Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΑΡ: Προτάσεις νόμου για οφειλές και ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Πρόταση Νόμου σχεδιάζει να καταθέσει η Δημοκρατική Αριστερά που αφορά την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων στον βαθμό που αυτές εξαρτώνται από τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Παράλληλα, η ΔΗΜΑΡ θα καταθέσει αναλυτική πρόταση νόμου με στόχο την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού.

Στα πλαίσια αυτά την Πέμπτη 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση πολυμελούς αντιπροσωπίας της ΔΗΜ.ΑΡ., αποτελούμενη από τους βουλευτές κ.κ. Μαρία Γιαννακάκη, Θωμά Ψύρρα και Γιώργο Κυρίτση καθώς
και τον Συντονιστή του Τομέα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Γιώργο Ιωαννίδη με την Διοικητή του ΟΑΕΕ κα. Γεωργία Κωτίδου προκειμένου να παρουσιάζει το προσχέδιο του νομοσχεδίου που διατίθεται να καταθέσει.

Η ΔΗΜΑΡ σχεδιάζει να συναντηθεί στη συνέχεια με τους προέδρους της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα. Επιπλέον, η πρόταση θα αποσταλεί και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να κοστολογηθεί. Επίσης θα αναρτήσει το προσχέδιο της πρότασης στο διαδίκτυο προκειμένου να υπάρξει δημόσια διαβούλευση.

Η αναλυτική πρόταση

Άρθρο 1.

Α. Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον ΟΑΕΕ και οφείλουν στον εν θέματι οργανισμό καθαρό ποσό έως 5.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, δύνανται να υπαχθούν σε ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των οφειλών τους όπως ορίζονται από τις κάτωθι διατάξεις.
 
Β. Για αυτούς τους ασφαλισμένους, η αποπληρωμή τη οφειλής λαμβάνει χώρα με την μορφή διμηνιαίων χρηματικών δόσεων, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται την 28η Φεβρουαρίου 2015. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μετατεθεί κατά 12 μήνες μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας.
 
Γ. Το συνολικό ποσό που οι ασφαλισμένοι που θα κάνουν χρήση της ρύθμισης οφείλουν να αποπληρώσουν ισούται με το ποσό της αρχικής οφειλής προσαυξημένο κατά 12%.
 
Δ. Δικαίωμα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση έχουν όσοι ασφαλισμένοι διαθέτουν κατά το τελευταίο έτος πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση συνολικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Επίσης, δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν και όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 4152/2013 και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος.
 
Ε. Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, με αρχική οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, δύνανται να καταβάλουν στον Οργανισμό το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ και κατόπιν να υπαχθούν στην ρύθμιση.
 
ΣΤ. Για την υπαγωγή σε ρύθμιση απαιτείται η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων για όλα τα έτη έως του έτους κατάθεσης των δικαιολογητικών με αφετηρία το έτος όπου υπήρξε έναρξη των οφειλών.

Ζ. Η αίτηση κατατίθεται στο τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΕ το οποίο προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας των ανωτέρω αιτήσεων. Η έγκριση όσων αιτήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις είναι αυτόματη.
 
Η. Όσοι οφειλέτες υπάγονται στην ρύθμιση, καθίστανται αυτομάτως ασφαλιστικά ενήμεροι. Η ασφαλιστική ενημερότητα παράσχεται αυτομάτως έως την έναρξη των αποπληρωμών και εν συνεχεία ανανεώνεται σύμφωνα με την πρόοδο αυτών. Προϋπόθεση για την ισχύ της ρύθμισης είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τη ρύθμιση και εφεξής.
 
Άρθρο 2.
 
Α. Μέχρι την 1/1/2016, η θεώρηση του βιβλιαρίου Υγείας του ασφαλισμένου και των προστατευόμενων τέκτων αυτού/ης αποσυνδέεται από ενδεχόμενες οφειλές προς τον Οργανισμό.
 
Άρθρο 3.
 
Αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...