Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Νέες θέσεις εργασίας σε αρχαιολογικούς χώρους

Στη πρόσληψη 25 ημερήσιων φυλάκων θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού σε έντεκα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους στην Αττική.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 13 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 1 θέση στο αρχαιολογικό μουσείο Λαυρίου, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Θορικού, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Σούριζα, 5 θέσεις στον αρχαιολογικό χώρο Σουνίου, 3 θέσεις στο αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνα, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Τσέπι Μαραθώνα, 4 θέσεις στον αρχαιολογικό χώρο Ραμνούς, 1 θέση στο αρχαιολογικό μουσείο Ωρωπού, 1 θέση στην αρχαιολογική αποθήκη Κορωπίου, 1 θέση στον αρχαιολογικό χώρο Μπρεξίζας και 6 θέσεις στο αρχαιολογικό μουσείο Βραυρώνας. Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη είναι: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
dailypress24.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...