Ξηραντηρίου Πολτού, ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Κρυστάλλωσης, ΥΕ Βοηθός Χειριστή Φυγόκεντρων Μηχανών, ΥΕ Βοηθός Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ζάχαρης και Μηχανημάτων Συσκευασίας, ΥΕ Συντηρητές Τροφοδότεςεκφόρτωσης τεύτλων, ΔΕ Εφαρμοστές, ΤΕ Αυτοματιστές, ΤΕ Χειριστές Λεβήτων-Στροβίλων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης, ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης, ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Πτολεμαΐδας, ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Κ.Σ. Ξ. Νερού Φλώρινας, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Φορτωτές) για Κ.Σ. Λάρισας, ΠΕ Γεωπόνων για Κ.Σ. Λάρισας, ΔΕ Εφαρμοστές για Κ.Σ. Λάρισας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Κόκκου Κωνσταντίνου, τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068306.

Για το εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. θα προσληφθούν 118 άτομα: ΠΕ Γεωπόνος Εκτιμητής Τεύλων, ΔΕ Συντηρητής - ταϊστής τεύτλων, ΔΕ Συντηρητής - Χειριστής Γερανογέφυρας, ΥΕ Συντηρητής - Χειριστής Δειγματοληψίας Τεύτλων, ΥΕ Εργάτες Αυλής - Παραλαβής Τεύτλων, ΤΕ Λογιστικής, ΔΕ Γραμματέας Διεύθυνσης, ΔΕ Χειριστής Φορτωτή, ΔΕ Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου, ΔΕ χειριστής Κλαρκ, ΥΕ χειριστές παλλετοποιητικών μηχανημάτων, ΤΕ νοσηλευτές, ΔΕ υπάλληλοι γραφείου – ζυγιστές, ΥΕ βοηθός χειριστή πλυντηρίου τεύτλων και εγκαταστάσεων βιομηχανικού νερού, ΥΕ βοηθός χειριστή κοπτικών μηχανών και φίλτρων, ΥΕ βοηθός χειριστή ξηραντήριου νωπού πολτού και πρέσων pellets, ΥΕ βοηθός χειριστή ασβεστοκάμινου, ΥΕ βοηθός χειριστή ενσάρκωσης, ΥΕ βοηθός χειριστή κρυστάλλωσης και αναδιάλυσης, ΥΕ χειριστής φυγοκέντρων, ΥΕ εργάτης παράγωγης, ΠΕ χημικός ή χημικός μηχανικός, ΔΕ βοηθός αναλυτής χημείου έλεγχου παράγωγης, ΥΕ χειριστής δειγματοληψίας χημείου παραγωγής, ΔΕ βοηθός αναλυτής χημείου τεύτλων, ΥΕ εργάτης χημείου τεύτλων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Σερρών – 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών Θεσ/νίκης Τ.Κ. 621 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...