Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Εξαγορά μέχρι και επτά έτη για σύνταξη

«Αντίδοτο» στις μεγάλες ανατροπές που φέρνει το νέο Ασφαλιστικό (σύνταξη στα 65, 40 έτη δουλειάς, μείωση συντάξεων) αποτελούν τα νέα πλασματικά έτη που μπορούν να εξαγοράσουν οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τα «Νέα».

Έτσι, για όσους συνταξιοδοτούνται από την 1η/1/2011, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση της σύνταξης καθιερώνεται ο πλασματικός χρόνος για έως και 7 έτη.

Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ (Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών).
Ειδικότερα αναγνωρίζονται:
- Μέχρι τέσσερα(4) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.
- Μέχρι πέντε (5) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012.
- Μέχρι έξι (6) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013.
- Μέχρι επτά (7) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2014 και εφεξής.
Με το νέο καθεστώς:
1. Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας σήμερα κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:
- Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.
- Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%. Οι ασφαλισμένοι που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία πρέπει να γνωρίζουν ότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.
2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.
3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και μέχρι 300 ημέρες συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.
4. Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.
5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.
6. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
7. Ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.
8. Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού διακιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...